zaterdag, 11 januari 2020 16:46

William Sanchez: zet de volgende stap

Geschreven door

Rook, brand en vuur(werk) tekende het eind van het jaar 2019. Uit de mist van oudejaarsnacht zijn wij opgestaan in het nieuw jaar. De start van het tweede decennium. Geen maagdelijk onbeschreven blad. Eerder een vervolghoofdstuk in het teken van de belofte van een inclusiever Hof van Twente

Het wordt een bijzonder jaar, omdat we 75 jaar bevrijding en 75 jaar vrijheid vieren. Wij staan stil en vieren de vreugde van de bevrijding van 1945. Wij koesteren een cruciale kernwaarde van onze samenleving die geborgd is in de Grondwet en in de universele rechten van de mens. In 2020 gaat GroenLinks gaat door met de concretisering van wat democratie, rechtvaardigheid en vrijheid in relatie tot elkaar betekent. Namens jullie kaarten wij sluimerende thema’s aan. Zoals de discussies over het beschermen van individuele vrijheden en rechten, ook van minderheden, ongeacht de vraag hoe de meerderheid daarover denkt. Hoeveel recht ontleen je aan de mening van de meerderheid? Hoeveel vrijheid krijgt de minderheid om afwijkend en zichzelf te zijn? In 2019 gingen we de barricade op voor klimaatvraagstukken, voor de boeren, voor het onderwijs en voor de zorg. In 2020 gaan we ten strijde om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen, de integratie van nieuwkomers met gastvrijheid van inwoners en het ontmoeten waardoor mensen zichzelf weer kunnen zijn. In 2020 gaat het vuur van vrijheid en verandering vlammen. Het is tijd om de volgende stappen te zetten.


Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.