Pieter Column: Nieuwe wijkagent Edwin Rozema treedt in de voetsporen van Bromsnor (58)

Nieuwe wijkagent Edwin Rozema treedt in de voetsporen van Bromsnor, de plaatselijke veldwachter uit de befaamde serie “Swiebertje” en de ons zo bekende dorpsagent Kampkuiper

Naast al het schokkende wereldnieuws van vandaag, lees je opeens de geboorte van een nieuwe wijkagent voor Hengevelde. Daar hoort natuurlijk beschuit met muisjes bij, om dit heugelijke feit te vieren. Maar is deze benoeming wel zo bijzonder?

Als geschiedenisfanaat heb ik een beetje gegraven in de plaatselijke “dorpsagenten dossiers”. Ver terug in de vorige eeuw kennen we natuurlijk Kamkuiper. Ja, wie in het dorp heeft er niet mee te maken gehad. Iedereen kende hem, maar hij kende ook veel mensen uit Hengevelde. Je paste wel op als hij in de buurt was. Duidelijk aanwezig bij onenigheden en verhitte vetes. Zijn geregelde gang door het dorp, voelde als een corrigerend wakend oog. Bij inbraken trad hij in de voetsporen van Baantjer en Sherlock Homes. Maar ook werd hij eens opgeroepen bij een stel hardnekkige herrieschoppers in het voormalig café de “Grote Vogel” op de kruising Beldsweg/Dorreweg. Daarnaast gaf hij ongevraagd opvoedkundige adviezen. Zo sprak dorpsagent Kamkuiper vermanend de jonge Jan de Witte toe. Jan wilde eigenlijk geen soldaat worden en zocht naar een andere zinvolle invulling. Maar dan probeert Kampkuiper Jan toch over te halen om in het leger te gaan.. Dit mocht niet baten. Jan de Witte ging met succes zijn eigen weg.

Veel jaren later kom ik Han Roording tegen. Ook een dorpsagent in Hengevelde met directe lijntjes naar de plaatselijke bevolking. Maar je zag al wel dat de dorpsagent plaats maakte voor een meer regionale invulling. Langzamerhand moesten we onze veldwachter, dorpsagent, politieagent delen met omliggende regio’s. Opeens zagen we “dienders” die we niet eens meer kenden. Maar er kwamen wel goede initiatieven van de grond. Zo was er het jaarlijks verkeersexamen voor kinderen van groep 7 van de basisschool. Na een theoretische toets volgde een praktisch verkeersexamen in het dorp. Op de fiets natuurlijk! Deze fiets werd een paar weken daarvoor eerst gekeurd. Tijdens dit examen zag je op verschillende plekken in Hengevelde opeens nieuwe verkeersborden staan. Bij kruispunten zaten dan ouders die moesten noteren of kinderen zich goed door het verkeer manoeuvreerden. Ik kan het weten omdat ik ook ooit aan de kant van de weg heb gezeten. Later zet Han Roordink zich ook in voor de “Hoffelijke Hofvogels”.

Na het tijdperk Roordink, is het een komen en gaan van dorpsagenten. Zo passeren onder andere Jos Olde Daalhuis, Annuska Achterberg, Maarten Vollenbroek.

Nu hebben we dan Edwin Rozema. Opvallend is de aankondiging. Niet een dorpsagent maar een wijkagent. Waarschijnlijk denken ze in Goor dat Hengevelde gewoon een wijk is van Goor. Maar dat hebben ze dan wel mooi mis!

Is er dan nog toekomst voor een wijkagent in Hengevelde? Jazeker. Ik lees:” Help, ik ben gebeten door een hond, ik weet niet wie de eigenaar is van dat beest!” Duidelijk een geval voor de wijkagent! En er wordt ook wel soms gevochten en geschoten in Hengevelde. Zo schoot Randy Smit WVV’34 in de slotfase voorbij aan Losser. Mike te Wierik neemt een zwaar bevochten punt mee uit Rotterdam.

Maar gelukkig hebben we ook onze Buurtpreventie apps die moeten zorgen voor een heel veilige leefomgeving. Iedereen speelt dan een soort superagent en meldt elke verdachte beweging in de buurt. Maar ook camera’s om onze huizen, houden lange tijd iedereen in de gaten. De privacy is wel een beetje weg. Kom je een beetje teveel aangeschoten van een feestje thuis, wordt je gedrag voor iedereen zichtbaar, vastgelegd. Levert soms wel huiveringwekkend en hilarisch filmmateriaal op!

Daarom denk ik nog wel terug aan het wakend oog van onze dorpsagent Kampkuiper. Dat waren nog eens tijden!

Ik vlieg weg………..

Pieter Column