woensdag, 25 december 2019 09:20

Kersttoespraak burgemeester Ellen Nauta

Hieronder kunt u de Kersttoespraak van burgemeester Ellen Nauta teruglezen, deze sprak ze uit op radio HofstreekFM op Eerste Kerstdag tussen 9.00 en 9.15 uur. Op Tweede Kerstdag wordt de uitzending herhaald (op hetzelfde tijdstip). Ellen Nauta: "Het waren letterlijk en figuurlijk de donkere dagen voor Kerstmis. Het leek wel of mist en miezerregen de zon wegdrukten, maar het leek ook of er overal om ons heen onrust was. Of negatieve zaken het wereldbeeld bepaalden. Jongeren voelden zich genoodzaakt om generaties voor hen op de vingers te tikken. Massaal vroegen zij in Madrid wat vaders en moeders, opa’s en oma’s hadden gedaan tegen de uitputting van de aarde. Hun oordeel was hard. Niets, want ze hadden rentmeesterschap vaak uitgesproken, maar onvoldoende beleden. En nu moeten de nieuwe generaties leven met de gevolgen en proberen om daar heel snel echt iets tegen te doen.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. De gemeente Hof van Twente stelt een subsidie beschikbaar om deze heugelijke mijlpaal te vieren, zo is te lezen in het ‘Projectplan 75 jaar vrijheid’ op de website van de Hof van Twente. Frank Appelman, voorzitter van MiXX meldde zich bij de redactie en kon het volgende heugelijke nieuws brengen: "Naar aanleiding van een artikel op WegdamNieuws met betrekking tot het niet vertegenwoordigd zijn van Hengevelde in de werkgroep Projectplan 75 jaar Vrijheid, kunnen we nu melden dat namens Hengevelde de voorzitter van MiXX participeert in de werkgroep. Tevens is het Bevrijdingsconcert op 29 maart 2020 opgenomen in de kalender van de werkgroep 75 jaar Bevrijding. De voorbereidingen voor dit concert zijn in volle gang. Zangvereniging MiXX is druk bezig om samen met muziekvereniging Amuzant, de Blue Jays en andere koren de bevrijding van Hengevelde op 1 april 1945 groots te vieren. Het wordt een happening voor jong en oud. Vooral voor de jeugd is het belangrijk om herinnerd te worden aan de oorlog en de bezetting en de vrijheid te koesteren en te vieren."

maandag, 16 december 2019 22:44

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Graag nodigt de gemeente Hof van Twente u uit op 3 januari 2020 om samen te proosten op een goed nieuw jaar voor onze gemeente. 

uitnodiging nieuwjaarsreceptie
maandag, 16 december 2019 22:42

Veilig het nieuwe jaar in

Wat doet de gemeente Hof van Twente samen met Gildebor ?

Oud en Nieuw is een feest voor alle bewoners van onze gemeente! Daarom zorgen onder andere onze medewerkers van de buitendienst, politie, ambulancemedewerkers en brandweerpersoneel er samen voor dat de jaarwisseling voor iedereen veilig en goed verloopt. En omdat een goede voorbereiding het halve werk is heeft de gemeente een aantal maatregelen voorbereid. Gildebor zal ook dit jaar de containers voor het plastic, de prullenbakken en de hondenpoepbakken verwijderen of afsluiten om schade te voorkomen. Wij vragen u om geen afval of zakjes met hondenpoep bij de lege of gesloten bakken achter te laten. Dit kunt u meenemen naar huis en daar in de afvalcontainers doen.

Samenwerking tussen Politie Hof van Twente en gemeentelijke BOA’s

Net als in de afgelopen jaren werken politie en Boa’s weer nauw samen. Naast de controlerondes zal vooral ook op meldingen van overlast worden gereageerd. Gelet op de omvang van onze gemeente kunnen onze handhavers niet overal in de gemeente aanwezig zijn. Onze Boa’s zijn met toestemming van de officier van Justitie nu ook gemachtigd om Haltverwijzing toe te passen op jeugdige overtreders bij vernielingen, vuurwerkovertredingen en overmatig drankgebruik.

Wat kunt u doen?

