Nieuwjaarsgroet WHC: ‘Elke keer werd er geschakeld om maar te kunnen blijven sporten’

Het bestuur van WHC wenst alle leden, trainers, vrijwilligers, sponsoren, donateurs, ouders, (en een ieder die WHC een warm hart toedraagt) EEN HEEL VOORSPOEDIG, GEZOND, SPORTIEF EN GELUKKIG 2021!!!!
Het jaar 2020 was bijzonder voor iedereen, zowel sociaal, maatschappelijk, economisch als ook op sportief vlak binnen WHC. In maart werden we geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Een situatie die voor eenieder van ons grote impact heeft en niemand voor mogelijk had gehouden. Sportief hebben we de gevolgen ondervonden waardoor we nauwelijks hebben kunnen handballen. In deze rare tijden zonder sport en een gesloten Kulturhus zie je elkaar niet of nauwelijks.
Je merkt dat we niet alles zelf in de hand hebben, de wereld is dynamisch en dat vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Te vaak moesten jullie als vrijwilliger, wanneer de maatregelen 

erom vroegen en vaak op zeer korte termijn, maar weer oplossingen bedenken om toch te kunnen blijven sporten. Keer op keer moesten we creatief zijn. Van niet douchen, kantine dicht, sporten in kleine groepjes, Corona protocollen schrijven en overleggen met instanties, tot sporten buiten en handballen op het voetbalveld, waarvoor WVV hartelijk dank! Elke keer werd er geschakeld om maar te kunnen blijven sporten. Ook zijn jullie erin geslaagd om de allerjongsten binnen onze vereniging zo lang als dat maar kon en mocht, te laten sporten en vooral ook plezier te geven. Trots zijn wij op jullie vrijwilligers, die dat keer op keer maar weer hebben weten te realiseren en er stonden. Chappeau!

Langzamerhand en met de komst van vaccins krijgen we hopelijk het coronavirus snel onder controle. En kunnen we in 2021 voorzichtig naar een normale wereld, waarin ook handballen centraal staat. We ook gewoon weer een lootje kunnen kopen bij de wedstrijden van het eerste en een drankje kunnen drinken aan de bar. Een wereld waarin we ook weer wat leuks mogen organiseren.
Om het jaar toch nog positief te laten beginnen kunnen we vol trots mededelen dat Tom Geertshuis, voor het seizoen 2021-2022 heeft aangegeven weer als hooftrainer voor WHC te kiezen. We kijken uit naar een verder prettige en sportieve samenwerking met hem!

Meer dan eens willen wij iedereen die op welke manier verbonden en betrokken is met WHC, nogmaals bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet en steun!
Nog even volhouden, blijf gezond en hopelijk tot snel.

Bestuur WHC