donderdag, 07 januari 2021 08:00

Pilot bodycams voor standaarduitrusting van de boa's

Geschreven door

De gemeente Hof van Twente gaat een pilot draaien m.b.t. het gebruik van bodycams door de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). De boa die opereert in de openbare ruimte heeft een breed pakket aan bevoegdheden waardoor het lokale veiligheidsbeleid, gericht op de aanpak van overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten binnen de openbare ruimte, kan worden gehandhaafd. De boa’s krijgen tijdens hun werk met enige regelmaat te maken met incidenten, voornamelijk verbaal geweld. Het gebruik van de bodycam wordt gebruikt om bij eventuele incidenten een de-escalerend effect teweeg te brengen. Het gebruik van de bodycam is aan strikte regels gebonden.
Hiervoor zijn een (uitlees)protocol en een werkinstructie opgesteld.

Laatst aangepast op donderdag, 07 januari 2021 08:08
Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.