Redactie WegdamNieuws3

Redactie WegdamNieuws3

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Vanavond wordt er een informatieavond georganiseerd door de Werkgroep preventie drugsgebruik en drankmisbruik in Hengevelde. Wij nodigen bij deze nogmaals alle volwassenen, die via sportvereniging, zomerfeesten, als ouder of opa/oma, vrijwilliger of anderszins met de jeugd en jongeren te maken heeft uit voor deze bijeenkomst.In deze werkgroep hebben o.a. de Petrusschool, Jeugd & Jongerenwerk, de sportverenigingen, Stichting Zomerfeesten Hengevelde en Kulturhus de Marke zich verenigd i.s.m. de gemeente Hof van Twente, Salut, de politie en Tactus. Waarom:
Het is gelukkig niet zo dat er aanwijzingen zijn dat het probleem m.b.t. drank- & drugsgebruik in Hengevelde groot is. Ook niet groter dan in omliggende dorpen. Toch zijn we van mening, dat we in Hengevelde niet op een eiland leven. Ook onze kinderen/jeugd komen in aanraking met drugs. Drankgebruik is heel vanzelfsprekend onder de jongeren. Uit een enquête op Wegdamnieuws.nl blijkt dat meer dan 75% van de ca 500 deelnemers zich zorgen maakt over de ontwikkelingen omtrent het gebruik van drugs.

HENGEVELDE - As maandag 8 mei vindt er een bijeenkomst plaats bedoeld voor alle volwassenen, die via sportvereniging, zomerfeesten, als ouder of opa/ oma, vrijwilliger of anderszins met jeugd en jongeren te maken heeft. Centraal staat het onderwerp ‘alcohol- en drugsgebruik onder jongeren’. Een lastig onderwerp, maar ook onze kinderen/jeugd komen in aanraking met drank & drugs. Hieronder vindt u een beknopt overicht van het inhoudelijke programma van as maandag. Tevens een uitnodiging met een stuk toelichting hoe dit initiatief is ontstaan. Dus komt aub allen!

Op maandag 8 mei wordt er een informatieavond georganiseerd door de Werkgroep preventie drugsgebruik en drankmisbruik in Hengevelde. In aanloop naar de bijeenkomst zal via deze website regelmatig achtergrond informatie worden gedeeld met geïnteresseerden. Deze keer aandacht voor het gezamenlijke karakter van deze bijeenkomst.

Initiatief vanuit de gemeenschap Hengevelde (SAMEN)

De stichting Zomerfeesten Hengevelde stelde tijdens de laatste jaarvergadering een bedrag van €1000,- aan de ouderraad van de Petrusschool beschikbaar voor voorlichting m.b.t. drank & drugs voor de Hengeveldse gemeenschap. Gezamenlijk met diverse verenigingen/instanties (WVV, WHC, CUPIDO, WTC, Jeugd & jongerenwerk, Zomerfeesten, Kulturhus de Marke en de ouderraad van school is er een werkgroep opgericht. In deze werkgroep zitten afgevaardigden van bovenstaande Hengeveldse verenigingen/organisaties i.s.m. de gemeente Hof van Twente, Salut, de politie en Tactus.  Deze werkgroep gaat naast de informatieavond van maandag 8 mei de komende tijd ook de Hengeveldse jeugd informeren en voorlichten.

De alom bekende Zomerfeesten bestaan dit jaar 50 jaar. Dat moet en zal gevierd worden. Op deze website wordt Hengevelde alvast opgewarmd voor een mooie 50ste editie. In aanloop naar de feesten worden er regelmatig artikelen geplaatst. Van de afgelopen 50 jaar zijn gelukkig heel veel foto's, krantenknipsel en videobeeld bewaard gebleven. Veel van deze historie zal tijdens de feesten tentoon worden gesteld. Helaas kunnen we dan lang niet alles laten zien. Daarom is er voor gekozen om de komende 6 à 7 weken via een speciale facebookpagina deze historie zoveel mogelijk met iedereen te delen. 

Op deze facebookpagina willen we met foto- en videomateraail terugblikken op de afgelopen vijftig jaar. De overgang van School- en Volksfeest naar Zomerfeesten, de autocross, de talloze popgroepen van naam die op het feestterrein tegenover De Gebrande Waateren hebben opgetreden, de boerderij van Nico Bauhuis, de openingsceremonie op de vrijdag, de wielerronde en alle andere festiviteiten en acties die gehouden werden in die vijftig jaar, zullen de revue nog eens passeren.

Op maandag 8 mei wordt er een informatieavond georganiseerd door de Werkgroep preventie drugsgebruik en drankmisbruik in Hengevelde. In deze werkgroep hebben o.a. de Petrusschool, Jeugd & Jongerenwerk, de sportverenigingen, Stichting Zomerfeesten Hengevelde en Kulturhus de Marke zich verenigd i.s.m. de gemeente Hof van Twente, Salut, de politie en Tactus.
Deze avond is bedoeld voor alle volwassenen, die via sportvereniging, zomerfeesten, als ouder of opa/oma, vrijwilliger of anderszins met de jeugd en jongeren te maken heeft.

Waarom

Het is gelukkig niet zo dat er aanwijzingen zijn dat het probleem m.b.t. drank- & drugsgebruik in Hengevelde groot is. Ook niet groter dan in omliggende dorpen. Toch zijn we van mening, dat we in Hengevelde niet op een eiland leven. Ook onze kinderen/jeugd komen in aanraking met drugs. Drankgebruik is heel vanzelfsprekend onder de jongeren. Uit een enquête op Wegdamnieuws.nl blijkt dat meer dan 75% van de ca 500 deelnemers zich zorgen maakt over de ontwikkelingen omtrent het gebruik van drugs. Reden voldoende dus om zo vlak voor de 50ste editie van ons zomerfeest hierover een informatieavond te organiseren. We doen dit op een typisch Hengeveldse manier….. SAMEN! Het doel van de avond is om door voorlichting een stuk bewustwording te creëren. De bewustwording kunt u dan thuis, op de sportclub of binnen een andere instantie gebruiken om er SAMEN voor te zorgen dat onze jeugd hier verantwoord mee leert om te gaan.