zaterdag, 29 april 2017 08:44

Informatieavond drank & drugs gezamenlijk initiatief Hengeveldse verenigingen/organisaties.

Geschreven door

Op maandag 8 mei wordt er een informatieavond georganiseerd door de Werkgroep preventie drugsgebruik en drankmisbruik in Hengevelde. In aanloop naar de bijeenkomst zal via deze website regelmatig achtergrond informatie worden gedeeld met geïnteresseerden. Deze keer aandacht voor het gezamenlijke karakter van deze bijeenkomst.

Initiatief vanuit de gemeenschap Hengevelde (SAMEN)

De stichting Zomerfeesten Hengevelde stelde tijdens de laatste jaarvergadering een bedrag van €1000,- aan de ouderraad van de Petrusschool beschikbaar voor voorlichting m.b.t. drank & drugs voor de Hengeveldse gemeenschap. Gezamenlijk met diverse verenigingen/instanties (WVV, WHC, CUPIDO, WTC, Jeugd & jongerenwerk, Zomerfeesten, Kulturhus de Marke en de ouderraad van school is er een werkgroep opgericht. In deze werkgroep zitten afgevaardigden van bovenstaande Hengeveldse verenigingen/organisaties i.s.m. de gemeente Hof van Twente, Salut, de politie en Tactus.  Deze werkgroep gaat naast de informatieavond van maandag 8 mei de komende tijd ook de Hengeveldse jeugd informeren en voorlichten.

Alle bovengenoemde verenigen/instanties roepen al hun leden en vrijwilligers op maandag 8 mei massaal te komen naar café Assink. Het doel van de avond is om door voorlichting een stuk bewustwording te creëren. De bewustwording kunt u dan thuis, op de sportclub of binnen een andere instantie gebruiken om er SAMEN voor te zorgen dat onze jeugd hier verantwoord mee leert om te gaan. De informatieavond van 8 mei is bedoeld voor alle volwassenen, die via sportvereniging, zomerfeesten, als ouder of opa/oma, vrijwilliger of anderszins met de jeugd en jongeren te maken heeft.

Programma

19.45 uur – Aanvang

20.00 uur – Opening door Burgemeester Ellen Nauta.

20.20 uur – 21.00 uur voorlichting Tactus groep 1 – voorlichting GGD/huisarts/kinderarts groep 2

21.00 uur – 21.10 uur pauze

21.10 uur – 21.50 uur voorlichting Tactus groep 1 – voorlichting GGD/huisarts/kinderarts groep 2

22.00 uur – vragen / einde bijeenkomst 

Professionele voorlichtingsinstanties

De avond wordt georganiseerd in samenspraak met Huisarts Dr. Coen Jaspers, de GGD, Salut, Tactus verslavingszorg, de Gemeente Hof van Twente, de politie en enkele medici. 

Locatie

De avond wordt gehouden bij Café Assink. We beginnen de avond om 19.45 uur!

De volgende keer: Problematiek in Hengevelde?

In Hengevelde lijken/zijn de problemen niet groter dan in omliggende dorpen. Waarom dan deze bijeenkomst? Hier komen we begin volgende week via een item op deze website op terug.

V5

Laatst aangepast op zaterdag, 29 april 2017 09:12
Redactie WegdamNieuws3

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.