donderdag 17 januari 2019
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

In het NOS-journaal van zaterdag 24 november jongstleden is aandacht besteed aan de problematiek met asbestdaken. Vooral huiseigenaren en particulieren weten niet hoe zij te werk moeten gaan, als zij hun asbestdak willen saneren. Hoe om te gaan met de technische en praktische gang van zaken rondom asbestsaneringen. Hoe moet de sanering worden uitgevoerd, zeker als het particulieren met een asbestdak van minder dan 35 m2 betreft. Welke maatregelen men moet treffen om de sanering veilig uit te voeren. En welke beschermingsmiddelen zijn hiervoor nodig. Voor huiseigenaren met een asbestdak dat groter is dan 35 m2 is van belang om te weten welke stappen zij moeten nemen voor dat zij dit door een gecertificeerd bedrijf kan laten saneren. Door gebrek aan kennis schuiven veel huiseigenaren de sanering alsmaar voor zich uit. Het CDA heeft daarom de volgende vragen:

Open Huis Twickel College Delden

  • maandag, 07 januari 2019 10:17

De Deldense vestiging van Het Twickel College houdt op donderdag 17 januari a.s. OPEN HUIS. Leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn tussen 18.00 en 21.00 uur welkom in de school aan de Schoppenstede 19 in Delden. Het Twickel College Delden is een onderbouwlocatie van Scholengroep Carmel Hengelo met de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs op alle niveaus: vwo (atheneum), havo en vmbo. In vergelijking met de meeste scholen voor voortgezet onderwijs is het een kleine school: er zijn momenteel ongeveer 250 leerlingen. Deze kleinschaligheid zorgt ervoor dat leerlingen en personeel elkaar goed kennen en dat de overleglijnen kort zijn. Hierdoor is de betrokkenheid erg groot en verloopt de communicatie onderling en met ouders erg snel. Tijdens het OPEN HUIS is in alle lokalen van de school iets te doen, beleven en te ontdekken. Door allerlei activiteiten, zoals meespeelles muziek, proefjes doen bij natuurverkenning, sportinstuif in de gymzaal en aan het werk gaan bij techniek, laat de school zien hoe het brede onderwijsaanbod in Delden eruit ziet.

Het was een gezellige avond in het gemeentehuis te Goor op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Nadat burgemeester Nauta een welkomswoord had gehouden werden allerlei kampioenen en inwoners van de Hof die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd het afgelopen jaar gehuldigd. De burgemeester kwam in haar toespraak allereerst met een persoonlijk dankwoord. Ze is namelijk voorgedragen voor een nieuwe termijn, iets dat volgens haar zeker niet vanzelfsprekend is. Wat ook niet vanzelfsprekend is, zijn de vele vrijwiligers die in onze gemeente wonen. Ook een mindere leuke kant werd uitgelicht. Hiermee doelen we op het feit dat de jaarwisseling niet vlekkeloos is verlopen en het daaropvolgende zware werk voor de hulpdiensten in ons land. Gelukkig zijn er nog de vrijwilligers, het figuurlijke cement van de samenleving, zoals Nauta het zo mooi noemde, kunnen we samen heel veel bereiken in de participatiesamenleving. Tot slot wensde ze iedereen een 'traditoneel, zelfbewust en vernieuwend nieuwjaar toe! Hieronder enkele foto's.

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op:

  • Donderdag 20 december vanaf 15.00 uur (personeelsbijeenkomst) 
  • Maandag 24 december vanaf 13.00 uur (kerstmiddag)
  • Dinsdag 25 december (1e kerstdag)
  • Woensdag 26 december (2e kerstdag)
  • Maandag 31 december vanaf 13.00 uur (oudjaarsdag)
  • Dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) 

Telefonisch zijn wij op deze momenten ook niet bereikbaar. 

  • Op donderdag 3 januari is het gemeentehuis geopend vanaf 10.00 uur. Telefonisch is de gemeente ook vanaf 10.00 uur bereikbaar. 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe! 

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft burgemeester Ellen Nauta voorgedragen voor herbenoeming voor de periode 2019-2025. Burgemeester Nauta is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad in haar stelt. In de vergadering van dinsdag 18 december heeft de gemeenteraad van Hof van Twente besloten burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel voor te dragen voor herbenoeming. Deze aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze beslist over de benoeming van burgemeesters.
Ellen Nauta is burgemeester van Hof van Twente sinds mei 2013.

In vervolg op de ambitieuze start dit jaar gaat GroenLinks door in 2019 met concrete acties gericht op effectieve bestrijding van de armoede, verdere verduurzaming niet alleen op energiegebied maar ook in de zorg en voedselvoorziening, en het bevorderen van betrokkenheid en deelname van bewoners aan alle gemeentebeleid. Hier zijn alvast een aantal voorbeelden ter verduidelijking.

Grenst uw eigen perceel aan een klein perceel grond van de gemeente, dan kunt u deze restgronden of groenstroken kopen of huren van de gemeente. Het gaat om percelen grond die vanwege het karakter en de situering geen rol van betekenis spelen voor de openbare ruimte. De gemeente hanteert voor restgrond tot 200 vierkante meter een verkoopprijs van € 75,00 per vierkante meter exclusief overdrachtsbelasting en kosten koper. Voor percelen grond groter dan 200 vierkante meter wordt de verkoopprijs bepaald op basis van een waardebepaling door een onafhankelijke makelaar. Wanneer verkoop van de restgrond niet mogelijk is, is het in bepaalde gevallen mogelijk om de restgrond van de gemeente te huren. 

Alle formulieren en benodigde stukken zijn voor 1 december opgestuurd naar de landelijke jury van de fairtrade gemeentecampagne. Die gaat controleren of aan alle voorwaarden voor fairtrade gemeente is voldaan en als dat het geval blijkt te zijn wordt officieel de titel fairtrade gemeente verleend aan Hof van Twente en kunnen de bekende oranje fairtrade gemeente borden aan de gemeentegrens worden geplaatst. Waarschijnlijk wordt dat in de tweede helft van maart. De Hof zal dan de vierde fairtrade gemeente in Overijssel worden. Om voor de titel in aanmerking te komen dient het proces om in de gemeente meer met fairtrade te doen voortgang te laten zien. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf, en een aan-tal supermarkten, winkels, horeca, bedrijven en instellingen in de Hof van Twente fairtrade producten verkopen en/of gebruiken. Daarnaast zijn er ook scholen en kerken die fairtrade zijn geworden of zich daarop voorbereiden.  Op de site van www.fairtradehofvantwente.nl  is hiervan een overzicht te vinden naast veel andere informatie. Daarmee is de kous niet af:

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Enquête

Poll: Vuurwerkvrije zones in Hengevelde?

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Blijf uit de buurt van negatieve mensen

Zij hebben een probleem voor iedere oplossing

 

Suggesties ? [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren