Verenigingen kunnen nieuwe aanvraag doen voor buurtsport-/cultuurcoach

De rijkssubsidie voor de buurtsportcoach is uitgebreid en verlengd. De gemeente wil verenigingen en lokale instellingen daarom de mogelijkheid bieden nieuwe plannen in te dienen voor een buurtsportcoach en/of combinatiefunctie buurtsport-/cultuurcoach. De gemeente Hof van Twente zet buurtsportcoaches in omdat zij graag wil dat inwoners meer gaan sporten en bewegen. Niet alleen om het sporten op zich maar daarnaast ook om bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen en de leefbaarheid in wijken/buurten te bevorderen. Ook het fit maken voor de arbeidsmarkt en mensen vitaler en gezonder houden kan een doel zijn.   

De gemeente zet samen met sportverenigingen en lokale instellingen, zoals scholen en zorginstellingen de buurtsportcoach of combinatiefunctionarissen in. De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente Hof van Twente al een aantal combinatiefunctionarissen en /of buurtsportcoaches ingezet. Dankzij sport en bewegen is al er verbinding gelegd tussen verschillende beleidsvelden zoals zorg, onderwijs en cultuur. Nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Nu de rijkssubsidieregeling is verlengd en uitgebreid, in ieder geval tot 2023, is er een nieuwe mogelijkheid voor verenigingen en instellingen in de gemeente Hof van Twente om plannen voor de inzet van een buurtsport- of cultuurcoach in te dienen. Van de vereniging/instelling wordt er wel een cofinanciering gevraagd van 60% van de ureninzet van de buurtsportcoach.  

Combinatiefunctie/cultuurcoach 

Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar ook voor een deel, te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).        

Buurtsportcoach 

Een buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt. Daarnaast zorgt hij/zij voor  verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.    

Buurtsportcoach of combinatiefunctie aanvragen? 

Wilt u van deze regeling gebruik maken voor uw vereniging of instelling dan dient u vóór 10 oktober a.s. een mail te sturen aan: martin.slagers@hofvantwente.nl. Graag in de mail een korte toelichting waarvoor u de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach wilt gaan inzetten.