Nieuwe wijkagent voor Hengevelde en Bentelo stelt zich voor

Voor veel Hengeveldenaren en Benteloërs is hij nog een volslagen onbekende, wijkagent Maarten Vollenbroek. De tijd dat de wijkagent op de fiets de buurt afstruinde voor een praatje is voorbij. Om de diender een gezicht te geven: de man met een behoorlijke staat van dienst met name in onze hoofdstad stelt zich voor.
'Ik ben Maarten Vollenbroek, de nieuwe wijkagent voor Hengevelde en Bentelo. Ik woon met mijn gezin in Enschede. Als ik aan Hengevelde en Bentelo denk, dan denk ik vooral aan twee mooie gezellige dorpen in Twente, waar de beste Zomerfeesten en Paasparty wordt gehouden. Voordat ik naar de gemeente Hof van Twente kwam, heb ik 10 jaar gewerkt bij de Amsterdamse politie. Hier heb ik politioneel veel ervaring mogen opdoen. Amsterdam, de stad die 24 uur per dag leeft. Daar heb ik heel veel meegemaakt. Van liquidaties tot grote drugs onderzoeken. Ik was politie coördinator van een criminele jeugdgroep.
Vervolgens heb ik als wijkagent 2,5 jaar in Markelo en Diepenheim gewerkt.'

'In Markelo en Diepenheim heb ik mij onder andere hard gemaakt voor de buurtpreventie WhatsApp groepen. In Bentelo en Hengevelde loopt dit op rolletjes heb ik van mijn collega’s begrepen, tijd voor een contactmoment met de beheerders.'
'Na 2,5 jaar Markelo en Diepenheim was ik toe aan een nieuwe uitdaging en Hengevelde en Bentelo kwam vrij door het vertrek van collega Annuska.
Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen mijn wijk. Ik signaleer sociale problemen, kleine criminaliteit, milieu en verkeer en speel hierin een adviserende rol. De wijkagent signaleert, adviseert en regisseert en kan daarbij worden ondersteund door een wijkteam. Indien nodig krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

Als wijkagent onderhoud ik contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Tijdens mijn diensten probeer ik zoveel mogelijk met de politiemotor of politieauto in Hengevelde en Bentelo te zijn.
Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met mij als uw wijkagent. Dit kan via:

www.politie.nl  0900-8844, Facebook Politie Hof van Twente.
En natuurlijk door een bezoek te brengen aan het politiebureau in Goor.'