U kent hem waarschijnlijk vooral als weerman bij RTL, Dennis Wilt. Nu werkt hij bij Talpa Network waar hij binnenkort in de voetsporen treedt van Piet Paulusma. Dinsdagavond 19 november staat hij, op uitnodiging van HofConnect, voor een zaal vol ondernemers in Herberg De Gebrande Waateren in Hengevelde. Als gespreksleider daagt Dennis een panel met ondernemers en ervaringdeskundigen uit om in te gaan op verduurzaming. En natuurlijk vraagt hij de aanwezigen in de zaal, hierop te reageren. Want, is het verduurzamen van je bedrijf nou vooral een groene hype? Een verkapte investering met een groen randje? Of iets waar je zo snel mogelijk aan moet beginnen, als je dat nog niet gedaan hebt! HofConnect begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30). Na het interactieve programma met Dennis Wilt volgt een informele netwerkborrel.

Vanaf 28 oktober tot en met 21 november 2019 is Hof van Plastic in de gemeente Hof van Twente on Tour. Hof van Plastic organiseert inzamelacties samen met diverse initiatiefnemers en daarbij een recycle workshop. Op 20 november wordt de Petrusschool in Hengevelde bezocht, op 14 november al zijn ze in Bentelo. Gerard ter Hofte van Hof van Plastic: ""Dit doen we voor scholen, bedrijven en festivals. We gaan deze keer met ons recycleteam bij deelnemende basisscholen in de Hof van Twente op bezoek. De eerste keer om te vertellen over plastic zwerfafval en de verschillende soorten plastic. De kinderen ontvangen een grijper waarmee ze gaan plastic jutten; zwerfafval zoeken en meenemen. De tweede sessie op de school is een workshop, waar we met de gevonden grondstoffen aan het werk gaan. Eerst wordt er gesorteerd op materiaal en uiteindelijk gaan de kinderen één plasticsoort zelf recyclen. Hiervoor hebben we een rijdende mini-fabriek waar Professor Plastic en de Operator de kinderen bij helpen. Uiteindelijk gaan alle deelnemers naar huis met een zelfgerycled product gemaakt van zwerfafvalplastic."

vrijdag, 08 november 2019 08:44

Mantelzorg mag een naam hebben

Op 10 november is het Dag van de Mantelzorg. Als dank voor hun inzet, toewijding, aandacht en energie heeft Salut samen met de gemeente Hof van Twente mantelzorgers in het zonnetje gezet. In dit koude seizoen, is de mantelzorger iets lekkers van de warme bakker aangeboden.

Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun directe omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of dementie heeft. Langdurig verzorgen is niet altijd eenvoudig. De zorgtaak kan u overbelasten. Het is dan ook belangrijk dat u weet hoe u energie blijft houden en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is in Hof van Twente? Laat u registreren bij Salut, zodat u op de hoogte gehouden wordt van nieuws, activiteiten- en cursusaanbod en waardering. Bel met Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail naar info@salut-welzijn.nl.

Op woensdag 6 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente in de komende jaren geld aan gaat uitgeven. Komende jaren gaat de gemeente investeren in o.a. Biodiversiteit, Herstructurering openbare ruimte en Digitalisering. Er zijn echter ook bezuinigingen en extra inkomsten nodig om de uitgaven te dekken, onder andere als gevolg van de stijgende kosten in de Jeugdzorg.

Twee moties van GroenLinks om daadwerkelijk en gecoördineerd aan de slag te gaan met het bevorderen van de biodiversiteit in de Hof, mede ingediend door de SP, D66, Gemeentebelangen en CDA, zijn door de raad aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen het gestelde kader eerst met alle werkzame organisaties en instellingen af te spreken wat we willen bereiken en vervolgens met concrete doelen aan de slag te gaan voor de komende twee jaar. Zo kunnen alle verschillende activiteiten en inspanningen elkaar versterken en kunnen we tegelijkertijd controleren of het ook gerealiseerd wordt. Raadslid William Sanchez: “ Een paar voorbeelden maken meteen duidelijk waar het om gaat. IVN is fantastisch bezig , maar constateerde een poosje geleden dat de gemeente geen plan heeft om de biodiversiteit van de bermen te bevorderen langs niet doorgaande wegen, op bedrijfsterreinen en in woonkernen. En ook boeren willen hieraan georganiseerd meewerken. Ook de Groene Loper loopt het vuur uit de spreekwoordelijke sloffen met het bomen adoptieplan. De gemeente zou dit kunnen versterken met bijvoorbeeld een boom voor elke nieuw geborene in de Hof. Dit zijn maar een paar voorbeelden waaruit meteen duidelijk is dat bij het bevorderen van biodiversiteit regie en samenwerking heel veel meerwaarde kunnen opleveren.”

De eerste motie, motie 10, vraagt het college om regie te nemen in het bevorderen van de biodiversiteit. De tweede motie, motie 11, vraag het college om meetbaar te maken in hoeverre biodiversiteitsdoelen ook bereikt worden.

Pagina 1 van 131