13 oktober jubileumviering koor Cantu

Op zaterdag 13 oktober viert koor Cantu haar 50-jarig jubileum tijdens een Woord- en Communieviering in Hengevelde, waarin Pastor Ogink zal voorgaan. Tijdens deze feestelijke viering wordt met de mooiste liederen en toepasselijke teksten stilgestaan bij de afgelopen 50 jaren van Jongerenkoor El Qahal uit Hengevelde en Jongerenkoor Delden, die sinds 2010 zijn samengegaan als koor Cantu. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn op zaterdag 13 oktober om 18.30 uur in de H. Petrus en Pauluskerk te Hengevelde. Na afloop kunt u samen met het koor genieten van een heerlijke kop koffie of thee, achterin de kerk.