Verslag jaarvergadering WVV’34

In een redelijk goed bezochte leden vergadering werden de aanwezigen welkom geheten door de voorzitter. Een moment van stilte werd in acht genomen voor de leden die ons zijn ontvallen. De secretaris roemde in het jaarverslag de kantine-commissie, die er voor zorgde dat de kantine een ware metamorfose heeft ondergaan. Er zijn twee nieuwe trainers aangesteld, voor het 1e Joost du Gardijn en voor het 2e René Hoekstra. Doelstelling van het 1e is een stabiele 3e klasser te worden. Het jeugdbestuur gaf aan, dat ze een stijging zien in het aantal jeugdleden. Verder wil men extra aandacht geven aan goede communicatie naar elkaar toe. Aandacht voor voldoende vrijwilligers t.a.v. leiders en trainers en aandacht voor sociale media, hoe dit juist te gebruiken. Jaarlijks wordt er veel werk verzet door vele vrijwilligers. Al deze, vaak onzichtbare maar ook onmisbare krachten binnen onze vereniging kregen een groot applaus. Verder werd er een 3D-presentatie geven, de reeds van start gegaande bouw van de tribune werd van alle kanten op een groot scherm getoond. 

Dat de vereniging niet stil zit, blijkt ook uit de vele activiteiten die naast het voetballen door de activiteiten-commissie, jeugdbestuur en het JAC georganiseerd worden. Bennie Asbreuk werd bedankt voor de vele werkzaamheden die hij voor WVV heeft verricht, Geert-Jan Assink werd tot opvolger benoemd. Christiaan Spijkerman en Aloys Brummelhuis werden herkozen. Aan onderstaande personen werd de gouden speld uitgereikt voor 40 jaar lidmaatschap, Dhr. Hendrik Workel, Dhr. Gerard Workel, Dhr. Andre Scholten en Dhr. Harm Pelle.Aan onderstaande personen werd de zilveren speld uitgereikt voor 25 jaar lidmaatschap: Joost Assink, Thijs Rupert, Wouter Assink, Tom ten Breteler,  Harrie Pelle en Agnes de Wit. De voorzitter bedankt de aanwezigen.