Erelid Richard Assink 60 jaar lid van WVV’34

Tijdens de jaarvergadering onlangs kon Richard Assink niet aanwezig zijn en daarom ging een afvaardiging van het bestuur van WVV’34 afgelopen zaterdag op bezoek bij Richard en Gerda Assink. Ook familie was die middag aanwezig. En wel om een hele bijzondere reden: Richard is maar liefst 60 jaar lid van onze vereniging.

Richard is sinds 1963 lid van WVV’34. Hij is een zeer gewaardeerd lid en in de afgelopen 60 jaar vervulde hij verschillende rollen voor WVV’34. Zo is hij jeugdsecretaris geweest van 1972 tot 1976 en was hij van 1998 tot en met 2013 lid van het hoofdbestuur. In 1987 ontving Richard de zilveren WVV’34 speld vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. De gouden speld mocht in 2003 natuurlijk niet ontbreken toen hij 40 jaar spelend lid was.

Richard draagt WVV’34 een warm hart toe en hij is sinds jaar en dag trouwe supporter van ons eerste elftal. Iedere wedstrijd is hij present. Sinds 2001 is Richard daarnaast lid van onze Club van Honderd en gaat hij menig uitstapje mee. Al zijn betrokkenheid maakt dat Richard in 2013 door de voorzitter werd benoemd tot ere-lid van WVV’34. Een welverdiende benoeming!

Uniek is het dat Richard Assink bijna 50 jaar als speler lid was van onze vereniging. Hij heeft tot en met 2011 gevoetbald. In 2011 ontving hij een oorkonde voor 50 jaar lid van WVV’34. En nu dus al 60 jaar lid. Richard van harte proficiat met deze mijlpaal. Namens het bestuur dank voor jullie gastvrijheid afgelopen zaterdag!