zondag 24 juni 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Op dinsdag 19 december staat wijkbeheer in Hengevelde op de markt met informatie over strooien bij sneeuw en ijs. Ze kunnen u vertellen op welke wegen wordt gestrooid en welke wegen sneeuwvrij worden gemaakt als het blijft sneeuwen. Hebt u vragen breng ze dan een bezoekje. Ook als u een andere vraag hebt over uw wijk staan zij u graag te woord. “Wij hopen op mooi koud winterweer. Daarom trakteren we u op een lekker kopje erwtensoep als u ons bezoekt. Graag horen we ook van u wie we kunnen verrassen met een kerstlekkernij omdat hij of zij anderen helpt met het sneeuw- en ijsvrij maken van straat of stoep. Om u alvast voor te bereiden op de komende winter hebben wij voor elke bezoeker een gratis zak met strooizout. Onze voorraad is beperkt dus wees er op tijd bij! Zo kunnen we met elkaar de gladheid in onze gemeente bestrijden en genieten van de winter met zo min mogelijk valpartijen.
Wanneer en waar?

De begroting Hof van Twente 2018 in beeld

  • donderdag, 07 december 2017 11:38

Hieronder het persbericht van de gemeente Hof van Twente:

De begroting in beeld 2018 draagt de titel: 'Naar een nieuw evenwicht'. U kunt zien waar wij als gemeente het geld aan willen besteden en waar het geld vandaan komt. Ook zijn de speerpunten beschreven. U kunt zien dat de lastendruk voor onze inwoners is verlaagd. 

Klik hier voor een vergroot overzicht van de begroting in beeld 2018.

Kijk voor meer informatie over de programmabegroting op www.hofvantwente.nl/programmabegroting2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2017 een aantal besluiten genomen ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het college stelt de raad voor dat Hof van Twente bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 opnieuw mee gaat doen aan het experiment centrale stemopneming. Dit heeft tot gevolg dat op 21 maart 2018, rond 21.00 uur, alleen een voorlopige uitslag op partijniveau (met een voorlopige zetelverdeling) beschikbaar is. Op donderdag 22 maart worden de stemmen centraal geteld. De definitieve uitslag, inclusief de voorkeursstemmen, wordt op donderdag 23 maart bekendgemaakt, tijdens een openbare bijeenkomst. Het tijdstip voor deze bijeenkomst wordt later bekendgemaakt.

Voordeel van dit systeem is dat de stemmen zorgvuldig geteld kunnen worden en dat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ervaringen met dit systeem tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen waren positief.

Hofkracht is op zoek naar versterking van de werkgroep. Hofkracht is een platform van inwoners die als doel heeft om te laten zien wat er op het gebied van duurzaamheid in de Hof van Twente is en loopt. Dat doet Hofkracht op verschillende manieren. Hofkracht is geen vereniging of coöperatie, het is een werkgroep. De werkgroep is de aanjager en beheerder van verschillende kanalen waarmee we de inwoners willen laten zien wat er allemaal op het gebied van duurzaamheid is. Hofkracht zal daarbij nooit een standpunt innemen over een specifiek project. Voorbeelden van activiteiten van Hofkracht zijn de website www.hofkracht.nl, de appgroep (50 personen), facebookpagina (zoek op Hofkracht 2.0 om de pagina te volgen), de Duurzame Projectenkaart (met 60 projecten), Hofkrachtcafé's op inspirerende plekken met inspirerende sprekers, coördinatie van de Holtbar (het doorgeef-compliment voor iemand die zich inzet voor duurzaamheid), het Hofkracht & Woonfestival (afgelopen 14 oktober) en acties op de 10e van de maand om elke maand extra aandacht op duurzaamheid te vestigen.

De winter van 2016 – 2017 laat zich met een gemiddelde wintertemperatuur van 3,8 graden Celsius (De Bilt) typeren als zacht (normaal 3,4 graden Celsius). Desondanks was het voor de gladheidbestrijding een bovengemiddeld druk seizoen.

