De Höfte Höfte mei 2022
Inhoudsopgave

Klik op een hoofdstuk van de inhoudsopgave om er gelijk heen te scrollen

  CORONA.
  Volgens deskundigen is het Coronavirus voorlopig nog niet de wereld uit. Wel is de huidige variant minder ernstig ziekmakend.

  Daarom heeft het kabinet besloten alle maatregelen om verspreiding te voorkomen, op te heffen. Daar sluiten we ons als geloofsgemeen-schap bij aan. Maar als U zich, in een wat drukkere omgeving prettiger voelt met een mondkapje op… weet dan dat U welkom bent.

  Kerkdiensten voor de periode  2 mei t/m 30 mei
  Periode              2  mei t/m  8 mei
  Dinsdag      3 mei  09.00 uur: Euch. Pastoor Jansen
  Woensdag      4 mei  19.15 uur: DODENHERDENKING
  Zaterdag      7 mei  19.00 uur: Geen viering.
  Zondag      8 mei  09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H koor

   

  Periode              9  mei t/m  15  mei
  Dinsdag   10 mei  09.00 uur: Gebedsviering Cees v/d Sluijs
  Zaterdag

   

   14 mei  19.00 uur: Woco-viering, pastor Doornbusch, mmv D-H-Koor
  Zondag  15 mei  09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           16  mei  t/m  22 mei
  Dinsdag   17 mei  09.00 uur: Euch. Pastoor Jansen
  Zaterdag  21 mei  19.00 uur: Geen viering
  Zondag

   

   22 mei   09.30 uur: Woco werkgroep, mmv D-H koor

   

  Periode           23  mei t/m  29 mei
  Dinsdag  24 mei 09.00 uur: Geen viering
  Donderdag

  Hemelvaart

  26 mei 09.00 uur: Op het kerkplein Woco werkgroep, mmv Herenkoor.
  Zaterdag 28 mei 19.00 uur: Woco-viering, pastor Zoet mmv D-H-Koor
  Zondag 29 mei 09.30 uur: Geen viering

   

  Periode           30  mei t/m  5 juni
  Dinsdag   31 mei 09.00 uur: Gebedsv Bennie Blokhorst
  Zaterdag    4 juni 19.00 uur: Geen viering
  Zondag    5 juni 09.30 uur: Woco-viering, pastor vd Bemt, mmv D-H-Koor

   

  Periode            6 t/m 10 juni
  Dinsdag      7 juni 09.00 uur: Euch. Pastoor Jansen

   

  Lektoren:
  Zondag    8  mei 09.30 uur: Ineke Pelle
  Zaterdag  14  mei 19.00 uur:  Wilma Winters
  Zondag  22  mei 09.30 uur:  Leo Vreman
  Donderdag  26  mei 09.00 uur:  Jan Put
  Zaterdag  28  mei 19.00 uur:  Jan Lansink

   

  Kosters:    
  Datum: Naam: Tel:
     2 mei  t/m    8 mei Agnes / Frans 0547-333878
     9 mei  t/m  15 mei Lies Vreman 06-13360994
   16 mei  t/m  22 mei Anneke Tuinte 0547-851226
   23 mei  t/m  29 mei Agnes / Frans 0547-333878
   30 mei  t/m    5 juni Lies Vreman 06-13360994

  ———————————————————————————

  Kerkdiensten buurtparochies:

  Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl
  onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

  ———————————————————————————

  Opbrengst Collecten:

   
  Weekend    26  mrt €    53,20
  Weekend      3  apr €    45,10
  Weekend      9  apr €    74,10
  Weekend    17  apr €  149,55
  Weekend    24  apr €    65,70

  De Vastenaktie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 4.835,-

  waarvan door de kinderen van school € 765,-.

  Collectanten en gevers hartelijk dank.

  De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom. En in het weekend van 8 mei een deurcollecte ihkv Roepingenzondag en in weekend 28 mei voor de

  Nederlandse Missionaris.

  ——————————————————————————

  Plaatsengeld:

  Doordat er in de afgelopen coronaperiode niet op de gebruikelijke wijze, gecollecteerd mocht worden, was er alleen bij de uitgang van de kerk een mandjes waarin u de bijdrage kon deponeren. Het blijkt dat deze wijze van collecteren geen nadelige invloed heeft op de opbrengst. Daarom is, ook in overleg met de collectanten, besloten het thans gebruikelijke collecteren bij de uitgang voort te zetten.

  Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

  ——————————————————————————

   

  Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

  Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
  noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

  Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

  Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

  ———————————————————————————

  Kerkschoonmaak:

  Doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de Grote kerk gaan we de schoonmaak opschuiven naar 1 x per twee maanden.

  In de maand mei is van 2 t/m 6 mei groep 6 aan de beurt.

  ——————————————————————————-

  Opgave misintenties -gebedsintenties:

  Gebedsintenties voor de periode 1 juni t/m 30 juni kunt u opgeven tot woensdag 25 mei bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

  ———————————————————————————

  Parochiesecretariaat:

  Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 11.30 uur kunt u terecht op de pastorie voor informatie over het aanmelden van doop, huwelijk,  jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

  Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

  ——————————————————————————–

  Opgave voor het dopen kunt u doen bij het centrale secretariaat in Delden. Telefoon 074-3492212 Email: contact@pastoraalteam.nl

  ——————————————————————–

  Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
  Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
  of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

  ——————————————————————————

  Misintenties – gebedsintenties:

  Zondag 8 mei 09.30 uur: Familie Cattier-Spekreijse; Gerard Hartgerink; Wilmien Meijerink; Jan Vehof; Overl. familie Stegeman- Siegerink; Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Zaterdag 14 mei 19.00 uur: Truus ter Avest; Overl. familie Mensink; Trui Stegeman.

  Zondag 22 mei 09.30 uur: Overl. familie Stegeman- Siegerink; Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Mensink.

  Donderdag 26 mei 09.00 uur: Jan Nijhuis; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

  Zaterdag 28 mei 19.00 uur: Overl. familie Mensink; Trui Stegeman; Overl. familie Stegeman- Siegerink;

  —————————————————————————–

   

  Info Hoek de Höfte.

  ALARMNUMMERS

  Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
  In niet levensbedreigende situaties:
  – Ambulance                                     074-256 22 22
  – Brandweer                                     074-250 47 11
  – Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
  – Politie                                                   0900-8844

  HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
  Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
  en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
  Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst
  Huisartsenpost
  Hengelo bellen: 088-55 11 55

  TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
  Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
  spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
  ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
  horen wie dienst heeft.

  ——————————————————————————

  PEDICURE Marion Tijman:
  Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
  G. Noordman, van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

  Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

  ——————————————————————————

  PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

  Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

  ————————————————————————-

   

  AANLEVERING KOPIJ

  Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

  Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

  Opmaak in te leveren kopij

  Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op professionele wijze door de redactie van WegdamNieuws worden verzorgd.

  Senioren 70+ op weg met opfriscursus rijvaardigheid.

  Zo’n 60 senioren 70+ gingen maandag in twee groepen verdeeld van start met een opfriscursus rijvaardigheid.
  Voor veel deelnemers was het meer dan 50 jaar geleden dat ze voor het laatst les kregen in de verkeersregels en verkeersborden
  Veel is er sindsdien veranderd.
  Niet alleen de wetgever heeft de regels regelmatig aangepast, ook de verkeersdrukte werd steeds groter. En wat te denken van de veel grotere snelheid in het verkeer met moderne, nieuwe verkeersmiddelen. En hoe heeft de hedendaagse techniek onze auto wel niet omgevormd tot een bijna computergestuurd voertuig.
  Daarnaast wordt het voor de oudere verkeersdeelnemers moeizamer om met al die veranderingen op adequate wijze om te gaan.
  Hoe zinvol is het dan ook om weer eens in de ‘schoolbank’ plaats te nemen om bijgepraat te worden door een vakman van Veilig Verkeer Nederland. Met veel geduld wist deze ervaren rijvaardigheidscoach zijn cursisten de juiste weg te wijzen in alle hedendaagse verkeersregels
  Ook de gemeente Hof van Twente onderkent het belang van correcte deelname in het verkeer door ouderen en faciliteerde financieel deze twee daagse cursus.
  Naast Hengevelde werd deze cursus de afgelopen weken ook al gegeven in Goor, Delden en Bentelo.
  Een flink aantal deelnemers gaat de komende week ook nog een uurtje in eigen auto de weg op samen met een ervaren rijschoolhouder die dan als coach zal gaan wijzen op aandachtspunten.
  Een goede zaak omdat de veiligheid op de weg ons allen aangaat.
  De Senioren Hengevelde hebben deze cursus dan ook van harte ondersteund en helpen organiseren in Hengevelde.

