Hengeveldse sport verenigt zich voor een plezierige en veilige (sport)omgeving

In een dorp als Hengevelde wordt veel vrije tijd met elkaar doorgebracht. Iedereen geeft hier op een eigen manier invulling aan. Samen willen we dat dit op een plezierige wijze gebeurt. De NOC-NSF heeft duidelijke richtlijnen hierover en adviseert om vertouwenscontactpersonen aan te stellen. De SSGH heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met alle sportverenigingen in Hengevelde aan dit advies invulling te geven. Vanuit de SSGH is de werkgroep Samen opgericht om gemeenschappelijk met alle sportverenigingen van Hengevelde sociale veiligheid onder de aandacht te brengen.
Werkgroep Samen wil voor alle gebruikers van Kulturhus de Marke, alle vrijwilligers en alle sportverenigingen in Hengevelde een sociaal veilige omgeving. In deze omgeving wordt grensoverschrijdend gedrag niet geaccepteerd: 

Daarbij hoort dat we samen afspreken wat we wel willen, zodat we elkaar kunnen aanspreken op gedrag dat we niet willen. Om de sociale veiligheid binnen Hengevelde gestalte te geven, moeten we beginnen met bewustwording. We kunnen grensoverschrijdend gedrag nooit voor 100% voorkomen, maar we kunnen met elkaar er wel voor zorgen dat de kans erop zo klein mogelijk is.

Werkgroep Samen bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen: vanuit de SSGH Nancy Slootman, vanuit Cupido Inge Broshuis, vanuit WHC Helga de Wijs vanuit WVV ‘34 Chantal Leushuis, vanuit de Wegdamse TC Maria Brummelhuis. Daarnaast maken de twee vertrouwenscontactpersonen, Henk Meijer en Karen Bornebroek, deel uit van de werkgroep.

Binnen de verschillende besturen staat het onderwerp sociale veiligheid op de agenda en tijdens de verschillende jaarvergaderingen zal het nieuwe beleid rondom sociale veiligheid aan de leden worden voorgelegd.
Daarnaast zullen borden worden geplaatst bij de verschillende sportaccommodaties waarop we aandacht vragen voor de vijf kernbegrippen waar werkgroep Samen voor staat:

• Respect
• Plezier
• Eigen verantwoordelijkheid
• Veiligheid
• Trots

We hopen dat iedereen in Hengevelde zich hiervoor wil inzetten, zodat we samen het verschil kunnen maken!