donderdag, 10 december 2020 22:05

Höfte december 2020

Geschreven door

Bijgaand het kerkblad voor de maand december. Er is met het opmaken gewacht tot na persconferentie kabinet van afgelopen dinsdag. 

Hopende op wat weer verruiming mogelijkheden rond kerkelijke viering.

Dit mocht niet zo zijn. We zijn  daarom “wat laat” met uitgave december, maar wel weer met Splinters!

Naamloos

IMG 4120 CustomWELKOM BIJ VIERINGEN IN ONZE KERK echter

er mogen slechts 30 gelovigen worden toegelaten, en

houdt u zich voor uw eigen en andermans gezondheid, aan de regels die in het Coronabeleid zijn voorgeschreven. Kortweg, handen ontsmetten de 1,5 m afstand en mondkapje. ( dat is sinds 1 december verplicht en waarbij de bisschoppen ook nog adviseren het mondkapje tijdens de hele viering te dragen. Alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie kan het worden afgedaan).
Omdat maar maximaal 30 kerkgangers ( exclusief bedienaren) kunnen worden toegelaten is aanmelden vooraf verplicht. Dit kan bij het secretariaat op woensdagen tussen 09.00 en 12.00 u. tel. 33210, of per email hengevelde@heiligegeestparochie.nl kerkhengevelde@gmail.com (tot donderdag voor de viering tot 12.00 uur) maar ook bij Ria en Truus privé respectievelijk 333349 en 333693.

                          

Kerkdiensten voor de periode december

Periode           12 dec  t/m  18 dec

Zondag

  13 dec

09.30 uur:

Woco pastor v.d. Bemt. Met zang door enkele koorleden.

Periode           21 dec  t/m  25 dec

Donderdag
Kerstavond

  24 dec

19.00 uur:

Woco, pastor v.d. Bemt. Met zang door enkele koorleden.

Vrijdag

1e Kerstdag

  25 dec

09.00 uur:

Woco, pastor Timmerman. Met zang door enkele leden Cantu.

Periode           26 dec  t/m  31 dec

Donderdag
Oudjaar

  31 dec

19.00 uur:

Gebedsviering werkgroep. Met zang door enkele koorleden.

Periode           8 jan  t/m  15 jan

Zaterdag

   9 jan

19.00 uur:

Woco, pastor Timmerman. Met zang door enkele koorleden.

Lektoren:

Zondag

 13 dec

09.30 uur:

 Jan Wantia

Donderdag

 24 dec

19.00 uur:

 Carla Rupert

Vrijdag

 25 dec

09.00 uur:

Wilma Winters

Donderdag

 31 dec

19.00 uur:

 Ineke Pelle

Zaterdag

   9 jan

19.00 uur:

 Jan Lansink

Kosters:

 

 

Datum:

Naam:

Tel:

 30  nov t/m    6 dec

Lies Vreman

0547- 333492

   7  dec t/m  13 dec

Anneke Tuinte

0547- 851226

 14  dec t/m  20 dec

Agnes/ Frans de Wit

0547- 333878

 21  dec t/m  27 dec

Lies Vreman

0547- 333492

 28  dec t/m     3 jan

Anneke Tuinte

0547- 851226

   4  jan t/m   10 jan

Agnes/ Frans de Wit

0547- 333878

---------------------------------------------------------------------------------

Kerkdiensten buurtparochies:

Deze zijn te vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl onder de “kop” Vieringen of in het blad geestig.

------------------------------------------------------------------------------------

Opbrengst Collecten:

 

Weekend      4 oktober

   €   43,90

Weekend    29 oktober 

   €   43,10

IMG 4119 Custom

De collecte in de komende weekends is voor onze eigen parochie en voor de afdrachten aan het Bisdom.

Omdat er op basis van het Corona-protocol in de kerk niet gecollecteerd mag worden, kunt u uw gave deponeren in de collectemandjes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast is er in deze periode de ADVENTSACTIE. Zie verderop in dit blad.