  Klik op de foto voor een volledige weergave
  Marianne Hutten, fractievoorzitter In Beweging

  Blog 9 – Marianne Hutten

  Doorgeefluik

  Dat was ‘m dan. Onze eerste raadsvergadering. Een bijzondere, want het was een extra raadsvergadering. Aangevraagd door PvdA en D’66 (aan beide dank!). Helaas konden wij het als In Beweging nog niet zelf aanvragen omdat wij op dat moment nog niet officieel waren geïnstalleerd. De reden voor deze raadsvergadering was heel simpel: laten we met z’n allen de verkiezingsuitslag bespreken (in plaats van partij per partij met elkaar). Wat heeft de kiezer wat ons betreft duidelijk gemaakt met zijn/haar stemgedrag? Het was nu een beetje ‘mosterd na de maaltijd’ (maar eerder kon het dus niet). De partijen CDA, VVD en GemeenteBelangen hebben immers al aangegeven met elkaar de coalitie te willen vormen. Daarom was ons voorstel in de vergadering: zullen we nu alvast afspreken dat we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen informeel met alle nieuwe raadsleden bij elkaar gaan zitten – meteen de zaterdag ná de verkiezingen? Een aantal andere gemeenten doen dit al. Niet iedereen was het daar over eens. Wel is er een soort intentie uitgesproken en zullen wij hier ruim voor de volgende verkiezingen op terugkomen om dit alsnog met elkaar af te spreken. Wij denken dat het goed is om te doen voor kiezer én de nieuwe raadsleden.

  Naast het gesprek over het aantal zetels per partij en wat dat duidelijk maakt, is meermalen het lage opkomstpercentage van 56,6% (het laagste percentage sinds de gemeente Hof van Twente bestaat!) genoemd. Wat zegt dat? Wat kunnen we hiermee? Interesseert de mensen de politiek niet? Zijn ze teleurgesteld? Hebben ze geen idee op wie/welke partij te stemmen? Welke reden dan ook, ik wil daarmee aan de slag! Ik hoop dat ‘frisse politiek’ daarbij kan helpen. Een term die – zoals ik inmiddels heb gemerkt – bij sommige mensen oproept dat de politiek nu ‘onfris’ zou zijn. Dat heb ik niet gezegd en nooit zo bedoeld. We wonen in een mooie Hof van Twente, een gemeente waar we trots op mogen zijn. Een gemeente die ik nóg mooier wil maken en waar ik nóg trotser op wil zijn! En daar heb ik de inbreng van zoveel mogelijk kiezers voor nodig. Zoals eerder aangegeven in mijn blog over het bezoek aan de kapster: er zijn zóveel mensen die interessante en relevante meningen en ideeën hebben, maar: dat niet realiseren of dat niet laten weten omdat ze denken dat hun mening niet gevraagd wordt of omdat voor hun de drempel hoog is om die mening te laten weten? Zo zonde! Want, zoals iemand tegen me zei: bescheiden mensen hebben ook een mening!

  Elk raadslid heeft een mooi, dik boek gekregen over het raadslidmaatschap. Daarin komt een interessant stuk terug hoe je je zelf als raadslid ziet: als doorgeefluik van meningen van de kiezer of als vertegenwoordiger? Ik ben daarin veranderd. Vroeger dacht ik meer als vertegenwoordiger: ik heb niet voor niks voor Pietje of Jantje gekozen, laat hun nu namens mij het werk maar doen! Nu denk ik toch meer als doorgeefluik: het vraagt meer, maar het levert zoveel meer op als je samen aan de gemeente werkt waar je zelf woont! Als je je mede-verantwoordelijk voelt, het idee hebt dat jouw inbreng als inwoner ertoe doet. Participatie (laten we het deelnemen of inwonersbetrokkenheid noemen) is niet voor niets een erg groot onderdeel van de Omgevingswet die er aan zit te komen. Ik kijk nu al uit naar de bespreking van ons participatiebeleid in de gemeenteraad. En ondertussen? Vooral doen en leren – van en met elkaar!

  Marianne Hutten
  Fractievoorzitter In Beweging

  Blog 10 – Marianne Hutten

  Het zijn er 25

  Weet u wat een griffier is? Wat een griffier doet? Wie er in het college van B&W zitten? Hoeveel raadsleden er eigenlijk zijn in Hof van Twente? Bent u wel eens in de raadzaal geweest? Als ik die vragen stel aan zomaar wat mensen, krijg ik meestal een vragende blik en een ‘geen idee eigenlijk’.

