Boeven niet meer veilig buiten stads- en dorpsgrenzen in Hof: apps met elkaar verbonden

Het bericht dat de politie op zoek is naar een tweetal oplichters verspreidt zich op vrijdag 27 januari van dit jaar als een lopend vuurtje door Markelo. In no-time kijkt het hele dorp uit naar onder meer een jongen met donkere krullen. Nog geen kwartier later kan het duo na een tip door de politie worden aangehouden in een weiland. Ook in Hengevelde was er onlangs een incident met een pannen verkoper waarbij de oplichter door een dorpsgenoot is opgespoord in Deventer.

Harry Screever
“Ook de buurtpreventie app Hengevelde heeft zich aangesloten bij Hof Waakt! Hof Waakt heeft een bijna 100% dekkend meldingssysteem en beschikt binnenkort ook over een eigen website. Voor Hengevelde willen we ook nog een betere dekking, we hebben nu 80 melders maar er zijn nog blinde vlekken zoals nieuwbouw de Marke 3.

Je kunt je aanmelden bij buurtpreventie Hengevelde. Bel of app Harry Screever 06-15546037.

Dit kon allemaal door het volledig dekkende netwerk van WhatsAppgroepen die zijn aangesloten bij de Buurtpreventie Markelo-Diepenheim. Zonder de inzet van deze groepen zouden de oplichters nooit zijn gepakt.

Hof Waakt verbindt alle gebieden

Het is een mooi voorbeeld van hoe deze groepen een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in een plaats. En dat geldt niet alleen voor Markelo en Diepenheim. Ook in Goor, Hengevelde, Delden en in verschillende buurtschappen draaien, met wisselend succes, al jarenlang buurtpreventieapps.

Maar wat als een inbreker of oplichter besluit de kern te verlaten? In de huidige situatie zou dat kunnen betekenen dat hij van de radar verdwijnt. En dat kan natuurlijk niet. De initiatiefnemers van de verschillende appgroepen hebben daarom de handen ineen geslagen en gaan alle gebieden met elkaar verbinden.

Beroep op burgers

André Bouma is de drijvende kracht achter het nieuwe Hof Waakt. Hij begon ruim zeven jaar geleden met het initiatief Goor Waakt. Deze buurtpreventieapp telt inmiddels 34 wijken met elk een eigen coördinator. En alle straten in Goor vallen onder een van deze wijken. „Rond 2015 werd er vanuit gemeente en politie een beroep gedaan op de burgers om op deze manier een steentje bij te dragen”, zo geeft Bouma aan. „Ik heb die handschoen toen opgepakt en dat heeft geleid tot een prima functionerende preventieapp waar ik best wel trots op ben.”

Kleinere successen

Nieuwe bewoners worden in de juiste groep ingedeeld, vertrekkende coördinatoren vervangen en één keer per jaar is er een evaluatie met gemeente en politie. Een grote vangst als in Markelo hebben ze in Goor nog niet gehad, maar er zijn de afgelopen jaren tal van kleinere successen behaald. Van het opsporen van een door de politie gezochte auto tot het vinden van een vermiste dementerende man. „En geregeld zijn er meldingen over situaties waar wij de politie over kunnen informeren.”

Paraplu bestrijkt de gehele Hof van Twente

Enige tijd geleden kreeg Bouma de vraag van de gemeente om eens te kijken naar het verbinden van de verschillende initiatieven in de gemeente. Waarom zou je immers ophouden bij de grens van een van de kernen of buurtschappen?

„Ik heb toen de telefoon gepakt en ben gaan bellen met de mensen achter de andere appgroepen. We hebben een aantal keren met elkaar gesproken en alle neuzen staan dezelfde kant op. De huidige preventieapps blijven allemaal in stand en worden op de nieuwe website Hof Waakt, die in oktober online komtaan elkaar gekoppeld. Op die manier houdt de paraplu niet op bij de dorps- of stadsgrenzen maar bestrijkt de gehele Hof van Twente.”

Gemeente onder de indruk

De gemeente Hof van Twente is nauw betrokken bij het proces. Rosita Lucas, adviseur openbare orde en veiligheid, is onder de indruk van de manier waarop inwoners uit verschillende kernen zich inzetten. „Voor de gemeente is openbare veiligheid een steeds belangijker thema en daarin is de samenwerking met de burgers essentieel. Het is heel mooi om te zien dat dit soort projecten dan van de grond komt.”

Alleen maar voordelen

In de nieuwe opzet kunnen straks in geval van calamiteiten alle deelnemende inwoners van de gemeente in één keer worden bereikt. Bouma: „Daarnaast biedt de nieuwe website een mooie centrale plek voor politienieuws en voor bijvoorbeeld nieuwe inwoners om zich aan te melden. Ze kunnen dan eenvoudig aan de juiste groep worden toegevoegd.” Voor de huidige gebruikers verandert er niets. „Het heeft daarom alleen maar voordelen en de gemeente wordt weer een beetje veiliger.”

 

Foto boven TC Tubantia