Donateursactie WHC succesvol verlopen

Eind oktober heeft handbalverenging WHC de donateursactie gehouden in de straten in en om Hengevelde. Een flink aantal vrijwilligers is op pad gegaan om donateurskaarten aan de mensen te verkopen.
Dankzij deze geweldige inzet van alle vrijwilligers is er een mooi bedrag opgehaald! Alle gulle gevers en vrijwilligers hartelijk dank!

De opbrengsten gaan we gebruiken voor de gehele vereniging om verschillende zaken te realiseren. Of dit nu betrekking heeft op de senioren, de jeugd of ter verbetering van onze accommodatie.
Onder de verkochte loten hebben we drie winnaars namelijk: G.Rotink, H. Tuinte en M. de Witte.