‘Meningen over Wegdammer Wand blijven verdeeld onder lezers’

Het was vorig jaar bij de aanleg van de ‘Wegdammer Wand’ aan menig keukentafel in het Wegdamse een punt van discussie. Is zo’n grote muur nodig en willen we dit wel in het dorp. Een eerste peiling gaf destijds aan dat 72% van de lezers graag wilde dat de wand werd afgebroken, maar de meningen zijn inmiddels behoorlijk bijgesteld. Hoewel nog 50,4% van de 1138 stemmers de wand nog steeds niks vindt,  snapt inmiddels 45% de functie wel. Slechts een kleine groep weet het niet en heeft nog altijd twijfels (4,7%).
Wat we wel zien is dat de muur steeds verder verdwijnt achter een groene massa, geheten de natuur. Wellicht zien we bij het passeren van de Needsestraat de muur over een jaar al vrijwel niet meer, waardoor het ‘probleem’ zich vanzelf oplost…

De oude peiling
De nieuwe peiling