De schoendoos actie ‘van Schoenmaatjes naar Schoolmaatjes’,(ZIE DIT ARTIKEL) is door omstandigheden verlengd tot in ieder geval half februari. De scholen gingen door Corona bijna van de ene op de andere dag dicht. Directeur van de Petrusschool Dineke Hek: 

“Natuurlijk willen wij de actie Schoolmaatjes niet tegenvallend laten zijn, doordat de school opeens dicht moet. Zowel voor de kinderen in Sierra Leone als voor onze kinderen zou dit jammer zijn. Daarom kunnen de (versierde) gevulde dozen ook na de lockdown ingeleverd worden. Geen zorgen dus, voor alle kinderen die thuis nog spulletjes aan het uitzoeken zijn, of nog bezig waren met het versieren van de schoenendoos”.
Mocht je alsnog mee willen doen? Neem contact op via 06-10175105!

Bommel de Beer en de basisschool Sint Josef in Rietmolen waren de eersten die fantastisch materiaal hebben aangeleverd! Hieronder enkele foto’s:

vrijdag, 18 december 2020 08:33

Vervoer Regiotaxi Twente tijdens feestdagen

De aanmeldtijden voor de Regiotaxi zijn rond de feestdagen aangepast. Mensen die een rit willen reserveren moeten dat op tijd doorgeven.

Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Dit betekent voor Hengevelde, dat de viering van Kerstavond 24 dec om 19.00 komt te vervallen en dat er alleen met kerst een viering zal zijn op 1e Kerstdag om 09.00 Woco-viering met pastor Timmerman.

Mede aangemoedigd door het ministerie van VWS wordt er momenteel landelijk een actie uitgerold onder de naam ‘Een klein gebaar’, om zoveel mogelijk ouderen en ieder die dat nodig heeft duidelijk te maken, dat er begrip is voor hun situatie in deze vervelende Coronatijd met veel beperkende maatregelen als gevolg.
De intentie is duidelijk: Kijk naar elkaar om.
Het KBO Senioren Hengevelde geeft graag gevolg aan deze oproep en hoopt hiermee de Hengeveldse senioren wat extra licht te brengen in de komende laatste, donkere weken van het jaar.

Al maandenlang liggen de activiteiten van en voor de senioren in Hengevelde grotendeels stil. Het Coronavirus maakt de uitvoering van een mooi en uitdagend jaarprogramma onmogelijk vanwege besmettingsgevaar.
Het is vooral de groep ouderen die daardoor verplicht veel meer aan huis gekluisterd is en in de sociale contacten flink beperkt zijn.

Zaterdag 19 december om 12.00 uur is het zover! Na weken voorbereiding is het Glazenhuis vanuit het Proathuus in Goor er klaar voor en begint Hof in Actie echt.

Hof in Actie zet zich in voor de Horeca, Sport en Cultuur sectoren in Hof van Twente. Deze sectoren zijn namelijk hard getroffen door de strenge maatregelen om het coronavirus in te dammen. Om de sectoren tegemoet te komen, heeft Hof in Actie het coronafonds opgericht. De genoemde sectoren kunnen bij dit fonds een aanvraag plaatsen voor financiële ondersteuning bij het organiseren van evenementen en activiteiten.