WHC kijkt terug op een geslaagde jaarvergadering

Vincent Nollen mocht dit jaar voor het eerst als voorzitter de aftrap doen. Aan de bezoekers gaf hij uitleg over de nieuwe organisatiestructuur binnen WHC, zoals deze tijdens de afgelopen zomer gehouden buitengewone ledenvergadering was besloten. Kort werd ingegaan op met name de personen die inmiddels toegetreden zijn in deze nieuwe structuur en wat hun taken zijn. Een aantal functies zijn op dit moment nog vacant:

-       2 á 3 personen die zitting willen nemen in de ‘nieuwe’ Activiteitencommissie om leuke activiteiten te organiseren voor de vereniging

-       1 persoon die vanuit de TC de contactpersoon is m.b.t. vragen vanuit de senioren

-       1 persoon die namens WHC zitting neemt in het bestuur van de SSGH

-       2 personen voor het aanleveren van verslagen in de Höfte, Website en Wegdamnieuws (1x voor de jeugd/1x voor de senioren)

Wouter Ros mocht als nieuwe voorzitter van de TC het woord overnemen. In de nieuwe TC is het oude jeugdbestuur volledig geïntegreerd. Vanaf het huidige seizoen heeft WHC dus geen apart jeugdbestuur meer. Wouter heeft toegelicht waarom deze keuze gemaakt is, wat de taken van de TC zijn en wat de aandachtspunten zijn voor het komende jaar. Dat de nieuwe TC nog haar weg binnen WHC moet vinden mag duidelijk zijn. Ze zijn echter zeer actief bezig met goede positieve input. Alle vertrouwen krijgen zij vanuit alle geledingen.

Ook nieuw in het bestuur is Simone Keuper. Zij mocht dit jaar als nieuwe penningmeester het financiële gedeelte toelichten. WHC heeft gelukkig, mede door goed de uitgaven te beheren een klein positief resultaat in de boeken. Mede door de veranderde structuur binnen de NHV (overkoepelende bond) is dit resultaat behaald. Een mooi begin voor Simone!

Kirsten Tuinte heeft namens de Activiteitencommissie de geldgenererende acties van vorig seizoen toegelicht en aangegeven welke acties komend seizoen op de agenda staan. De donateursactie is de eerstvolgende, u kunt dan ook onze leden binnenkort bij u verwachten. We hopen uiteraard dat u ook komend jaar WHC wilt steunen. Nieuw is dat uw donateurskaart goed is voor 1 of meerdere loten waarbij u kans maakt op mooie prijzen! Dus een extra reden om wederom een donateurskaart af te nemen.

Karin ten Heggeler deed dit jaar voor de laatste keer als lid van het Algemeen Bestuur haar woordje namens de Sponsor & Inkomsten Commissie. Voor het komende seizoen gaan alle teams weer in het nieuw. Mede doordat alle teams verbonden zijn aan een sponsor is dit wederom mogelijk. Iets om trots op te zijn! Enkele teams zullen binnenkort al in het nieuwe tenue gaan spelen, andere teams moeten helaas even wachten gezien er logistieke problemen zijn bij onze leverancier. Maar in januari is heel WHC weer in het nieuw! Ondanks de economische toch onzekere tijden voor vele ondernemers is binnen Hengevelde gelukkig nog altijd de betrokkenheid bij de lokale verenigingen en heeft de sponsorcommissie weer velen aan WHC kunnen verbinden. Hartelijk dank hiervoor!

Na een geslaagd jubileumfeest was nu de tijd voor een individuele jubilaris. Brigitte Brummelhuis mocht dit jaar de felicitaties ontvangen voor haar 40-jarige lidmaatschap van WHC. Verder werden Ria van der Made, Thea Spijkerman, Ellen Hafkamp, Carmen Wegdam, Ellen Smit en Kim Nijland in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren als vrijwilliger binnen diverse commissies en bestuur.
 
De avond werd afgesloten met een interactief gedeelte. Deze was opgezet door algemeen bestuurslid Helga de Wijs. Middels groene en rode kaarten konden de aanwezigen aangegeven of ze het met diverse stellingen, welke betrekking hadden op de inzet van vrijwilligers, eens of oneens waren. 
 
Wij willen alle aanwezigen danken voor hun input en bijdrage voor een in onze ogen geslaagde avond.
Het Bestuur