Maandag 16 december ‘Bijeenkomst sportakkoord’, wees welkom

Op maandag 16 december wordt in de gemeente Hof van Twente de aftrap gegeven om te komen tot een lokaal sportakkoord. Sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke partijen en andere organisaties die een bijdrage willen leveren zijn/worden hierbij van harte uitgenodigd. Doel is om te bespreken hoe we het lokaal sportakkoord gaat uitwerken. Meer over het Lokaal Sportakkoord vindt u op de website van gemeente Hof van Twente

Wilt u meepraten over sporten in Hof van Twente? Dan bent u welkom in het gemeentehuis in Goor op maandag 16 december van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Aanmelden kan bij sportformateur Catharina Mulders via email: sportakkoord@hofvantwente.nl.