Riky naar Roemenië

De actie van Riky Schonenborg verloopt dermate succesvol dat ze zich zorgen gaat maken over het vervoer. Help haar met een tegemoetkoming in de transportkosten!

Het verloop van de actie zie je in DIT FOTOALBUM

Met Riky geen directeur met een salaris boven de Balkenende-norm; Geen administratieve medewerkers op het hoofdkantoor die allemaal in een spiksplinternieuwe terreinwagen rondkarren. Ieder euro die gedoneerd gaat worden komt voor de volle 100% op de juiste plek terecht!

NL22RABO1480751510 tnv RAG Wegdam

Verborgen armoede op het platteland
Er is een schril contrast tussen de modernere stedelijke gebieden en het platteland. Op het platteland woont bijna de helft van de bevolking en veel mensen leven hier in schrijnende armoede. Oorzaken zijn onder meer een slechte infrastructuur en werkloosheid. Sinds 2007 zijn meer dan een miljoen Roemenen geëmigreerd, op zoek naar betere kansen, waaronder ook veel ouders die hun kwetsbare kinderen achterlieten, bij familie of buren. En daar gaar Riky deze zomer naar toe!

Elk jaar verliezen meer mensen in Roemenië de hoop dat hun sociale en geestelijke situatie op een dag zal verbeteren. In het bijzonder is dat het geval in de plattelandsgemeenschappen, waarvan de meeste bewoners werkeloos zijn en eigenlijk wachten op de beste kans om het land te verlaten om een baan te vinden. Pijnlijk is dat terwijl de salarissen in Roemenië tot de laagste van Europa behoren, de kosten voor levensonderhoud elk jaar flink stijgen. Die zijn nu groter dan die van menig West-Europees land.

Met de steun van Riky is men daar in de gelegenheid om vele kinderen en gezinnen te helpen, die worstelen met heel verschillende noden.

Volgens de Wereldbank leeft zo’n 15% van de Roemeense bevolking (3,5 miljoen mensen) ver beneden de armoedegrens onder erbarmelijke omstandigheden.

Zij hebben minder dan 200 euro per maand te besteden waar ze daadwerkelijk alles van moeten betalen zoals huur, elektriciteit, hout voor de kachel, medicatie en alle normale levensbehoeften.

Riky zet zich in om deze armoede te bestrijden en deze mensen een menswaardiger bestaan te geven. Dit doen zij met kleinschalige projecten zonder tussenkomst van derden, zodat er per direct resultaat te behalen is. Ze is dankbaar met iedere gift!