--------------------------------------------------------------------------------

Overleden:

En op de leeftijd van 77 jaar Tonnie Grefte. Hij was dit jaar 40 jaar collectant in onze kerk waarvoor wij hem dank verschuldigd zijn. Na de uitvaartviering op 26 november is hij in kleine kring naar het crematorium begeleid.

We willen hem in onze gebeden blijven gedenken.

--------------------------------------------------------------------------------

Splinters foto Jpeg Custom- De trainer eerste elftal van HSC’21 verhuist naar Hengevelde, is dit een verkapte sollicitatie?

- Na de online jaarvergadering van de Hengeveldse Zomerfeesten wordt overwogen om het feest zelf ook online te geven

- Thijmen Walhof trakteert de volgende keer als Ajax wint van FC Twente, is goedkoper op den duur

- Hennepkwekerij ontmanteld in Bentelo, de buurt had naar men zegt geen last: Mark ie niks van!

- In Bentelo gaat er wel vaker iets in rook op...(ZIE HIER

- ‘Politie pakt Hengeveldse drankrijder die over de weg slingert’, die maakte het wel heel bont!

- Heb je een boom van niks? Jon regelt het met Easyfix! Jon piekt met zijn tutorial! ZIE DIT FILMPJE

//////////////////////////////////////////////////////////////

Mededeling over vieringen door de week.

Tot nader order zijn er nog geen door de weeks vieringen.

---------------------------------------------------------------------------

Plaatsengeld:

In deze corona tijd mag er niet gecollecteerd worden en is er slechts een collecte bij de uitgang van de kerk. Moge wij deze collecte in het bijzonder bij u aanbevelen.

-------------------------------------------------------------------------------

Bereikbaarheid pastorale team Heilige Geest Parochie.

Priester (liturgie), voor dringende pastorale zorg kunt u een
noodnummer bellen: 06 – 23254488. (niet bij overlijden.)

Bij overlijden altijd de uitvaartverzorger bellen.

Deze neemt dan contact op met de vrijwilliger van de parochie.

----------------------------------------------------------------------------------

IMG 4372 CustomKerkschoonmaak:

Op 15 december wordt de kerststal gezet. In de periode van 16 tot 19 december zijn de groepen 4 en 5 aan de beurt.

----------------------------------------------------------------------------------

Opgave misintenties -gebedsintenties:

Gebedsintenties voor de periode januari kunt u opgeven tot woensdag 23 december bij het secretariaat, tijdens de openingstijden op de woensdagen, of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie. De vergoeding voor een intentie € 9,- en voor een jaargedachtenis € 12,-.

---------------------------------------------------------------------------------

Parochiesecretariaat:

Iedere woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur kunt u terecht op de pastorie voor het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea en voor verdere vragen en boodschappen. Tel. 333 210.

Het e-mailadres is: kerkhengevelde@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------

Dopen:

De doop van baby’s en volwassenen in goede gezondheid wordt uitgesteld totdat deze veilig kan plaatsvinden. Bij levensgevaar kan altijd de nooddoop worden toegediend.

----------------------------------------------------------------------------

Ziekenbezoek: Parochie – Zonnebloem.
Als iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis
of een ander tehuis, geef het door aan het parochiesecretariaat, tel.333 210 (op de woensdagmorgen) of bij Truus Sander, tel. 333612. Wenst u bezoek van de pastor thuis of in het ziekenhuis dan kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores van het pastorale team.

---------------------------------------------------------------------------------

Misintenties - gebedsintenties:

Zondag 13 december  09.30 uur:  Jrg. Benny Brummelhuis; Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Arnold Aarnink; Wilmien Meijerink; Truus Nollen; Overl. familie Averdijk- Lentelink;  Jan Katier; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

Donderdag 24 december  19.00 uur: Gerard Hartgerink; Jan Nijhuis en overl. familie; Bernard ter Woorst; Overl. familie ter Woorts-Rotink; Miny ter Huurne Rupert; Overl. ouders Bos-Hartgerink; Wilma Bos-Kleinsman; Overl. familie Pierik-Groot Breteler; Jrg. Bernard Rupert en overl. familie; Herman Raanhuis en overl. familie; Jrg. Harry Hartgerink; Marietje en Theo Wegdam; Overl. familie Mensink.

