Update maatregelen W.V.V.’34 rondom coronavirus

Het bestuur van W.V.V.'34 heeft vanwege de verspreiding van het coronavirus besloten alle trainingen, wedstrijden en leiders/ouder-bijeenkomsten af te gelasten tot en met 31 maart a.s. Hiermee sluit het bestuur zich aan bij de adviezen van de overheid, het RIVM en de KNVB. Over de periode daarna zal te zijner tijd worden besloten en zullen we ieder tijdig informeren. 

Ook de fitness-activiteiten en activiteiten vanuit de hardloopgroep gaan in overleg met het bestuur van W.V.V.'34 niet door. De buitenschoolse opvang Het Berenbos blijft vooralsnog, vanuit overheidsmaatregelen, geopend. 

Het afgelasten van diverse activiteiten betekent dat ook de papierboys de komende weken GEEN oud papier huis aan huis ophalen. Maandag 16 maart is daarom de mogelijkheid tussen 08.00 en 16.00 uur oud papier in te leveren op het sportpark. Hiervoor is de toegangspoort aan de Needsestraat (bij de duivenvereniging) geopend. 

Het bestuur blijft de berichtgeving vanuit het RIVM, de GGD en de overheid nauwgezet volgen en de leden en vrijwilligers informeren bij nieuwe ontwikkelingen en/of maatregelen. Houd dus de berichtgeving via de website en social media in de gaten. We hopen op ieders medewerking en begrip voor dit besluit. 

Bestuur W.V.V.'34 

(bron: www.wvv34.nl)