Positieve geluiden tijdens jaarvergadering Cupido

In het openingswoord van voorzitter Veronique Beuving tijdens de jaarvergadering van Cupido afgelopen maandag zaten positieve geluiden. Ze is trots op de club, de betrokkenheid van de leden en ouders is groot, het leden aantal is stijgende. De missie ‘inzetten op meer jeugd’ werpt z’n vruchten af, dit mede door de inzet van de activiteiten- en jeugdcommissie. De uitstraling van de teams, allemaal dezelfde trainingspakken en de CMV in mooie truien met logo van de club, ziet er goed uit. Dit is allemaal mogelijk door het houden van acties, toernooien en een helpende hand voor de zomerfeesten waarvoor Cupido de subsidie krijgt. Het komend seizoen wordt er gestart met 14 teams competitie waarvan één geheel nieuw team en wel heren team. Wel moeten we, aldus Veronique, met zijn de positieve uitstraling die de club nu vasthouden en het ledental vasthouden.VER6

Hierna was het woord aan de diverse commissie, Jolijn Rotink bedankt iedereen namens de sponsorcommissie voor de inzet tijdens de worst- en flyeractie. Deze commissie wordt uitgebreid met Janne Lettink en Marieke Beuving. Voor de activiteitencommissie en PR nam Ester Wegdam het woord, de vele activiteiten van het afgelopen staan ook dit jaar weer op het programma. Manon ten Thije o/g Boonkkamp gaat de commissie verlaten en in de persoon van Tessa ten Thije is er een opvolger. De Website en FB loopt goed, wel is Ester afhankelijk van de input. Dit gaat de goede kant op, met name de CMV wordt goed verzorgd door Inge Tuinte en het nieuwe heren team is ook goed bezig. Wel wordt er van de A en B jeugd meer input verwacht komend seizoen.
Susan Beuving namens die namens de jeugdcommissie sprak, gaf aan dat de clinic ook dit jaar weer op het programma staat, levert altijd een aantal leden op. Ook het ouder/kind toernooi waar de spelregels worden uitgelegd is een noodzakelijke activiteit. VER4
Bianca Hofmeijer vertelde namens de wedstrijdzaken de resultaten van het afgelopen seizoen. De extra benoeming van de tweede plek op het NK voor de dames recreanten was wel een applausje waard. Ook werd aangeven om zo min mogelijk aanvragen te doen om wedstrijden te verplaatsen.
De Beach commissie werd vertegenwoordigd door Claudia Huistede, dit jaar een toernooi zonder het JAC georganiseerd. Deelname van jeugd was matig, senioren goed. Eventueel uitkijken naar een andere datum. Inge Workel deed namens de technische commissie haar verhaal, voor het derde jaar op rij op zoek naar een trainer voor dames 1, maar weer gelukt in de persoon van Maik Jansen. Verder zijn alle teams voorzien van trainer en coach.
Inge Broshuis hield namens de werkgroep “Samen” een korte presentatie. Er zijn 5 thema’s gekozen, Respect-Trots-Eigen verantwoordelijkheid-Plezier-Veiligheid. 19 oktober is de officiële onthulling.
Penningmeester Monique Grefte liet een mooi financieel overzicht zien met positieve cijfers. Door deze mooi cijfers kan de contributie gelijk blijven.

Dan was het tijd voor een bestuurswissel, secretaresse Janet Koenderink had afgelopen jaarvergadering al aangegeven te willen stoppen. Veronique bedankt Janet voor haar inzet en humor tijdens de vergaderingen. Het bestuur heeft in de personen van Myrthe Peters en Carmen Ensing de opvolgers gevonden voor de secretaresse functie. VER2
Na de pauze werden de verbouw plannen van de Marke gepresenteerd. De extra zaalruimte op de plek van de oude ZF-opslag gaat niet door. Er wordt nu naar een andere optie gekeken, dit laat dus nog op zich wachten. Er komt nu eerst een nieuwe bar in de kantine. De voorzitter van de SSGH stopt ermee, als iemand deze functie wat lijkt, meld je bij het bestuur van de SSGH.

Enkele mededelingen:

  • Trainerscursus CMV zit er weer aan te komen
  • Scheidsrechters café wordt weer gehouden
  • Nieuwjaarsreceptie op 3 januari, worden 2 jonge leden voor de commissie gevraagd, Lynn Roorda en Myrthe Escher melden zich aan.

Rondvraag

Agnes a/d Stegge: Flyeractie graag nieuwe indeling routes.
                                 Jolijn pakt dit met Agnes op

Veronique bedankt iedereen en bied nog een drankje namens de vereniging aan.VER7