zondag 27 mei 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

De winter van 2016 – 2017 laat zich met een gemiddelde wintertemperatuur van 3,8 graden Celsius (De Bilt) typeren als zacht (normaal 3,4 graden Celsius). Desondanks was het voor de gladheidbestrijding een bovengemiddeld druk seizoen.

De relatief koude novembermaand zorgde voor een behoorlijk aantal vorstnachten met mist en gladheid in de vorm van rijpvorming en/of bevriezing van natte weggedeelten. De decembermaand was daarentegen zeer droog en zacht. Het zwaartepunt lag dit seizoen in januari, met name op 7 januari en van 12 tot en met 14 januari. Op 23 januari werd in Enschede zelfs -10,8 graden Celsius gemeten.

Februari begon warm, maar werd al snel opgevolgd door sneeuwval. Vanaf de tweede helft van februari liepen de temperaturen op (slechts incidenteel nachtvorst). Maart beperkte zich tot enkele koude nachten met af en toe rijpvorming op brugdelen.

Bij iedere winter is een goed en professioneel gladheidbestrijdingsplan van belang. Vanwege de hoge kosten moet de gemeente een keuze maken in het aantal wegen en op welke routes wordt gestrooid. Daarbij is onderscheid gemaakt in hoofdroutes en tweede routes. Bij kortdurende gladheid wordt alleen op de hoofdroutes gestrooid. Bij hevige sneeuwval wordt er niet alleen gestrooid maar ook sneeuw geruimd.

Waar wordt gestrooid?

Strooiroutes

In Hof van Twente zijn negen hoofdroutes. Bij gladheid worden de hoofdroutes in vastgestelde volgorde gereden (zie strooiroutes). Op de tweede routes wordt alleen gladheid bestreden indien er sprake is van extreme en of langdurige gladheid en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond. Is de gladheid extreem of van lange duur en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond dan worden ook de tweede routes gestrooid. Op de overige wegen wordt alleen gestrooid als er sprake is van een maatschappij ontwrichtende omstandigheden. 

Klik hier voor een overzichtskaart van de strooiroutes en klik hier voor overzichtskaarten van de strooiroutes per kern.

Verzorgingshuizen/zorgcentra

Bij alle verzorgingshuizen en woonzorgcentra wordt gestrooid op de toegangswegen en parkeerplaatsen.

Gemeentehuis
Bij het gemeentehuis in Goor wordt gestrooid rondom het gebouw en op de parkeerplaats. 

Winkelcentra en parkeerplaatsen
In
de winkelcentra worden alleen de wegen gestrooid. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de trottoirs. Ook de parkeerplaatsen van supermarkten worden niet sneeuw- en ijsvrij gehouden door de gemeente. Bij de parkeerplaatsen van  huisartsencentra, verzorgingshuizen/woonzorgcentra, kerken en bibliotheken doet de gemeente dat wel.

Scholen
Er wordt gestrooid op de toegangswegen tot alle scholen. Er wordt wel strooizout beschikbaar gesteld aan scholen voor trottoir en schoolplein.

Provinciale wegen
Op de provinciale wegen met fietspaden en ventwegen wordt de gladheidbestrijding uitgevoerd door de provincie Overijssel. Op de A1 gebeurt dit door Rijkswaterstaat.

Wat kunt u zelf doen?
Een voorraadje strooizout aanschaffen. Zoveel mogelijk de eigen stoep en oprit sneeuw- en ijsvrij houden. Uw auto zorgvuldig parkeren zodat de doorgang van de strooivoertuigen niet wordt belemmerd.

Vragen?

Hebt u vragen dan kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving team Openbare Ruimte van de gemeente, telefoon 0547 - 858585. Schriftelijke reacties over het gladheidsbestrijdingsplan kunt u richten aan: Gemeente Hof van Twente, afdeling Leefomgeving team Openbare Ruimte, Postbus 54, 7470 AB  GOOR

Het bestuur van CDA Hof van Twente draagt de huidige wethouder Harry Scholten uit Hengevelde voor als lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar. Harry Scholten is nu vier jaar wethouder van het CDA in Hof van Twente en heeft samen met wethouder Pieter van Zwanenburg en de CDA fractie, prima werk geleverd voor de inwoners van Hof van Twente. Het bestuur van CDA Hof van Twente ziet met Harry Scholten als lijsttrekker, de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet.

Het college van Hof van Twente zal komend jaar opnieuw volop inzetten op plattelandsontwikkeling. Dat gebeurt door uitvoering van een samenhangend programma. Met het vaststellen van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad hiervoor weer € 250.000 beschikbaar gesteld voor komend jaar. Gemeente Hof van Twente is met dit programma koploper in Twente en landelijk een voorbeeld. De investeringen in de landbouw zijn gericht op vernieuwing van de agrarische sector en ontwikkeling van het landschap. De vernieuwing wordt gestimuleerd door concrete projecten waaronder planmatige kavelruil, mestverwerking tot grondstof, bodemverbetering, gebiedsmanagement en begeleiding van individuele boeren. Landschapsontwikkeling krijgt aandacht door het landschap zo veel mogelijk te verbinden met onderhoudscontracten en projecten op het gebied van biodiversiteit.


