Hier is hij dan: De nieuwe ‘Nollen Kanjer van de maand’!

Het is alweer de eerste vrijdag van de maand! Wie verdient voor de maand maart de eervolle titel: Nollen kanjer van de maand?

Gerard en Maria Oude Meijers kregen vandaag onverwacht bezoek. Jan Put, de vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Heilige Geestparochie, kwam de Nollen Kanjerprijs uitreiken aan Gerard.

De reden waarom Gerard deze eer te beurt valt is namelijk verbonden aan zijn niet aflatende inzet voor de lokale geloofsgemeenschap als beheerder van de gebouwen en de terreinen die de parochie in Hengevelde bezit. Onvermoeibaar stuurt Gerard de groepen enthousiaste vrijwilligers aan die zorg dragen voor het onderhouden van de kerk, voor de tuinen rond kerk en pastorie en voor het kerkhof.
Gerard hanteert daarbij een grote zorgvuldigheid in zijn communicatie en aandacht, opdat alles zo harmonieus mogelijk verloopt. We mogen die aanpak rustig omschrijven als zijn handelsmerk.

Gerard is vanaf 2007 in deze rol verbonden aan onze parochie, eerst als lid van het bestuur van de parochie Wegdam, na de fusie tot Heilige Geestparochie
als lid van de Locatieraad Hengevelde. Voor zijn werk kan Gerard bouwen op de grote ervaring die hij in zijn werkzame leven heeft opgedaan bij Woningcorporatie Ons Huis in Enschede. De parochie is heel blij met Gerard!

Het opbouwen van de jaarlijkse kerststal in de kerk gebeurt uiteraard ook onder supervisie van Gerard. Na het neervlijen van het mos haalt hij elk jaar hoogstpersoonlijk een kerstengel uit de hemel!

Gerard, bedankt en van harte proficiat namens alle parochianen op de Wegdam!