Juist in deze tijd signaleert Salut dat meer mensen zich alleen voelen. U kunt het gevoel hebben dat er niets aan te doen is. Deze gedachtes zijn begrijpelijk, maar niet altijd waar. Salut heeft hier aandacht voor, toont begrip en biedt op verschillende manieren hulp.

Hof van Twente gaat biodiversiteit monitoren met een nieuwe app. Via die app kun je door een aantal simpele vragen te beantwoorden, snel een beeld krijgen van de aanwezige biodiversiteit. De komende jaren gaat de gemeente een breed programma uitvoeren om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. De app wordt gebruikt om de huidige situatie in kaart te brengen en in de komende jaren te monitoren hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. Hof van Twente heeft hiermee een primeur: de nieuwe app is in de laatste fase van ontwikkeling en komt binnenkort ook voor anderen op de markt.

De gemeente Hof van Twente stelt een nieuwe woonvisie op. In deze visie beschrijft de gemeente welk soort woningen de komende jaren nodig zijn in de verschillende woonplaatsen. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de woonbehoefte van de toekomst, gaat de gemeente in gesprek met inwoners. Maandag 13 juli, vanaf 19.30 uur is bij de Gebrande Waateren in Hengevelde een bijeenkomst gepland. Er wordt overigens in elke kern een bijeenkomst georganiseerd waar inwoners hun wensen en ervaringen kunnen delen. Wethouder Van Zwanenburg, verantwoordelijk voor Wonen: “Zoveel mensen, zoveel wensen en om daar een goed beeld van te krijgen gaan we in gesprek met zoveel mogelijk verschillende inwoners: senioren, jongeren, gezinnen, alleenstaanden, huurders, starters en ga zo maar door. Zo kunnen we ons beleid goed afstemmen op de woonwensen van onze inwoners. Niet iedereen is digitaal even handig en daarom vinden we het belangrijk om ook in deze coronatijd een ‘echte’ bijeenkomst te organiseren. Uiteraard houden we rekening met de voorschriften van het RIVM en staat veiligheid voorop. We nodigen u van harte uit voor één van de bijeenkomsten bij u in de buurt.”

De bestrijding van de eikenprocessierups is inmiddels in volle gang zoals op de foto's te zien is. Vorig jaar kampte de Hof van Twente ook met veel rupsen. De brandharen van de dieren kunnen jeuk en luchtwegklachten veroorzaken. Hondeneigenaren wordt aangeraden goed op te letten dat hun dieren uit de buurt van de bomen met de rupsen blijven. De gemeente laat weten: "In april zijn we gestart met de preventieve bestrijding met aaltjes (nematoden). De preventieve bestrijding doen we in twee ronden. Via social media is hierover uitgebreid gecommuniceerd. Daarna, wanneer er brandharen bij de eikenprocessierups ontstaan, wordt verder gecontroleerd op de aanwezigheid van rupsen. Dat is ongeveer vanaf half mei tot eind juli. De rupsen op eiken in de kernen van de gemeente worden dan verwijderd. We gaan daarbij eerst naar de plaatsen waar veel mensen komen."

Onzekere periode maakt scherpe financiële keuzes nu moeilijk

Het budgettaire perspectief van de gemeente Hof van Twente komt steeds verder onder druk te staan. De stijgende kosten in o.a. de zorg, de dalende (dividend)inkomsten en stijgende risico’s hebben een negatief effect op de gemeentelijke begroting. Daar komen de kosten nog bij van de Coronacrisis, voor zover die niet worden gecompenseerd door het Rijk. Die combinatie van factoren, samen met de onzekerheid over de financiële effecten van de coronacrisis, maken het nog te vroeg om nu al ingrijpende keuzes te maken in een definitieve Kadernota.
Wethouder Harry Scholten: