Geen alcohol en glas langs of op de velden

WVV’34  beschikt over een prachtig clubgebouw en een ideaal terras om consumpties te nuttigen, mits men aan een aantal voorwaarden voldoet die de KNVB in zijn reglementen heeft opgenomen. Tijdens alle wedstrijden,van F’jes  tot en met de senioren, mag buiten de kantine alleen op het afgebakende terras alcohol in kunststof of kartonnen bekers worden gedronken. Deze zijn binnen aan de bar verkrijgbaar (180 of 400cc). Non-alcoholische dranken mogen buiten de kantine ook alleen in kunststoffen of kartonnen bekers worden gedronken.

Voor het terras heeft WVV'34 een ontheffing van de KNVB gekregen; in geval van overtredingen kan men die ontheffing kwijt raken en een flinke straf tegemoet zien. Daarvoor wil toch niemand verantwoordelijk zijn die WVV’34 een warm hart toedraagt!

Voor de volledigheid hieronder de tekst die de KNVB voor de verkoop en aanwezigheid van dranken in haar reglementen heeft opgenomen:

  • Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan.
  • b. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
  •