Jaarvergadering W.V.V.’34: veel nieuws te melden

In een volle kantine met WVV-ers werd het verleden en de toekomstplannen doorgenomen. Na een minuut stilte voor Sepp Scholten en Marinus Kuipers werd er afgetrapt door voorzitter Maurice Workel om klokslag 20.30. Er was veel nieuws te melden zoals: Vele jubilea bij WVV, foto’s zie bij lees meer. De nieuwe penningmeester werd bekend gemaakt, een datum voor de galavond, het nieuwe shirt waarvan er 350 zijn besteld werd gepresenteerd.
Hieronder bij lees meer ziet u puntsgewijs een aantal zaken die voorbij kwamen:

• Er is sprake van een afname van het aantal spelers bij de senioren, er hebben zich in het afgelopen seizoen zo’n 20 afgemeld wat resulteert in 7 senioren elftallen. Daarentegen is de 35+ afdeling groeiende met twee teams in de nieuw opgezette Noabercup.
• Het walking voetbal krijgt een vervolg na 2 try-outs en zal plaats vinden op donderdagavond, de startdatum wordt op korte termijn bekend gemaakt.
• Ook de VoBO blijft op de donderdag, de combinatie voetbal/bootcamp onder begeleiding van Paul Wegdam kan rekenen op veel belangstelling.
• Het Nix 18 beleid zal weer aangescherpt moeten worden, het verzoek was aan leiders maar ook aan alle leden om er scherp op te zijn met elkaar: Durf elkaar daaropaan te spreken.


Met het goddelijke lichaam van de heer Brummelhuis werd het nieuwe shirt gepresenteerd

• Er is een nieuw 5 jarig contract aangegaan met Deventrade Group, de leverancier aan sporthuis ter Avest. In dit kader zijn er voor alle leden rond de 350 shirts besteld die naar verwachting binnen 2 maanden aan de leden gepresenteerd gaan worden.
• Er komt een digitaal informatiebord om gasten de informeren. Welke kleedkamer, welk veld etc.
• Het bewaarboekje komt niet meer digitaal op de site maar is verweven in het menu op de website. Dit is onder andere door de invoering van de avg privacy wetwaardoor persoonsgegevens niet meer zo op een website geplaatst mogen worden. Er liggen al een tijdje privacy verklaringen in de kantine waarmee toestemming gegeven kan worden hoe de gegevens gebruikt mogen worden. Wil men niet op de teamfoto bijvoorbeeld. Ook bij WVV hebben enkelen al aangegeven niet op een teamfoto te willen.
• De gala-avond staat op 1 november gepland en wordt georganiseerd door de nieuwe activiteiten commissie.
• Er is een koffie kar aangeschaft als koffie verkooppunt buiten tijdens de wedstrijden van het eerste elftal.


Veel belangstellenden bij de jaarvergadering

• WVV heeft de SSGH geadviseerd om in de verbouwplannen geen extra vergaderruimte te bouwen; In de WVV kantine is vaak ruimte beschikbaar.
• Enkele redenen voor de geplande verbouwing: Kelder niet geschikt voor fitness; Multi functionele ruimte te klein; Ballen faciliteit nu een noodoplossing en kan naar de kelder; Tekort aan vergaderruimte; Het clubgebouw geschikt maken voor sociale activiteiten.
• Er hebben reeds gesprekken plaats gevonden met Rob Prenger, Sandra Vehof en een derde partij die niet genoemd is die als huurder zullen aanblijven al dan niet nieuw aansluiten. : Investering subsidie is aangevraagd voor de verbouwplannen. Er is plek voor twee huurders en er zijn drie aanvragen….
• Met de huuropbrengst hoopt WVV in 15 jaar de verbouwing te bekostigen.
Huurovereenkomsten voor 10 jaar met een evaluatie moment na 5 jaar. Door middel van langdurige contracten wil men zekerheid inbouwen.