  Inmiddels is bij ons het raadsinwerkprogramma begonnen. We krijgen masterclasses op thema’s, rondleiding door het gemeentehuis, we hebben zojuist een tweedaagse met de gehele gemeenteraad gehad en de mailbox stroomt vol met uitnodigingen voor allerlei interessante lezingen en bijeenkomsten. Afkortingen en termen vliegen rond: van de P&C-cyclus  tot de WABO, van de VRT tot het A&O Fonds Gemeenten, van de LTA tot de auditcommissie, van seniorenconvent tot … Zomaar een greep uit wat termen. Als ik dan terugdenk aan mijn eerste vragen (zoals: hoeveel raadsleden heeft Hof van Twente?) en dat daar het antwoord al ‘geen idee’ op is, dan is het niet zo gek dat als we met zulke termen strooien, geen mens het nog kan volgen en dus afhaakt. Althans, dat is mijn redenering. Ik probeer er daarom extra op te letten dat als ik zelf nieuwe dingen leer in de politiek (termen, afkortingen, processen) en die eigen heb gemaakt, ik niet mag verwachten dat iedereen die weet en per ongeluk dus zelf ook in afkortingen en procestermen ga praten. Elke keer probeer ik mezelf de vraag te stellen: hoe was dat voor mij als kiezer?

  Afgelopen weekend had ik weer zo’n besefmoment dat ik als kiezer toch echt een ander beeld had bij een bepaalde gang van zaken in vergelijking met hoe het werkelijk zit. Heeft u wel eens een raadsvergadering gevolgd? Ik wel. Bij voorkeur digitaal (ondertussen met een zak chips erbij en de afwas doen). Ik hoor en zie raadsleden dan in 1e en 2e termijnrondes vragen stellen aan de wethouders die vervolgens wel of niet duidelijke antwoorden geven en daarna wordt er wel of niet een besluit genomen. Zo gaat dat blijkbaar. Heb ik dan maar aangenomen. Maar zo is het niet. Weet ik nu. Dat is een keuze van de raad.

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Het debat zou niet tussen raadsleden en wethouders moeten zijn, maar tussen de raadsleden. Als er vragen aan de wethouders zijn, kan je die ook vooraf stellen. Als gehele raad hebben we nu uitgesproken dat we het debat tússen de raadsleden willen bevorderen. Daarom is nu de afspraak gemaakt om de wethouders buiten de kring van de raadsleden te zetten. Letterlijk. Ze zijn er wel, maar buiten de kring. Als er toch vragen blijken te zijn, kunnen ze die beantwoorden, maar het gaat om het debat tússen de raadsleden. De simpele vraag aan een ander raadslid ‘hoe ben je tot jouw standpunt gekomen?’ komt dan veel meer tot zijn recht. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken! Ik zou zeggen: kijk maar eens mee met de volgende raadsvergadering (live in de raadzaal zelf of via de website van de gemeente) en oordeel zelf. Kunt u meteen zien hoeveel gemeenteraadsleden Hof van Twente eigenlijk heeft…

  Marianne Hutten
  Fractievoorzitter In Beweging

  Ze zijn er weer; De Zonnebloemloterij gaat weer van start!!

  Zoals elk jaar gaat in het voorjaar de Zonnebloemloterij weer van start, ook de vrijwilligers van Hengevelde en Isidorushoeve gaan weer op pad. Ze komen weer bij u aan de deur voor de verkoop van loten, deze kosten € 2.00 per stuk, hiervan is € 1,50 voor de plaatselijke afdeling. U kunt contant betalen, maar hebt u geen contant geld in huis dan is betalen met de speciale QR code ook mogelijk. Het is ook mogelijk dat u een bestel envelop in uw brievenbus vindT omdat u niet thuis bent, volg dan de aanwijzingen op de envelop zodat de vrijwilliger deze weer bij u op kan halen.