De relatief koude novembermaand zorgde voor een behoorlijk aantal vorstnachten met mist en gladheid in de vorm van rijpvorming en/of bevriezing van natte weggedeelten. De decembermaand was daarentegen zeer droog en zacht. Het zwaartepunt lag dit seizoen in januari, met name op 7 januari en van 12 tot en met 14 januari. Op 23 januari werd in Enschede zelfs -10,8 graden Celsius gemeten.

Februari begon warm, maar werd al snel opgevolgd door sneeuwval. Vanaf de tweede helft van februari liepen de temperaturen op (slechts incidenteel nachtvorst). Maart beperkte zich tot enkele koude nachten met af en toe rijpvorming op brugdelen.

Bij iedere winter is een goed en professioneel gladheidbestrijdingsplan van belang. Vanwege de hoge kosten moet de gemeente een keuze maken in het aantal wegen en op welke routes wordt gestrooid. Daarbij is onderscheid gemaakt in hoofdroutes en tweede routes. Bij kortdurende gladheid wordt alleen op de hoofdroutes gestrooid. Bij hevige sneeuwval wordt er niet alleen gestrooid maar ook sneeuw geruimd.

Waar wordt gestrooid?

Strooiroutes

In Hof van Twente zijn negen hoofdroutes. Bij gladheid worden de hoofdroutes in vastgestelde volgorde gereden (zie strooiroutes). Op de tweede routes wordt alleen gladheid bestreden indien er sprake is van extreme en of langdurige gladheid en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond. Is de gladheid extreem of van lange duur en wanneer de gladheidsbestrijding op de hoofdroute is afgerond dan worden ook de tweede routes gestrooid. Op de overige wegen wordt alleen gestrooid als er sprake is van een maatschappij ontwrichtende omstandigheden. 

Klik hier voor een overzichtskaart van de strooiroutes en klik hier voor overzichtskaarten van de strooiroutes per kern.

Verzorgingshuizen/zorgcentra

Bij alle verzorgingshuizen en woonzorgcentra wordt gestrooid op de toegangswegen en parkeerplaatsen.

Gemeentehuis
Bij het gemeentehuis in Goor wordt gestrooid rondom het gebouw en op de parkeerplaats. 

Winkelcentra en parkeerplaatsen
In
de winkelcentra worden alleen de wegen gestrooid. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de trottoirs. Ook de parkeerplaatsen van supermarkten worden niet sneeuw- en ijsvrij gehouden door de gemeente. Bij de parkeerplaatsen van  huisartsencentra, verzorgingshuizen/woonzorgcentra, kerken en bibliotheken doet de gemeente dat wel.

Scholen
Er wordt gestrooid op de toegangswegen tot alle scholen. Er wordt wel strooizout beschikbaar gesteld aan scholen voor trottoir en schoolplein.

Provinciale wegen
Op de provinciale wegen met fietspaden en ventwegen wordt de gladheidbestrijding uitgevoerd door de provincie Overijssel. Op de A1 gebeurt dit door Rijkswaterstaat.

Wat kunt u zelf doen?
Een voorraadje strooizout aanschaffen. Zoveel mogelijk de eigen stoep en oprit sneeuw- en ijsvrij houden. Uw auto zorgvuldig parkeren zodat de doorgang van de strooivoertuigen niet wordt belemmerd.

Vragen?

Hebt u vragen dan kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving team Openbare Ruimte van de gemeente, telefoon 0547 - 858585. Schriftelijke reacties over het gladheidsbestrijdingsplan kunt u richten aan: Gemeente Hof van Twente, afdeling Leefomgeving team Openbare Ruimte, Postbus 54, 7470 AB  GOOR

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Enquête

Hengevelde is toe aan een 'Dorpsraad'

Ja - 65.7%
Nee - 31.5%

Aantal stemmen: 359
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: juni 6, 2018

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

Later? Later is al lang begonnen!

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren