Jaarvergadering WHC

Voorzitter Vincent Nollen opende de jaarvergadering met een terugblik. Afgelopen seizoen heeft handbalvereniging WHC haar 50-jarig jubileum gevierd . Een weekend vol activiteiten voor jong en oud. Dames 1 en Recreanten 2 zijn kampioen geworden en Dames 2 is gepromoveerd. Men kon dus terugkijken op een succes vol jaar.

Namens de TC ( Technische Commissie red.)vermeldde Sandra Keizer nog dat WHC afgelopen seizoen afscheid hebben genomen van Bart van Rossum als hoofdtrainer en Yvonne ten Thije als begeleiding van de selectie. Theo van der Aa is onze nieuwe hoofdtrainer. Voor Dames 1 nog men wel een begeleider. Hieronder een uitgebreid verslag :

Sandra Keizer:“Afgelopen seizoen hebben we helaas bij de jeugd geen kampioenschappen gehad. Dit seizoen speelt de F-jeugd voor het eerst op een kleiner veld, zijn alle jeugdteams ingedeeld op leeftijd en zijn er nieuwe spelregels ingevoerd bij de E-jeugd. De leidsters en spelleiders zijn hiervoor inmiddels op cursus geweest. Ook zijn we dit seizoen weer heel blij met alle nieuwe leidsters en trainsters. Alles verloopt goed. De TC heeft afscheid genomen van Lieke Scholten en Esther Schonenborg. De TC bestaat nu uit Wouter Ros, Sandra Keizer, Christel Blanken, Esther Tuinte, Sabine Blokhorst, Alice Schottink en Hans Arkink. Namens de TC bedankt Sandra iedereen die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor WHC".

Simone Keuper geeft als penningmeester uitleg over de financiële gang van zaken. Dit seizoen is het aantal leden gelijk gebleven ten opzicht van vorig jaar.

Namens de Inkomsten Commissie licht Anouk Doeschot de acties toe die afgelopen seizoen gehouden zijn. Voor dit seizoen is de donateursactie de eerste actie die er aan zit te komen. Deze zal gehouden worden van 27 september t/m 2 oktober. We hopen uiteraard dat WHC ook komend jaar weer gesteund zal worden. Op 14 november zal de jeugd de speculaasactie verzorgen.

Annet Velthuis deelt als scheidsrechterscontactpersoon mede dat we met ingang van dit seizoen 2 nieuwe verenigingsscheidsrechts hebben, Anouk Doeschot en Anne de Witte. Verder hebben Marlies Smit en Esther Tuinte het certificaat behaald voor praktijkbegeleider. Ook hebben we er 6 nieuwe spelleiders bij, Manel ten Thije, Nathalie Homrighausen, Ymke Kiezenbrink, Kayley Veelers, Mirel Blokhorst en Judith Keuper. Vanaf juli 2015 is het vanuit het NHV verplicht dat alle jeugdleden vanaf de A-jeugd de Handbalmasterz halen. Alle speelsters van WHC hebben dit gehaald. Proficiat!

Voor het seizoen 2015/2016 zal Alfons Pierik wederom de cursus spelleider verzorgen. Afgelopen seizoen hebben Maria en Elly wederom het wedstrijdsecretariaat bemand tijdens alle thuiswedstrijden van Dames 1. Hiervoor onze hartelijke dank.

Met ingang van dit seizoen stoppen Karin ten Heggeler, Judith Ros en Chantal Nijhuis met de sponsorcommissie. Afgelopen seizoen hebben zij er wederom voor gezorgd dat alle teams in nieuwe tenues zijn gaan spelen. Wij willen de dames heel erg danken voor hun bijdrage de afgelopen jaren. Lieke Scholten en Kim Scholten zullen met ingang van dit seizoen de nieuwe sponsorcommissie vormen. Wij wensen de dames veel succes.

Vanuit het bestuur was Helga de Wijs (Algemene Zaken binnen het bestuur) dit jaar herkiesbaar. Zij is unaniem herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Verder is mede gedeeld dat met ingang van dit seizoen alle communicatie via de website zal gaan. Houd deze dus goed in de gaten.

De avond werd afgesloten met een quiz, de aanwezigen moesten10 vragen beantwoorden volgens de Handbalmasterz: vanaf 1 september de nieuwe website, om het leren van de handbalspelregels aantrekkelijk te maken.Tot slot willen wij alle aanwezigen danken voor hun input en bijdrage voor een in onze ogen geslaagde avond”. 

Het bestuur