  Ook is het mogelijk om online loten te kopen: KLIK HIER

  De verkoopperiode van de Zonnebloemloten loopt van 12 april t/m 31 augustus. U kunt de gekochte loten registreren op www.zonnebloem.nl/registreren

  Waarom u Zonnebloem loten koopt

  U ondersteunt met het kopen van loten de plaatselijke Zonnebloemafdeling zodat wij weer activiteiten voor onze Zonnebloemgasten kunnen organiseren en mensen kunnen verrassen met een attentie op feestdagen en bij ziekte. De zonnebloemgasten zijn mensen met een fysieke beperking die door hun beperking steeds minder sociale contacten krijgen.

  De Zonnebloemvrijwilligers proberen dit te voorkomen door het brengen van bezoekjes en uitstapjes en andere activiteiten. Zo zijn we weer bezig met de voorbereiding van de regionale dagboottocht op 10 mei, de bingomiddag op 13 mei,

  het zonnebloemuitstapje en de ontmoetingsdag samen met Beckum en Bentelo en Isidorushoeve. Voor deze activiteiten wordt u benadert door uw zonnebloemvrijwilliger. Bovenstaande activiteiten zijn groepsactiviteiten, maar vind u deze activiteiten te massaal en wilt u liever met een paar mensen of alleen op stap, maak dan u wensen kenbaar bij ons en wij proberen het samen met u te organiseren. Ook uw ideeën voor andere activiteiten zijn bij ons van harte welkom. Kent u iemand of bent u iemand met een fysieke beperking en wilt u graag deelnemen aan de Zonnebloemactiviteiten of eens een bezoekje ontvangen laat het ons weten.

  Ons contactadres is

  Ria Doeschot, tel. 06 57067111.

  Aqua MoreSport: aquajogging nieuwe stijl

  DELDEN – Sinds jaar en dag verzorgen de badjuffen van Zwembad de Mors op de maandagochtend
  lessen aquajogging. Nu het Deldense buitenbad dit jaar een flink aantal personeelsleden niet terug zag
  keren, was dit een kans om de boel eens anders aan te pakken. Vanaf 2 mei zal niemand minder dan
  aquasport-goeroe Helma Lek twee lessen aanbieden: Aquafitness en CrazyPowerWorkout. Voor de
  trouwe aquajoggers biedt dit een nieuwe impuls, voor een jongere generatie is het een ideaal begin
  van de (werk)week.

  Bij AquaFitness wordt het aloude aquajoggen in een nieuw jasje gegoten. Het ‘joggen’ doet immers
  vermoeden dat het slechts hardlopen in diep water betreft. En niets is minder waar! Met behulp van
  een wetbelt blijf je recht op in het water en kun je naast allerlei looptechnieken ook diverse
  oefeningen doen zoals spierversterkende oefeningen voor de armen, benen en romp. Ideaal voor
  iedereen die fit wil blijven, maar ook zeer geschikt voor mensen die van een of ander letsel/ingreep
  moeten herstellen zonder het lichaam bovenmatig te belasten. Doordat de oefeningen gewichtloos
  uitgevoerd kunnen worden voorkom je overbelasting van pezen en gewrichten, waardoor je het
  langer kunt volhouden.

  De Crazy Power Workout is aquasporten gericht op de actieve sporter met een afwisselend aanbod in
  het water én (wanneer de omstandigheden het toelaten) op de kant! Het werken aan de conditie
  wordt afgewisseld met spierversterkende oefeningen en intervaltrainingen (HIIT). Het is een
  fantastische workout met opzwepende muziek, echt iets voor diegenen die houden van afwisseling!
  De CPW is ook ideaal voor sporters die eens andere spiergroepen willen trainen, waarmee de les (in
  overleg mogelijk ook op een ander moment) als alternatieve training kan dienen.

  De les Aquafitness begint op maandagen om 08:30 en eindigt om 09:15, CPW start vervolgens om
  09:30 en eindigt om 10:15. De lessen worden dit seizoen laagdrempelig opgestart: geïnteresseerden
  sturen een mail naar helmalek.hl@gmail.com of bellen 0652345062. Na betaling ontvangen
  deelnemers een knipkaart voor 16 lessen (heel seizoen) voor slechts € 80,- , deze is niet
  persoonsgebonden. Bij noodweer wordt uitgeweken naar de Spiegelzaal van Sporthal de Mors en bij
  voldoende animo wordt na het seizoen ook voor het verdere jaar de overstap gemaakt naar de
  sporthal; Helma verstaat het kunstje immers niet slechts in het water. Dus aarzel niet en ‘train je gek
  met Helma Lek’.

  Het is lente!
  Open een specifieke nieuwscategorie
  Menu