vrijdag, 08 november 2019 08:44

Mantelzorg mag een naam hebben

Op 10 november is het Dag van de Mantelzorg. Als dank voor hun inzet, toewijding, aandacht en energie heeft Salut samen met de gemeente Hof van Twente mantelzorgers in het zonnetje gezet. In dit koude seizoen, is de mantelzorger iets lekkers van de warme bakker aangeboden.

Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun directe omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of dementie heeft. Langdurig verzorgen is niet altijd eenvoudig. De zorgtaak kan u overbelasten. Het is dan ook belangrijk dat u weet hoe u energie blijft houden en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

Bent u mantelzorger of kent u iemand die mantelzorger is in Hof van Twente? Laat u registreren bij Salut, zodat u op de hoogte gehouden wordt van nieuws, activiteiten- en cursusaanbod en waardering. Bel met Salut 0547-260053, app 06-2089 4999 of mail naar info@salut-welzijn.nl.

Op woensdag 6 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020 vastgesteld. In de begroting wordt bepaald waar de gemeente in de komende jaren geld aan gaat uitgeven. Komende jaren gaat de gemeente investeren in o.a. Biodiversiteit, Herstructurering openbare ruimte en Digitalisering. Er zijn echter ook bezuinigingen en extra inkomsten nodig om de uitgaven te dekken, onder andere als gevolg van de stijgende kosten in de Jeugdzorg.

Twee moties van GroenLinks om daadwerkelijk en gecoördineerd aan de slag te gaan met het bevorderen van de biodiversiteit in de Hof, mede ingediend door de SP, D66, Gemeentebelangen en CDA, zijn door de raad aangenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om binnen het gestelde kader eerst met alle werkzame organisaties en instellingen af te spreken wat we willen bereiken en vervolgens met concrete doelen aan de slag te gaan voor de komende twee jaar. Zo kunnen alle verschillende activiteiten en inspanningen elkaar versterken en kunnen we tegelijkertijd controleren of het ook gerealiseerd wordt. Raadslid William Sanchez: “ Een paar voorbeelden maken meteen duidelijk waar het om gaat. IVN is fantastisch bezig , maar constateerde een poosje geleden dat de gemeente geen plan heeft om de biodiversiteit van de bermen te bevorderen langs niet doorgaande wegen, op bedrijfsterreinen en in woonkernen. En ook boeren willen hieraan georganiseerd meewerken. Ook de Groene Loper loopt het vuur uit de spreekwoordelijke sloffen met het bomen adoptieplan. De gemeente zou dit kunnen versterken met bijvoorbeeld een boom voor elke nieuw geborene in de Hof. Dit zijn maar een paar voorbeelden waaruit meteen duidelijk is dat bij het bevorderen van biodiversiteit regie en samenwerking heel veel meerwaarde kunnen opleveren.”

De eerste motie, motie 10, vraagt het college om regie te nemen in het bevorderen van de biodiversiteit. De tweede motie, motie 11, vraag het college om meetbaar te maken in hoeverre biodiversiteitsdoelen ook bereikt worden.

Het volgende muziekcafé is woensdag, 6 november (10.00 - 12.00 uur). Onderstaande muzikanten zullen de bezoekers dan vermaken met hun muziek en zang. Ben Lansink (Markelo). Ben is geen onbekende in de regio. Hij speelt op de accordeon en zingt hierbij liedjes in de sfeer van de jaren ‘50, ‘60, ‘70 en recent. Charlotte Wegdam & Harry Kruisselbrink (Haaksbergen). Beiden zingen normaliter in het kwartet De Briljantjus. Charlotte en Harry maken speciaal voor Muziekcafé de Marke een muzikaal uitstapje. Charlotte maakte in de eindjaren 70 deel uit van de Chavronita's (in Hengevelde destijds erg populair). Charlotte keert hiermee even terug op vertrouwde bodem.

Op basisschool Wiene krijgen de kinderen elke dag buiten les. Want rekenen of taal kun je in een schrift of op een tablet verwerken, maar waarom zou je dat niet buiten doen? Sinds het team twee jaar geleden deze weg is ingeslagen en dagelijks de positieve effecten ervan op leerlingen zag, is de ontwikkeling met grote sprongen gegaan. Vandaag, 28 oktober, is het buitenonderwijs op baisschool Wiene in de gemeente Ambt Delden als eerste van Nederland bekroond met het BuitenWijzer certificaat.