Theater en Evenementencentrum de Reggehof is zwaar getroffen door de Coronacrisis. De directie heeft helaas het besluit moeten nemen een deel van het personeel ontslag aan te zeggen. Het betreft in dit geval met name het personeel ondersteunend aan theater en events. De Reggehof zal voor de Verenigingen en andere activiteiten een aantal mensen ondersteunend op hun post houden. De Coronacrisis heeft vele culturele instellingen geraakt zo ook de Reggehof

donderdag, 06 augustus 2020 05:07

Veel animo voor sloopvouchers

In de afgelopen periode hebben de erfcoaches niet stil gezeten. Telefonisch en digitaal zijn veel gesprekken gevoerd. Met het versoepelen van de coronamaatregelen nemen ze nu weer de plaats in waar we het liefste de gesprekken met u voeren: bij u aan de keukentafel. Er is op dit moment grote vraag naar sloopvouchers. Daarom adviseert de gemeente om bij sloopplannen in het buitengebied een sloopvoucher aan te vragen. Een sloopvoucher is een bewijs dat u van plan bent om een schuur te gaan slopen. U kunt deze inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Denk hierbij aan het toevoegen van een woning en/of het uitbreiden van bijgebouwen.

Steeds meer gemeenten verbieden het gebruik van glyfosaat, ook wel Roundup genoemd. Vandaag stond er een artikel in TC Tubantia; Een groeiend aantal gemeenten in Oost-Nederland wil het gebruik van de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat - vooral bekend onder de merknaam Roundup verbieden op landbouwgrond die zij bezitten. Gemeenten proberen het gebruik van glyfosaat te verminderen omdat dat beter zou zijn voor mens en milieu. Op dit moment heeft slechts een klein aantal gemeenten een glyfosaatverbod. De voorbeeldgemeenten in Twente en de Achterhoek zijn Enschede en Doetinchem. In Enschede zijn in oktober 2019 aanvullende eisen in de kortlopende pachtcontracten aangekondigd rond het gebruik van onkruidverdelgers.
Wat is het beleid van de gemeente Hof van Twente in deze?
donderdag, 23 juli 2020 09:33

Gierzwaluw onder uw dak? Neem contact op

uw dakpannen, in uw straat of wijk? Laat het stichting de Groene Loper Hof van Twente weten. Deze locaties zijn uiterst waardevol om bestaande kolonies van gierzwaluwen te beschermen, en mogelijk uit te breiden in het volgende broedseizoen. De gierzwaluw is een belangrijke stadsvogel, die veel muggen en vliegen vangt, en een graadmeter is voor de biodiversiteit in de stad. Ze horen graag van u, als u nestlocaties weet of vermoedt. Tot eind juli monitoren vrijwilligers gierzwaluwen in de kernen van Hof van Twente. Uw aanvullende kennis over bestaande nesten is zeer welkom.

zaterdag, 18 juli 2020 06:21

Asbest problematiek Hekkemansbeld

Na een saneringsronde enkele jaren geleden blijft 1 van 10 woningen met een asbesthoudend dak zitten. Dit omdat de bewoner het saneringsbedrag (14.000 euro) niet kan betalen. Allerlei pogingen om dit met de gemeente te regelen (bijv. via gewone lening, via verzilverlening) zijn reeds 4 jaar zonder resultaat gebleven. De bewoner staat in de kou (wil zelf geen subsidie, gaat om lening).
De gemeente beklemtoont herhaaldelijk dat er zoveel goed is geregeld, maar dat is blijkbaar niet geheel het geval en geeft men niet thuis. Hierbij de beantwoording van de gemeenteraad op de schriftelijke vragen van GroenLinks, D66 en de SP over asbestproblematiek.
Vragen:
1. Wanneer komt de gemeente met een integraal Hof van Twente ‘rest-asbest- plan’, waarin ook een aantal financieringsmogelijkheden zijn opgenomen, zodat inwoners hun asbest uiteindelijk ook daadwerkelijk kunnen opruimen?