<<Johan Vogt zet de vrijwilligers in het zonnetje, daar zal in een later stadium meer aandacht aan besteed worden op Wegdamnieuws

 
• Uit de zaal kwam de vraag of het idee om gezamenlijk een clubgebouw nu definitief in de ijskast kan. In de kantine aan de overkant leek voorzitter Maurice Workel geen optie. Geheel een nieuwe gezamenlijke faciliteit lijkt hiermee voor de komende 30 jaar van de baan.
• Er staat ook een nieuwe poort in de planning en tevens wordt er nagedacht over een extra ingang via de achterzijde.
• Ergens in december gaan de plannen door de gemeenteraad waarna er meer bekend is betreffende de investering subsidie. De planning is als alles meezit om in het najaar van 2020 op zijn vroegst te beginnen met de verbouwing.
• Jan Smit wordt ergens in 2020 de opvolger van Harrie Spekreijse als penningmeester. Harrie neemt de taken over van Jan Wantia

Hieronder de jubilea met de woorden van Maurice Workel:

 

Zilveren speld: 25 jaar lid
 
Ard Assink     (niet aanwezig)
• Lidmaatschap WVV’34 sinds 1 augustus 1993

Rick ten Thije o/g Boonkamp   
• Lidmaatschap WVV ’34 sinds 01 juli 1994

Peter de Wit     
• Lidmaatschap WVV’34 sinds 1 augustus 1993

Hylke Kiezenbrink    
• Lidmaatschap WVV ’34 sinds 1 juli 1994
• Jarenlang bestuurslid geweest van het JAC

 
 

Gouden speld: 40 jaar lid
 
Rob ten Heggeler  
• Lid WVV 34 sinds 1 juli 1979
• Zilveren speld ontvangen 25 jaar lidmaatschap
• Lid jeugdbestuur van 2002 t/m 2012 wedstrijdsecretariaat
• Lid van de VOBO sept. 2018
Ignaat Brummelhuis
• Lid WVV 34 sinds 1 juli 1979
• Ontvangen zilveren speld 25 jaar lid
• Lid van de VOBO sept. 2018
Paul Wegdam   
• Lid sinds augustus 1968
• Lid jeugdbestuur vanaf 1985 tot 1992
• Lid hoofdbestuur VTZ van 1998 tot 2011
• Lid club van honderd
• Ontvangen zilveren speld 25 jaar lidmaatschap
• Erelid in 2011, 7 jaar jeugdbestuur, 13 jaar hoofdbestuur vtz / gouden speld ontvangen
• Tot vorig seizoen nog gespeeld
 
 

50 jaar lid
 
Jan de witte   (oorkonde)
• Lid WVV seizoen 1968/69
• ontvangen de zilveren speld 25 jaar lidmaatschap
• Lid hoofdbestuur vanaf september 2000 tot 2005 sponsorzaken
• Voorzitter hoofdbestuur september 2005 tot en met 2015
• Ontvangen de gouden speld 40 jaar lidmaatschap
• Ontvangen de zilveren KNVB speld september 2015
• Benoemd Erelid van WVV 34  in september 2015
Marcel Kiezenbrink (oorkonde) (Niet aanwezig) 
• Lid WVV sinds 01-07-1969
• Lid van de club van honderd
• Ontvangen zilveren speld
• Steunend lid van WVV ’34 sinds 18-09-2006
• Ontvangen de gouden speld december 2012 40 jaar lidmaatschap
Bennie Barink (oorkonde)
• Secretaris jeugbestuur 1991 – 1999
• Diverse onderhoudsklussen op electra
• Zilveren speld 25 jaar actief lid
• Leider van WVV -1 vanaf 1996
• Lid van de club van honderd
 
 
Lid van verdienste Jan Wantia
 
Jan Wantia, benoemd tot lid van verdienste met de traditionele  zilveren speld.
• In 1974 komen te voetballen bij WVV’34 in verschillende teams tot zijn 49 ste
• Jarenlang vanaf 2012 een van de papierboys
• Lid kantinecommissie vanaf 2003 t/m 2008
• Jarenlang de kantinevoorraad beheerd, bestellingen klaarmaken en doorgeven.
Meer dan 15 jaar inzet voor WVV, duizendpoot binnen de club en in onze kantine. Hij viel hiërarchisch onder bestuurslid binnen accommodatie. Elke week op zaterdagochtend evalueren wat beter kon en anders moest. Hij is pietje precies en volhardend in z’n mening oftwel eigenwijs, dit was ook niet altijd makkelijk. Jan zei altijd dat hij van niets wist, maar hij wist alles.
Hij zorgde ervoor dat de voorraad aangevuld was en dat er tijdig besteld werd. De totale inkoop van de kantine werd gedaan door Jan. Al die jaren alle inkoop wekelijks ophalen bij de Nollen, Coop en de slager. Elke donderdagochtend aanwezig wanneer de drank werd aangevuld.

