Laat de zomer maar komen! Succesvolle onderhoudsdag SSGH, Cupido, WHC en WTC

Zaterdagochtend om 8.30 uur was het al een drukte van jewelste in en rondom Kulturhus de Marke. De zomer is in aantocht. Hoogste tijd voor de jaarlijkse onderhoudsdag van de SSGH, Cupido, WHC en WTC. Circa 35 vrijwilligers hebben rondom de tennisbanen en het kulturhus alles opgeruimd, gesnoeid en klaargemaakt voor de lente. De dag werd wederom samen georganiseerd met de landelijke opschoondag waar Senioren Hengevelde ook dit jaar weer haar steentje aan bijdroeg.

Via deze weg willen we iedereen die heeft geholpen enorm bedanken. Speciaal woord van dank aan de Stichting JAC ’94 en de mensen van de IJsbaan Hengevelde voor het lenen van de veegmachine.

Ps. er is een kruiwagen, schop, bezem en bladblazer blijven liggen. Mocht iemand deze missen dan het verzoek contact op te nemen met Wouter Ros (+31 6 51724029).