Jeu de boules baan klaar voor gebruik

De jeu de boules baan voor het kulturhus de Marke kan vanaf deze week door iedereen gebruikt worden. Dankzij een financiële bijdrage van de Zomerfeesten, SIO, Provincie en medewerking van het kulturhus kon de baan gerealiseerd worden. Voor de KBO leden zal op 19 mei een toelichting plaats vinden. Dankzij een oplettend KBO lid is de baan ook toegankelijk voor mensen met rolstoel of rollator. Voorlopig zullen Alfons Assink en Joop Jongman verdere voorbereiding en organisatie op zich nemen. Joop: ”
We denken we aan een inloopmiddag en ochtend om mensen kennis te laten met het spel en uitleg van de spelregels, suggesties zijn van harte welkom. Er volgt nog een officiële opening!"