dinsdag 25 september 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Wethouder Harry Scholten is gisteren verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van de P10. Dat gebeurde tijdens de zomersessie waarbij alle zeventien P10-gemeenten aanwezig waren. Harry Scholten: “Het platteland heeft veel te bieden en is onmisbaar voor bijvoorbeeld een duurzaam Nederland. Hof van Twente zet zich actief in voor een leefbaar platteland. In P10-verband werken we samen aan innovatieve oplossingen om het platteland vitaal en leefbaar te houden voor de toekomst. Dat sluit naadloos aan op onze eigen gemeentelijke visie, waarin innovatie één van de pijlers is.”

2017 was voor Twente Milieu een jaar waarin er samen opnieuw mooie resultaten zijn neergezet en waarin maar liefst drie aandeelhoudende gemeenten diftar invoerden. De jaarrapportage die Twente Milieu elk jaar op het gebied van afvalinzameling voor de aandeelhoudende gemeenten maakt, laten zien dat we in Twente goed op weg zijn om in 2030 terug te gaan naar maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar. De gemeenten volgen daarin hun eigen route maar met een heldere en gedeelde ‘stip op de horizon’. Binnen de gekozen routes is er steeds meer ruimte voor keuzevrijheid van inwoners, een mooie en kansrijke ontwikkeling volgens Twente Milieu.

Evenementenbeleid vastgesteld

  • dinsdag, 19 juni 2018 20:44

De regio heeft een handreiking gemaakt voor veiligheid bij evenementen. Hof van Twente volgt dit beleid, maar heeft hierop als bijlage een lokaal evenementenbeleid gemaakt. Uitgangspunt bij de lokale bijlage is het maatwerk. Niet alle evenementen binnen onze gemeente zijn op de regionale wijze te behandelen, en gemeente Hof van Twente wil de lokale tradities in ere houden waar mogelijk. In de lokale bijlage zijn de belangrijkste elementen opgenomen waar de gemeente bij de vergunningverlening en handhaving rekening mee houden.

De versterkingswerkzaamheden aan de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over de Twentekanalen zijn eind 2017 uitgevoerd. Op beide bruggen zijn er na uitvoering van de werkzaamheden nog restpunten overgebleven die in mei zijn aangepakt. Bij kwaliteitscontrole is gebleken dat de nieuwe slijtlaag op de Dorrebrug niet voldoet en vervangen dient te worden. Woensdag 6 juni en donderdag 7 juni is de huidige slijtlaag daarom verwijderd. Van maandag 9 juli tot en met vrijdag 13 juli wordt de nieuwe slijtlaag aangebracht en is de Dorrebrug opnieuw afgesloten voor alle wegverkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld.

399 kinderen (uit groep 7) van de basisscholen in Hof van Twente deden in april verkeersexamen. Bijna alle kinderen zijn geslaagd. De uitslag per woonplaats is als volgt: Bentelo: alleen theorie;  22 leerlingen  iedereen geslaagd Delden: theorie en praktijk 88 leerlingen 86 leerlingen geslaagd Diepenheim: theorie en praktijk:  18 leerlingen iedereen geslaagd Goor: theorie en praktijk:  124 leerlingen 123 leerlingen geslaagd Hengevelde:  theorie en praktijk: 40 leerlingen iedereen geslaagd Markelo:  theorie en praktijk:  107 leerlingen   97 leerlingen geslaagd De organisatie was in handen van VVN afdeling Hof van Twente in samenwerking met de scholen.

Het was gisterenavond een heugelijke avond voor Eric Raanhuis (die werd geïnstalleerd in de Raad) en wethouder Harry Scholten (die opnieuw geïnstalleerd werd als wethouder). Eerder al werd Miriam Doeschot-Reuver al geinstalleerd in de Raad en daarmee begint ze net als dorpsgenoot Eric Raanhuis aan haar eerste termijn. De ceremonie die aan het eind van de raadsvergadering was ingepland was tevens het moment dat het CDA en de VVD van de gemeente Hof van Twente het resultaat van de onderhandelingen (HIER TE LEZEN) kort toelichtten. Dit resultaat was de concept visie 2018 – 2022, getiteld “Samen Doen!” hetgeen nog wel een punt van discussie was en door de oppositiepartijen werden er dan ook kritische vragen gesteld. 

Op zondag 3 juni spelen twee coverbands van Ierse Rockmuziek een tribute middag en avond in Herberg de Pol. Black Rose (coverband van Thin Lizzy) en coverband Sidewalk-Sally (coverband van Rory Gallager) spelen Ierse klassiekers. Black Rose, omschreven door de legendarische muziek journalist Mick Wall als ‘Simpelweg de beste Thin Lizzy Tributeband’, bestaat uit vier leden die de energie en kracht van een van de grootste live bands aller tijden laat terugkeren! Black Rose speelt alle klassiekers die je verwacht, maar heeft ook een hoed vol verrassingen die geen enkele andere eerbetoon in het land te bieden heeft. De band staan bekend om zijn reputatie van de enorme hoeveelheid energie, actievolle prestaties en het repertoire van meer dan 50 nummers. Speciaal voor Tribute in de Herberg is Black Rose als gelegenheidsformatie weer bijeen gekomen.

De laatste tijd krijgen wij veel meldingen van overlast van ratten. Dit komt vooral voor bij woningen in de omgeving van water, op locaties waar oude woningen zijn gesloopt of plekken waar dieren worden gehouden en voedselresten achterblijven. De ratten komen af op zwerfvuil en etensresten. Ook dringen ze gebouwen binnen als daar voedsel is en er schuilplekken te vinden zijn. Ze zitten in het riool, in kruipruimten, aan waterkanten en in tuinen. Ratten kunnen schade veroorzaken doordat zij knagen aan levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels. Ze graven holen en gangen waardoor het straatwerk verzakt. Ook kunnen ze ziekten overbrengen via ontlasting en de urine. "Voorkom overlast door geen etensresten buiten te laten liggen en de woonomgeving schoon en opgeruimd te houden. Geen eendjes voeren, dat trekt ratten aan", geeft de gemeente Hof van Twente aan op de website.

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Als je niet tevreden ben met wie je bent,

moet je worden wie je wilt zijn

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren