zondag, 11 oktober 2020 16:28

Wij stellen graag aan jullie voor Peuteropvang De Honingbijtjes

Geschreven door

"Het plan was om samen met de Petrusschool een ouderavond te organiseren en uitleg te geven over hoe het IKC de komende jaren in Hengevelde vorm gaat krijgen. Helaas zien wij door de aangescherpte Corona maatregelen hier geen mogelijkheden voor. Wij, als kinderopvang Bommel de Beer, willen de ouders en peuters in Hengevelde wel de mogelijkheid geven om kennis te maken met onze peutergroep en om rond te kijken in de groep."

"Op zaterdag 31oktober organiseren wij een inloop op afspraak voor ouders, peuters en andere belangstellenden. U kunt u via info@bommeldebeer.nl aanmelden voor deze inloop en we plannen dan een tijdstip in. Zodat we voldoende tijd hebben om u rond te leiden, uitleg te geven over de peutergroep en dat wij alle vragen die er zijn kunnen beantwoorden. Bij peuteropvang de Honingbijtjes werken 3 vaste medewerkers op de peutergroep, ze zijn alle drie gecertificeerd om te werken met het voor en vroegschoolse programma Uk en Puk. Deze methode draagt bij aan de ontwikkeling van peuters en is vooral gericht op de ontwikkelingsgebieden van taal, sociaal emotioneel, rekenen en motoriek. Het programma werkt met verschillende thema's het jaar door en biedt een breed scala aan activiteiten. Tijdens het dagprogramma wordt er een goede balans gezocht tussen het themawerken, vrij spelen en buitenactiviteiten. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door het ontwikkelvolgsysteem doen, praten en bewegen en er volgt voordat er gestart wordt op de basisschool een “warme overdracht” met de Ib’er van de Petrusschool en de POV leidster.

kda004

We hebben gemerkt dat Hengevelde met pijn in het hart afscheid gaat nemen van ʼt Hummelheukske en dan met name van Myranda en Adéle , ze hebben jarenlang veel betekend voor de peuters en ouders in Hengevelde. We hopen dat we de overgang voor de peuters en ouders zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. In overleg met kinderopvang Hof van Twente willen we medio December een aantal momenten af spreken om samen te werken met beide kinderopvangorganisaties. De POV leidsters van de Honingbijtjes zullen gaan kennismaken met de peuters bij ʼt Hummelheukske en de peuters zullen samen met Myranda en Adéle op bezoek komen bij de Honingbijtjes.

kda003

Peuteropvang de Honingbijtjes is 5 ochtenden in de week van maandag tot vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt vrij kiezen tussen welke ochtend(en) u uw kind wilt aanmelden, dit natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van kindplaatsen. Wij adviseren twee ochtenden peuteropvang als voorbereiding op de basisschool. De uur prijs is € 8.35 (onder voorbehoud 2021) deze kosten worden maandelijks berekend over een periode van 40 weken. Tijdens de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Een peuterochtend is inclusief luiers, fruitmoment en de broodmaaltijd

Graag nodigen wij jullie uit voor Zaterdag 31 Oktober.

Met vriendelijke Groeten Sandra , Janin, Marion en Marieke."

kda002

Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.