Evenementen geven Overijssel kleur. Dat geldt voor grote, maar zeker ook voor kleinere evenementen. Provincie Overijssel stelt daarom subsidie beschikbaar aan bijzondere kleinere sport- en cultuurevenementen voor de voorbereiding en uitvoering van hun evenement. De subsidieregeling opent op 21 februari.

Online subsidieaanvraag indienen

Van 21 februari tot en met 9 maart 17.00 uur kunnen evenementen hun subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Overijssel. Het gaat om een eenmalige subsidie van maximaal € 10.000. De totale begroting van het evenement moet minimaal € 20.000 zijn. In totaal is voor 2020 een bedrag beschikbaar van € 187.500 voor de kleinere evenementen.

Onafhankelijke adviescommissie

De onafhankelijke Adviescommissie Evenementen Overijssel beoordeelt de subsidieaanvragen. De commissie kijkt onder andere naar het onderscheidend karakter, de aansluiting bij het DNA van Overijssel en de regionale uitstraling. Op basis van het advies van de commissie besluit Gedeputeerde Staten welke evenementen subsidie krijgen vanuit de regeling voor bijzondere kleinere evenementen.

Pareltjes

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Evenementen, zowel de grote als de kleinere, zijn belangrijk voor Overijssel. Met de kleinere evenementen bieden we een gevarieerd en laagdrempelig aanbod door de hele provincie; van sportwedstrijd tot cultuurbeleving, in  dorpen en steden. We zoeken echt bijzondere evenementen; de pareltjes die gedragen worden door de lokale bevolking en passen bij ons DNA.”

Er moet een eind komen aan de keiharde vervolging van radiopiraten. Dat vindt de Overijsselse fractie van de PvdA. Zondag werd in Hengevelde nog de SlampFM 'gepakt', een zender van jonge heren die hun verlies sportief opvatten (KLIK HIER). De huidige hardhandige aanpak met torenhoge boetes voor radio-hobbyisten is volgens de partij misplaatst. “Geheime zenders zijn een onderdeel van onze Overijsselse streekcultuur. Die cultuur moeten we koesteren, niet vervolgen”, zegt PvdA-fractievoorzitter Annemieke Wissink.  Zendpiraten maken regionale radio-uitzendingen zonder dat ze daarvoor een zendvergunning hebben. Ze zijn geliefd onder luisteraars omdat ze muziek uitzenden die op ‘officiële’ zenders niet of nauwelijks aan bod komt.

Het college van Hof van Twente stelt aan de gemeenteraad voor om 30% bij te dragen aan de opwek van schone energie in 2030. Dat is de bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie (RES) die wordt opgesteld voor de regio Twente. Hof van Twente heeft al een flink aantal projecten vergund om schone energie op te wekken, waaronder 46 hectare aan zonneparken. Deze projecten zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de omgeving. Wethouder Wim Meulenkamp: “Energietransitie doen wij samen met onze inwoners. In Hof van Twente hebben we op die manier al veel tot stand gebracht. Die lijn willen we ook in de toekomst vasthouden.”

Het is een traditie voorafgaand aan de Carnaval, het bezoek van de Prinsen uit Hengevelde, Goor en Bentelo bij burgemeester Nauta. Vandaag waren Edwin Tuinte van De Höftemennekes uit Hengevelde, Mark Escher van CV Sterzo en Robert ten Thije van CV De Hagmöll’n-lummels in Goor te gast in het gemeentehuis. Toevalligerwijs wonen twee van de zojuist genoemde prinsen in Hengevelde en heeft één van de Prinsen (Robert) een Hengeveldse achtergrond. In Goor deden zij de voorbespreking van de sleuteloverdracht welke op zaterdag 22 februari gehouden wordt in het gemeentehuis. Dinsdag 25 februari wordt met het hele gezelschap de sleutel weer teruggebracht waarmee Carnaval 2020 ook wordt afgesloten.

In Rotterdam geldt voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Een meerderheid van de gemeenteraad is daar vandaag mee akkoord gegaan. Eerder gistermiddag werd bekend dat het kabinet dit jaar nog knalvuurwerk en vuurpijlen wil verbieden. Het gedeeltelijke vuurwerkverbod wordt vandaag in de ministerraad besproken.
Ronald Morsink van Morsink Vuurwerk in Goor: "Het zal allemaal nog wel meevallen, eerst het knalvuurwerk en vuurpijlen. Maar er is nog niks definitief. Wat komend jaar verboden zal gaan worden gaat terug naar de leverancier en we zullen anders inkopen. Afgelopen jaar was het meest verkochte ook al siervuurwerk. Maar een slag om de arm: Het is nog niet helemaal zeker wat er nu gaat gebeuren!”
Maar wat zijn de gevolgen?
Jos Haanepen van Haanepen Vuurwerk uit Diepenheim:” Eigenlijk niets. En ik denk dat de importeurs ook wel iets bedenken om het te vervangen. Komend jaar gewoon volgas door en nog een beetje extra!”