Pilot bodycams voor standaarduitrusting van de boa’s

De gemeente Hof van Twente gaat een pilot draaien m.b.t. het gebruik van bodycams door de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). De boa die opereert in de openbare ruimte heeft een breed pakket aan bevoegdheden waardoor het lokale veiligheidsbeleid, gericht op de aanpak van overlast en andere feiten die de leefbaarheid aantasten binnen de openbare ruimte, kan worden gehandhaafd. De boa’s krijgen tijdens hun werk met enige regelmaat te maken met incidenten, voornamelijk verbaal geweld. Het gebruik van de bodycam wordt gebruikt om bij eventuele incidenten een de-escalerend effect teweeg te brengen. Het gebruik van de bodycam is aan strikte regels gebonden.
Hiervoor zijn een (uitlees)protocol en een werkinstructie opgesteld.