Jaarvergadering W.H.C. 2019: Nieuwe voorzitter!

De jaarvergadering van W.H.C komt eraan! Deze wordt gehouden op donderdag 19 september om 21.00 uur in de kantine van Kulterhus de Marke. Het bestuur nodigt jullie allen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens deze avond zullen de verschillende commissies toelichten wat de stand van zaken zijn. Ook hebben we een jubilaris en nemen we helaas afscheid van een aantal leden.
Tevens is deze jaarvergadering de laatste taak van Vincent Nollen. Hij stopt na 6 jaar als voorzitter van W.H.C. Wie volgt hem op? We gaan het op 19 september meemaken!
De agenda van deze avond:
 
Opening
Financiën
Kascommissie en nieuwe kascommissie 2019/2020
Scheidsrechterszaken
Beachhandbalcommissie
Technische Commissie
Activiteitencommissie
Sponsoring
Inkomsten Commissie
Bestuursverkiezing
Huldiging
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting