Goed contact met de buren is goud waard. Met deze gedachte organiseert Salut in samenwerking met Wonen Delden, Viverion en gemeente Hof van Twente de “Beste Buur Verkiezing”. De beste buur levert een grote bijdrage aan de onderlinge sfeer in de buurt. Iedereen in de gemeente Hof van Twente kan zijn buur tot 11 september nomineren voor de “Beste Buur”. 
De “Beste Buur” is misschien iemand die een oogje in het zeil houdt, vriendelijk is tegen de kinderen in de buurt, of klaarstaat wanneer er een klusje gedaan moet worden. Of is het de buur die ongemerkt veel voor de buurt doet zonder dat hij/zij in het middelpunt staat en het verdient om gewaardeerd te worden. Of juist degene die zorgt voor een vrolijke noot in de buurt.

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de naaste omgeving. Voor Salut aanleiding om in Hof van Twente in samenwerking met Stichting Informele Zorg Twentede cursus ‘Omgaan met dementie’ aan te bieden voor mantelzorgers.

Tijdens deze reeks van bijeenkomsten wordt uitgebreid informatiegegeven over dementie. De deelnemers krijgen adviezen over hoe zij met hun naaste met dementie kunnen omgaan. 
De toegevoegde waarde van deze cursus is dat ervaringen en tips gedeeld kunnen worden met andere mantelzorgers die ook zorgen voor iemand met dementie. Het is van belang dat de persoon met dementie waarvoor gezorgd wordt nog thuis woont. De bijeenkomsten worden geleid door een ervaren cursusleider. Een casemanager dementie, psycholoog en de consulent van Salut zullen afwisselend aanwezig zijn voor informatie en vragen.

De bijeenkomsten vinden plaats op 22 en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november, steeds van 13:30 tot 15:30 uur in de Reggehof, De Höfte 5 in Goor.

Meer informatie of aanmelden? Bel Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail info@salut-welzijn.nl

donderdag, 27 augustus 2020 05:42

Vuurwerkverbod Hof van Twente

GroenLinks is voorstander van een algeheel vuurwerkverbod in de Hof van Twente. Maar op dit moment is een algeheel vuurwerkverbod niet realistisch. William Sanchez vindt dat de gemeente met een transitieplan moet komen hoe je binnen 5 jaar een algeheel vuurwerkverbod kan invoeren en handhaven. Een verbod op alle consumentenvuurwerk maakt het beter te handhaven en bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit, mens en dier en het milieu, aldus GroenLinks.

Mede naar aanleiding van het in het voorjaar doden van wintergewassen met glyfosaat zijn in 2019 door GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over dit gebruik van glyfosaat. Daarbij is onder meer verwezen naar een door de 2e kamer aangenomen motie waarin het gebruik van glyfosaat om gewassen te doden is verboden. Daarnaast werd gewezen op het komende Europese verbod op glyfosaat.

In de Tubantia van 3 augustus staat een artikel over de glyfosaat problematiek in de landbouw naar aanleiding van het verbod door de gemeente Enschede.

Op Wegdamnieuws verklaart een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente dat de landelijke richtlijn wordt gevolgd en er dus geen verbod op glyfosaat is.
Wegdamnieuws citeert “…omdat boeren, als wij het gaan verbieden, naar andere bestrijdingsmiddelen gaan zoeken om ‘het probleem’ te verhelpen” “Daarom denken wij dat het verstandiger is om de landelijke richtlijnen te volgen. Wel proberen we via het programma biodiversiteit samen met boeren te bekijken hoe we op een natuurlijke manier zonder bestrijdingsmiddelen en glyfosaat kunnen”.

Bij de hoofdingang van het voormalige stadhuis van Delden stonden tot 2015 twee palen met inscriptie `SD’. Na de afbraak van het achterste deel van het stadhuis zijn deze palen ook weggehaald en in opslag gegaan. 
De inscriptie ‘SD` verwijst naar Schoutambt Delden, de oude naam van Ambt Delden. De palen zijn dus grenspalen van Ambt Delden geweest. Wij willen de grenspalen graag op hun oorspronkelijke plek terugzetten, maar we weten niet waar ze gestaan hebben. Mogelijk zijn deze palen al 50 jaar geleden, na de grenswijziging tussen Stad en Ambt Delden, weggehaald. Daarom vraagt de gemeente Hof van Twente uw hulp.