Hengevelde veiliger dan voorheen

Minder woninginbraken, fietsendiefstallen en overlastmeldingen Hof van Twente veiliger in 2014. Gemeente en politie zijn tevreden met de veiligheidscijfers van 2014 voor de Hof van Twente. Het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen en overlastmeldingen is fors afgenomen ten opzichte van 2013, onder andere door voorlichting en gerichte inzet op bepaalde problemen. De politie en gemeente hebben hierbij intensief samengewerkt. Het aantal woninginbraken is in 2014 in Hof van Twente met een kwart afgenomen vergeleken met 2013. Mensen nemen vaker maatregelen om een inbraak te voorkomen, zoals voldoende verlichting in en om de woning, deuren en ramen beter afsluiten, een bewoonde indruk geven bij afwezigheid en waardevolle spullen beter opbergen. Ook bellen mensen vaker 112 bij verdachte situaties. Dat helpt om inbraken te voorkomen of inbrekers aan te houden.

Gemeente en politie doen samen veel aan voorlichting en preventie op het gebied van woninginbraken.

Door o.a. het Donkere Dagen Offensief (DDO), een voorlichtingsprogramma dat gericht is op inbraakpreventie, en media-aandacht worden mensen zich steeds beter bewust van hun eigen verantwoordelijkheid om preventieve maatregelen te nemen.

Fietsendiefstal

Het aantal fietsendiefstallen was de afgelopen jaren fors. Dit aantal is in 2014 met bijna 30% gedaald

t.o.v. 2013. Naast surveilleren, posten en inzetten van onder andere een lokfiets hebben gemeente en politie de afgelopen jaren veel media-aandacht gezocht voor dit thema. Dit samen heeft ondermeer geleid tot deze flinke afname. Fietsendiefstal komt het meeste voor op de stations in Delden en Goor en in het centrum van Goor.

Overlast

Het aantal meldingen overlast door jeugd is in 2014 licht gedaald vergeleken met 2013. In het voorjaar van 2014 was er in Goor nog een zogenaamde “hinderlijke jeugdgroep” actief die voor overlast zorgde. Hier hebben gemeente en politie nadrukkelijk op ingezet, waardoor deze jeugdgroep niet meer als ‘hinderlijk’ wordt aangemerkt. De wijkagent jeugd en de jongerenwerker van Scala zijn aanspreekpunt voor de jongeren in Hof van Twente.