dinsdag, 08 april 2014 00:00

College van CDA en VVD

Geschreven door

Vorige week dinsdag spraken CDA en VVD af samen te gaan werken aan een nieuwe coalitie voor Hof van Twente. Afgelopen vrijdag zijn er gesprekken gevoerd met D66, Gemeente Belangen en PvdA om te onderzoeken op welke wijze een breed draagvlak in de gemeenteraad verkregen kan worden. De gesprekken met de partijen zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Uit de gesprekken is gebleken dat er op geen van de grote dossiers, zoals onder meer de transities in de zorg, onoverkomelijke verschillen van mening bestaan. Hoewel dit een basis vormt voor samenwerking met één van deze partijen in een toekomstig college, betekent verbreding met een derde partij ook dat er een college van vier wethouders gevormd zou worden. Dit zou met de uitbreiding van taken van de gemeente de komende jaren te verdedigen zijn, maar levert extra kosten op van circa € 120.000,-.Na beraad dit weekeinde in de fracties en afweging van de voor- en nadelen hiervan, hebben CDA en VVD gisteravond besloten dit niet te doen en college van CDA en VVD te vormen met drie wethouders. Om de uitbreiding van taken op te vangen zal nadrukkelijk gekeken worden naar een effectieve verdeling van de portefeuilles, waarbij ook de burgemeester aanvullend taken krijgt. Om toch de nodige ruimte te scheppen voor inbreng van alle fracties in de gemeenteraad hebben CDA en VVD afgesproken een coalitieakkoord op hoofdlijnen te maken, waarin niet alles tot in detail is vastgelegd, maar dat ruimte laat voor discussie en sturing vanuit de gemeenteraad. In de komende weken wordt gewerkt aan de inhoud van het coalitieakkoord.

Laatst aangepast op donderdag, 10 april 2014 19:53
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.