Pieter Column: ‘Met rode oortjes’ (37)

Hoe Johan Cruijff en Maarten van Rossum Hengevelde van goede adviezen voorzien in deze onzekere periode.
Heb je de spreuk gelezen van WegdamNieuws van 1 oktober? Er is er maar één die zinnen kon produceren waar je niets van kan snappen. Je kunt er alle kanten mee op. Zoals Johan Cruijff in het veld was, zo ongrijpbaar zijn zijn uitspraken ook. “Er zijn drie soorten mensen. Mensen die kunnen rekenen en mensen die niet kunnen rekenen”. Plaats ik deze uitspraak bij alle berichten van WegdamNieuws, dan is deze Cruijffiaanse uitspraak altijd te plaatsen.

Snap je alles nog wat er nu gebeurt? Veel activiteiten gaan niet door. De voetballers van WVV mogen de wei niet in. Voetballen met mondkapjes lijkt maffioos. Elkaar aanraken is uit den boze. “En als wij de bal hebben, kunnen zij niet scoren. Elk nadeel heb z’n voordeel. Je gaat deze maatregelen pas zien als je het doorhebt.” Wat een waarachtige wijsheid!

test senioren HengeveldeSenioren van Hengevelde staan ook al in de wachtstand. Er trappelen nog 150 wachtenden voor je! Ze worden mieters moe van al het wachten. Maar de eenzaamheid slaat nog niet toe, terwijl het ledenaantal van de bejaardenclub zo grandioos gestegen is. Zelfs plannen om Maarten van Rossum naar Hengevelde te halen, zijn op een lager pitje gezet. Nu lees ik gelukkig wel dat er een ouderuurtje komt bij de COOP. Paspoort en lidmaatschap meenemen. “Je gaat het pas zien, als je het door hebt.”

Samen zingen mag ook al niet. Behalve als je onder de douche staat en/of in Staphorst woont. Daar denken ze waarschijnlijk: “In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.” Of met de woorden van Maarten van Rossum te spreken: ”Tegenwoordig is dit de absolute waarheid.”

Wat ook veel vragen oproept is “Rood voor Rood”. Met rode oortjes heb ik de uitleg over rood voor rood gelezen Zoveel rood terug, voor rode schuren en aftandse gebouwen. Maar het moet zijn: ”Rood met groen is boerenfatsoen!” Maarten van Rossum schrijft: “” Er zouden minder kleine wantoestanden zijn, als meer mensen zouden klagen, zeuren en mopperen. Mensen die dit niet doen, zijn eigenlijk asociaal! Dus laat je horen!

p3Maar natuurlijk was er ook vreugdevolnieuws. Benny Asbreuk was 40 jaar werkzaam bij Hebo. Op gepaste wijze is er aandacht aan besteed. Veertig jaren nadenken, hoe het jubileum gevierd kan worden en dan is er een onzichtbare plaaggeest die alles verbiedt. Mooie opbrengst van collectes in het dorp. Geweldig dat er in Hengevelde creatieve collectanten langs de deuren gaan om te collecteren. Ik heb zelfs gehoord dat sommige mensen altijd al kleingeld in een blikje bewaren voor de collectes. Waar een levend dorp groot in kan zijn!

p2Natuurlijk ook een felicitatie voor Max Linderman. Hij werd derde op de Nederlandse Kampioenschappen fietscros. Ik heb hem in het dorp wel eens zien stunten met zijn fietsje. Ongelofelijk, wat een behendigheid! Met vallen en opstaan heeft hij de top bijna bereikt. Vooral die foto, bij WegdamNieuws, sprak boekdelen. Maarten van Rossum zou zeggen: ”Een foto zegt meer dan 1000 woorden”. Nou heeft Max zijn naam ook wel mee. Bij de populaire jongensnamen van 2019 staat de jongensnaam Max dan nog maar op plaats 19. Maar zijn “mederacer” Max Vetstappen en onze Max zullen zeker zorgen voor een hogere klassering. Er zijn toch wel veel overeenkomsten tussen die twee behendigheids- en snelheidsduivels. Ten eerste dragen zij tijdens de race allebei een imposante helm, die bijna hun hele gezicht bedekt. Coronaproof! Verdere beschermende kleren ontbreken ook niet. Eigenlijk zijn zij totaal onherkenbaar. Maar Max Linderman trapt zelf, terwijl Max Verstappen een hulpmotor gebruikt. En wat voor één! Wanneer Max Verstappen oefent op bekende circuits in heel Europa, zien we Max Linderman in Hengevelde zijn souplesse en snelheid verhogen. Je moet klein beginnen. Misschien ontmoeten de twee “Maxxen” elkaar een keer en dan kunnen zij Maximaal praten over hun geliefde snelheidssport. Ik denk dat het gaat gebeuren!

Ik vlieg weg…………..
Pieter Column