Gastcollege en inrichting Respectzone tonen belang van tolerante en respectvolle samenleving
Burgemeester Ellen Nauta en wethouder Pieter van Zwanenburg waren gisteren te gast bij resp. TwickelDelden en De Waerdenborch in Goor, in het kader van de Week van Respect. Ze gaven daar een gastcollege aan eerste- en tweedejaars leerlingen en startten daarna samen met hen een Respectzone, een fysieke plek waar acceptatie en veiligheid voorop staan. Wethouder Van Zwanenburg: “Je kunt merken dat dit onderwerp echt speelt bij leerlingen van deze leeftijd, er was goede respons in de les.” Burgemeester Nauta vult aan: “Respect is een vast thema binnen het voortgezet onderwijs in onze gemeente. Leerlingen hebben hun eigen verhalen en gedachten en deelden die met elkaar. Mooi om daar bij te mogen zijn.” De Week van Respect is een initiatief van de Respect Education Foundation. Dit jaar worden er 450 gastlessen gegeven door o.a. politici, sporters en andere betrokken Nederlanders.

Tijdens de gastles gingen burgemeester Nauta en wethouder Van Zwanenburg met eerstejaars- en tweedejaarsleerlingen in gesprek over de actualiteit en urgentie van het onderwerp. Marjolein Albers, directeur van de organiserende Respect Education Foundation, REF: “Het onderwijs staat aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving. Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover wordt tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar gepraat. Daarnaast zet het blijvende karakter van een fysieke Respectzone op een school het onderwerp écht op de kaart.”

Respectzone
Een Respectzone is een fysieke plek waar iedereen zich een jaar lang veilig en gewaardeerd voelt en waar lastige onderwerpen altijd besproken kunnen worden. Dit kan een klas zijn maar ook de hele school. Aan het eind van de les zijn een aantal kernwoorden geformuleerd over wat de respectzone op de eigen school inhoudt. Burgemeester Nauta en wethouder Van Zwanenburg namen die kernwoorden mee terug naar het gemeentehuis en laten daar een mooi bord van maken, dat later in overleg met de docenten kan worden opgehangen op school.
Marjolein Albers van de REF: “Dankzij de Respectzones verspreidt onze boodschap zich als een olievlek. Tijdens de Week van Respect is de challenge om 1.000 Respectzones op te starten, waarbij de jongeren zelf de spelregels bepalen en er vervolgens het hele jaar invulling aan geven”.

Week van Respect
De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en inclusieve maatschappij. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden, zoals de nationale Week van Respect. Tijdens deze Week doen 130 gemeenten mee en stimuleren we 100.000 jongeren op honderden scholen en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dit jaar vinden er meer dan 450 gastlessen plaats door politici, sporters en andere bekende en betrokken Nederlanders, en is er gratis lesmateriaal beschikbaar. Dit jaar staat de twaalfde editie van de Week van Respect in het teken van de Respectzone Challenge om 1.000 Respectzones te creëren.

Op dinsdag 14 november wordt een avond georganiseerd voor ondernemers over de vrijetijdseconomie in Hof van Twente. Deze avond staat in het teken van samenwerken. Wat kunnen we samen opzetten en organiseren om het gebied nog aantrekkelijker te maken? Hoe kunnen ondernemers, winkeliers en evenementen elkaar versterken? De avond wordt gehouden in Herberg De Pol in Diepenheim op dinsdag 14 november 2017 van 19.00 – 21.30 uur. Alle partijen die raakvlakken hebben met de vrijetijdssector zijn welkom.

Ondernemers weten vaak wel wat ze willen bereiken en zetten stappen om daar te komen. Maar weten zij elkaar als ondernemers in de toeristische sector ook goed genoeg te vinden èn te gebruiken? Wat kunnen zij samen opzetten en organiseren waardoor hun bedrijf en het mooie gebied Hof van Twente nog aantrekkelijker wordt voor toeristen? 
De Ondernemersavond van 14 november zal de aanwezigen inspireren om elkaar beter te leren kennen en met nieuwe ondernemende ideeën te komen, zodat Hof van Twente nog beter op de kaart wordt gezet bij zowel toeristen als bezoekers uit de omgeving.
De avond wordt geleid door Martin Verbeek, specialist op het gebied van samenwerken tussen ondernemers in de recreatie en toerisme branche en het ontwikkelen van vernieuwende arrangementen.
Aanmelden kan op: www.hofvantwente.nl/vte2017 

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Enquête

Hengevelde is toe aan een 'Dorpsraad'

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Een tienerkamer is net zoiets als de Action
Je gaat er naar binnen om rond te kijken en je komt buiten met ondergoed, sokken, kleding, bestek, borden, een zak chips en allerlei andere troep...

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren