vrijdag, 15 januari 2021 05:56

Van wie is de Hengeveldse kerk?

Geschreven door

Deze week stond er een paginabreed verhaal in de TC Tubantia met als kop erboven: Van wie is de kerk? Wegdamnieuws ging op onderzoek uit en kwam zo bij Peter Helle terecht, vice voorzitter van parochie Heilige Geest waar naast Hengevelde ook geloofsgemeenschappen in Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve onder vallen. Peter Heller:

“Alle kerkelijke goederen (kerken, pastorieën, gronden etc ) vallen onder het parochiebestuur die ook eigenaar is van die goederen). Locatie raden of andere lokale besturen hebben geen bevoegdheden meer. Met de fusie is het eigendom van de Hengeveldse kerk overgegaan naar een centraal parochiebestuur en dat ligt vast in een eigendomsrecht.
Hengevelde heeft dus niet het zeggenschap of de kerk openblijft of niet, maar er is een hele nauwgezette procedure aan vastgekoppeld. Het kan dus niet zomaar".

IMG 2421Bijna alle parochies hebben het financieel zwaar, geldt dit ook voor Hengevelde?
Peter: ”Alle gelden van de parochies, dat is nu 1 hele grote pot. We hebben er wel voor gekozen om iedere geloofsgemeenschap zijn eigen begroting te laten houden. Maar; De minderen hebben zo kunnen profiteren van de beter bedeelden via deelbegrotingen. Parochies die heel veel geld ophalen daar profiteren anderen van. Hengevelde brengt als voorbeeld behoorlijk wat in, in tegenstelling tot bijvoorbeeld St Isidorushoeve en Beckum, daar zijn de inkomsten aanmerkelijk minder. Maar door Corona belanden we nu allemaal in de rode cijfers”.

(De kerkbalans van in het verleden gaat dus ook op in het grote geheel, dat is een beslissing van het bestuur geweest. Ik kan me de grote bedragen nog wel herinneren die over de tafel gingen in mijn oude buurt, men was er trots op red. .

Hoe ziet u de Hengeveldse kerk over 10 á 15 jaar?
Peter: “Daar houd ik mijn hart voor vast, voor de hele Heilige Geest parochie trouwens. Als het zo doorgaat is er gewoon geen geld meer. Hengevelde is nooit de armste geloofsgemeenschap geweest maar ja, dat is nu allemaal in het grote geheel opgegaan.
In Beckum en Bentelo zijn we al in gesprek over de tijd na de sluiting. Per 1 februari zijn er vanuit het team geen vieringen meer in Beckum, enkel 1x per maand met vrijwilligers. In 2022 gaan we beslissen wat we er mee gaan doen.
In Bentelo zal eveneens in 2022 de stekker eruit getrokken worden, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. In eerste instantie gaan ze ook daar uit het rooster en dan zien we wel weer. Misschien wordt de kerk in Bentelo wel verkocht, er is wel belangstelling voor hoor! In Bentelo is een stichting opgericht dat uit wil zoeken of het gebouw voor langere tijd te exploiteren is".

IMG 2419De strekking daarvan is overal hetzelfde: De nieuwe parochie wordt eigenaar van alle bezittingen van de afzonderlijke gemeenschappen. De oude kerkbesturen hebben alleen nog rechten als die in die aktes beschreven staan, iets wat in de praktijk bijna nergens voorkomt. Dat mensen uit een bepaald dorp met dubbeltjes en kwartjes hun eigen kerk betaald hebben, telt dan niet meer.

Het nieuwe parochiebestuur is eigenaar en beslist over zaken als het groot onderhoud en eventuele sluiting, uiteraard in samenspraak met de bisschop. De lokale gemeenschap mag alleen nog beslissen over de bloemversiering en de kerststal. In hoeverre bestuurders dit bij de fusie beseft hebben, weet ik niet. Ik kan alleen maar beschrijven wat er is gebeurd.

pasfoto peter helleVicevoorzitter Peter Helle
(Hengevelde)
Nu ben ik gepensioneerd. In mijn arbeidsjaren was ik radiotherapeut-oncoloog. Hoofd van de afdeling radiotherapie Medisch Spectrum Twente. Sinds 1980 ben ik betrokken bij de parochie H.H. Petrus en Paulus, als lector, voorzitter van de parochie en lid van de stuurgroep. In de R.K. Heilige Geest parochie neem ik als vicevoorzitter van het bestuur plaats. Verder ben ik vicevoorzitter van de locatieraad van de geloofsgemeenschap Hengevelde. Voor de functie van bestuurslid breng ik continuïteit en inbreng van ervaring mee. Ik kan mede impulsen geven aan een missionaire kerkgemeenschap en helpen het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.

Laatst aangepast op donderdag, 14 januari 2021 21:56
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.