Vrijdag 25 december  09.00 uur: Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Overl. familie ten Heggeler; Jan Freriksen en overl. familie; Jan Vehof; Jrg. Anne Schreijer-Rouwenhorst; Uit dankbaarheid; Antoon Schonenborg; Bernard Heijmer; Johan en Rika Blokhorst- Blokhorst; Overl. Ouders Seijger en Gerard;  Mina en Gerard Spenkelink; Overl. familie Averdijk-Lentelink; Bernard ter Woorst en overl. familie; Overl. familie Rotink- de Witte; Jrg. Herman Brummelhuis.

Donderdag 31 december  19.00 uur: Overl. ouders ten Heggeler-Blokhorst; Jan Nijhuis; Bernard ter Woorst en over. familie.

Zaterdag 9 januari  19.00 uur: Overl. ouders Vehof-Semmekrot; Overl. familie Mensink; Gerard Hartgerink; Harry Hartgerink; Bernard Heijmer; Trui Stegeman; Jan Katier; Overl. familie Stegeman- Siegerink.

-------------------------------------------------------------------------------

AA Folder 2020 voor webAdventsactie 2020: Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaraqua.

De armoedeval wordt het ook wel genoemd. De vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar een project in Nicaragua dat er voor zorgt dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

Wat willen we bereiken?
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hun grond ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken.

Hoe doen we dat?
De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.
Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

Er is een zakje gevoegd bij het blad Geestig. Hier kunt U uw bijdrage in doen en inleveren in de brievenbus van de pastorie of in de collecte mandjes bij de ingang van de kerk. Ook mag U, en zij die geen collectezakje hebben ontvangen, Uw bijdrage overmaken op banknr.
NL35 RABO 0157 1072 21 t.a.v. R.K. H. Geest par. Geloofsgemeenschap Hengevelde.

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan en hopen ook dit jaar weer op uw steun.                                                                                                                 

Namens de M.O.V. groepen van de H. Geestparochie alvast hartelijk dank!

-------------------------------------------------------------------------------

Info Hoek de Höfte.

ALARMNUMMERS

 

Ambulance, Politie en Brandweer                                        112
In niet levensbedreigende situaties:
                   - Ambulance                                     074-256 22 22
                   - Brandweer                                     074-250 47 11 
                   - Huisartsenpost Hengelo                088-555 11 55
                   - Politie                                                   0900-8844

    

HUISARTS:   Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B Hengevelde.
                     Spreekuur op afspraak. Bellen tussen 08.00 en 11.30
                     en van 14.00 tot 16.30. Tel. 0547 333 245
                     
Voor spoedeisende huisartsenhulp, altijd eerst                     
                      Huisartsenpost
Hengelo bellen: 088-55 11 55

TANDARTS:   Praktijk de Marke, Bretelerstraat 16 tel. 0547-333 782
                      Geopend : dinsdag t/m donderdag. Maandag voor
                      spoedgevallen bereikbaar op 053-4774415.
                      ’s Avonds of weekends 0547-333 782 bellen om te
                      horen wie dienst heeft.

------------------------------------------------------------------------------

PEDICURE Marion Tijman:
Elke maandag en donderdag in de fysiotherapiepraktijk van de heer
R. Prenger. Van 08.00 – 17.00 uur. Gecertificeerd diabetische en reumatische voet. Aangesloten bij keten zorg diabetes.

Behandeling volgens afspraak  Tel. 06 289 16 244

---------------------------------------------------------------------------------

PODOLOGIE Praktijk Marion Tijman:

Therapie- en steunzolen. Aangesloten bij Stichting LOOP. Voor vergoeding zie aanvullende zorgverzekering. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u mij bereiken op 06 289 16 244.

----------------------------------------------------------------------------

voorkantAANLEVERING KOPIJ

Instanties (zonder eigen website o.i.d.) die publiceerden via Dorpsblad De Höfte kunnen dit voortzetten in de digitale editie.