Ter bescherming van uw eigendommen kunt u zelf ook maatregelen treffen tijdens de jaarwisseling. Denk hierbij aan: Het afdichten van uw brievenbus, het afsluiten van uw ramen, kwetsbare objecten binnen neerzetten, blusmiddelen paraat houden en verdachte situaties melden bij de politie. En denk ook aan het opruimen van afgestoken vuurwerk in uw eigen straat!

Schoolpleinverbod

De schoolpleinen zijn nog steeds zeer geliefde afsteekplekken voor vuurwerk. Om de vernielingen op de schoolpleinen tegen te gaan is net als voorgaande jaren een schoolpleinverbod voor onbevoegden van kracht. De politie controleert hier samen met de Boa’s op en overtreders worden bestraft (Haltverwijzing). We raden ouders en verzorgers aan dit aan hun kinderen uit te leggen.

Vuurwerk & carbid

Ieder jaar worden veel maatregelen getroffen om de overlast en het letsel m.b.t. vuurwerk tijdens de jaarwisseling te beperken. Dit jaar wordt er ook een landelijke voorlichtingscampagne uitgevoerd, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het terugdringen van het aantal letselgevallen door vuurwerk. De campagne richt zich op het veilig gebruik van vuurwerk. Aandachtspunten zijn onder meer het dragen van een vuurwerkbril en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van het vuurwerk. Vergeet ook niet dat het afsteken van vuurwerk mag tussen 18:00 uur op 31 december tot 2:00 uur op 1 januari.

Carbid schieten buiten de bebouwde kom is ontheffingsvrij. Wel moet u voldoen aan algemene regels als gesteld in artikel 2:74 APV. Deze kunt u vinden op deze website. Carbid schieten binnen de bebouwde kom is verboden.

Ongewenst: Olievaten met brandbaar afval op de openbare weg.

Afgelopen jaren is aanzienlijke schade veroorzaakt door brandende olievaten met grof afval. Zeer grote vlammen en zwarte rook waren het gevolg. Het verbranden van afval en  kerstbomen op de openbare weg is niet toegestaan en schade zal op de overtreders worden verhaald. Maar wat vooral van belang is dat bij brandende vaten rekening wordt gehouden met onze hulpverleners die altijd vrije doorgang moeten hebben om slachtoffers te bereiken of brand te blussen.

Eerst water, de rest komt later!

Wanneer er toch wat mis gaat en u heeft een brandwond onthoud dan; eerst lauw water, de rest komt later. Bij brandwonden is koelen van groot belang. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://brandwondenzorg.nl/brandwonden-verzorgen/ Afhankelijk van de ernst kan het noodzakelijk zijn de huisarts of EHBO te bezoeken voor behandeling.

Namens alle gemeentelijke afdelingen wensen  wij u een veilige en vooral gezellige jaarwisseling en een gezond 2020 toe!

maandag, 16 december 2019 14:54

Wie wilt u in het zonnetje zetten?

Ook dit jaar wil de gemeente Hof van Twente bewoners in het zonnetje zetten! In iedere wijk zijn er wel bewoners die zich actief inzetten voor hun buurt en zo een belangrijke bijdrage leveren aan een nette, schone, veilige, betrokken en gezellige leefomgeving. Bijvoorbeeld een buurtbewoner die in droge periodes de groenstrook water geeft, zwerfafval opruimt, de stoep schoon houdt, aandacht heeft voor bewoners die het moeilijk hebben, activiteiten organiseert of welke uiteenlopende reden dan ook. Bewoners uit de wijk, die de moed hebben om initiatieven te nemen en die vervolgens belangeloos als vrijwilliger uitvoeren om zo de leefbaarheid in hun eigen buurt te verbeteren.

Kort voor de feestdagen willen wij graag een aantal inwoners met wat lekkers in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet. Gewoon omdat ze deze extra aandacht wel eens verdienen.

Kent u iemand die daarvoor wel eens in het zonnetje gezet mag worden?

Stuur de gemeente dan een berichtje via de mail naar info@hofvantwente.nl. Bellen mag ook: 0547-858585; vraag dan naar één van de wijkregisseurs Johan Vruwink of Liesbeth de Boer.

Een plezierige woonomgeving is voor iedereen belangrijk!