Hij maakt de balans elke maandag op, onze penningmeester had er dan ook weinig werk mee. Jan zorgde dat er koffie was voor de schoonmaaksters, klussenploeg, papierboys, club vaste koffiedrinkers, etc. Hij was iemand van onschatbare waarde, hij deed z’n werk veelal achter de schermen, niet op de voorgrond. Zo’n afscheid mogen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Jan we willen je bedanken voor alles wat je hebt betekent voor WVV, hopelijk blijf je nog lang op het sportpark komen. Wij als bestuur vinden het dan ook meer dan terecht om je te benoemen tot lid van verdienste!

 
Lid van verdienste Christiaan Spijkerman
 
Christiaan Spijkerman  (benoemen tot lid van verdienste en beloond met een wijnpakket, een bos bloemen en als afscheid bestuurslid etentje met het bestuur.
Na een jaar meegelopen te hebben met Paul Wegdam, heft Christiaan nu 3 periodes vanaf 2011 in het bestuur en primair verantwoordelijk voor VTZ.  Dit is niet altijd een makkelijk baantje, te denken aan elftallen indelen bij de senioren, contact met de hoofdtrainer, leiders die de elftallen niet compleet hebben. Het kampioenschap met het eerste elftal naar de tweede klasse is natuurlijk een geweldig hoogtepunt, maar dit ging niet altijd vanzelf. Jeroen Kiepman eiste veel van de spelers maar ook van Christiaan, wekelijks een telefoontje wat anders en beter kon of moest. Dit was niet altijd makkelijk.

In z’n begin jaren werden de elftallen op de kop gegooid, hier werd uiteraard iets van gevonden door deze en gene, maar Christiaan bleef rustig en bleef praten met iedereen. Dat is wat we enorm aan Christiaan waarderen. Hij is enorm betrouwbaar, loyaal en gedreven. Hij heeft zijn zaken altijd goed op orde.
Dat is ook z’n kracht, hij loopt niet voorop, hij blaast niet, maar zorgt dat het geregeld wordt. Hij gaat dreigende conflicten niet uit de weg, maakt ze bespreekbaar en zoekt naar een oplossing.
Deze periode van 9 jaar kent vele hoogtepunten:
- 1x degradatie uit 2de klasse
- 2 Kampioenschappen 
o 2012 – 2013 3de klasse
o 2017 – 2018 4de klasse

Christiaan je bent een druk iemand bij WVV, je hebt al vele baantjes gehad;
• Lid jeugdbestuur vanaf 1999 t/m 2002
• Seniorenleider vanaf 1998 t/m 2004, elftalleider WVV 2
• Seniorenleider vanaf 2004 t/m 2008, elftalleider WVV 1
• Seniorenleider/speler vanaf 2008 t/m 2011,  WVV 7
• Ontvangen zilveren speld 25 jaar lidmaatschap
• Heeft in september 2012 de WVV-katern in de Höfte weer opgepakt
• Lid van de club van honderd
 
Feestjes gaat hij ook niet uit de weg, hij is vaak de laatste. Ik kan het weten… vaak nog ene met de jas an, gulp los.
Christiaan blijft actief bij WVV, zoals iedereen wel weet is hij begonnen aan de cursus TC3 en is hij vanaf dit seizoen ass. trainer bij WVV.
Christiaan bedankt voor al je jaren dienst en al met al meer dan terecht om benoemd te worden tot Lid van verdienste bij WVV. Misschien verdien je wel meer, maar je bent nu ass. trainer bij het eerste, we moeten nog iets over houden voor de toekomst.

Harm Pelle was deze avond helaas verhinderd. Harm:  35 jaar scheidsrechter bij WVV, zonder problemen, iemand die de normen en waarden hoog in het vaandel heeft. De passende waardering volgt!