Het inleveren van kopij verandert niet. Het bestaande e-mailadres hofte@hengevelde.nl blijft het adres waar kopij via e-mail kan worden ingeleverd. Dit e-mailadres wordt overgenomen door WegdamNieuws en voortaan door de redactie daarvan beheerd. Op deze manier is de continuïteit van de informatievoorziening verzekerd, een prettige gedachte voor al degenen die Dorpsblad De Höfte als een onmisbare informatiebron beschouwen.

Opmaak in te leveren kopij

Instanties die de digitale Höfte willen (blijven) gebruiken als bron van informatie en communicatie moeten de kopij aanleveren, opgemaakt als platte tekst via Word. U gelieve geen Pdf-bestanden of andere niet via Word opgemaakte bestanden in te leveren. Door deze afspraak kan de opmaak op profession

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kerst drive-thru

Door de beperkingen vanwege Corona is het helaas niet mogelijk onze traditionele Markveldse Midwinteravond te houden, en dus ook geen playback show. Ook vinden we het niet verantwoord om langs de deur te komen met onze kerststerren-aktie. Da's jammer, maar het kan nu niet anders.

Maar......,

Gelukkig hebben we enkele creatievelingen in het bestuur die niet zomaar bij de pakken neerzitten. Stichting Markvelds Belang organiseert dit jaar een "Kerst drive-thru".

Op vrijdagavond 18 december van 19.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom om met de auto deel te nemen. U blijft in de auto zitten en rijdt zo stapvoets langs een aantal kraampjes. Daar zijn kersterren te koop, oliebollen, kniepertjes, kerstbakjes, vogelhuisjes etc., etc. en dat allemaal volledig corona-proof. Op het oprit aan de Oude Deldensestraat 7 (bij Bennie en Jolanda) bent u van harte welkom. Wij zorgen voor entertainment, mooie verlichting en aankleding in kerstsfeer en dito muziek.
Iedere deelnemer krijgt een GRATIS bingo-kaart voor het eerste evenement dat we in het nieuwe jaar gaan houden. Die moet u absoluut hebben, want deze interactieve thuisbingo (muziekbingo) belooft een spectaculaire start van het nieuwe jaar te worden.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0ddeb4653ab705a187cebd9586be0f47 XLDe Gerardus kalender is er weer!

Vroeger werd er elke dag gebeden .

In het leven van elke dag? De Gerardus kalender is dan ook uniek in zijn soort. De kalender biedt diepgang via bezinning teksten-

spreuken,- praktische tips - puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

In steeds meer gezinnen is het voorlezen van de dagtekst van de Gerardus kalender een vertrouwd begin van de dag. Dus ook een uitstekend handige en betaalbare attentie om met Sinterklaas of kerstmis cadeau te geven.

De kosten zijn € 7,95

Kan vanaf heden bij mij thuis opgehaald worden.

Vooraf s.v.p. Bellen tel. 333878 / 0619061142

Eventueel kan ik deze ook brengen

Agnes de Wit .

Ruurstraat 15 .

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kroamschuddn in Hengevelde

Save-the-date: zondag 13 december - de Petrusshow... kroamschudd'n op je radio!

Dit jaar gaat Kroamschudd'n in Hengevelde on air!

En dat betekent: een hele dag radioplezier voor het goede doel. Je kunt (tegen betaling) plaatjes aanvragen en meebieden op één (of meer) van de vele topstukken in de veiling. Natuurlijk komen de kinderen ook met een mooie bijdrage. Bart Eshuis is onze DJ en houdt jullie aan de radio gekluisterd met behulp van wel hele leuke side-kicks... 

Luister mee op zondag 13 december van 10.00 uur tot en met 19.00 uur op 107.6Mhz. Deze radio-uitzending wordt gemaakt door de Petrusschool, Ouderraad en 'Team Hans'. Binnenkort volgt er meer informatie.

 
Laatst aangepast op donderdag, 10 december 2020 22:32
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Meer in deze categorie: « Höfte november Höfte januari 2021 »

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.