Bestuur H. Geestparochie spreekt haar dank uit

Allereerst onze hartelijke dank voor alle levensmiddelen die jullie de afgelopen weken hebben ingeleverd bij de Mariakapel in de H.H.Petrus en Pauluskerk. Het was een enorm succes. De opbrengst was echt super. Mooi dat we jullie kunnen vermelden dat het allemaal op de juiste plek is gekomen. Namelijk bij gezinnen in De Hof van Twente die normaliter een beroep mogen en kunnen doen op de Voedselbank van Hengelo.

Ook de Caritas heeft zelf een aantal pakketten mogen rondbrengen en heel mooi om te zien, hoe blij en dankbaar de voedselpakketten werden ontvangen. Voedselbank Hengelo is tot op heden nog steeds gesloten.De Caritas H. Geestparochie en de Diaconie Hofkerk te Goor hebben besloten om door te gaan met het inzamelen van voedsel tot op het tijdstip dat de Voedselbank weer opengaat. Waarschijnlijk zal dit zijn 1 mei a.s.

Tot deze datum kunt u nog steeds houdbare producten zoals bijv. suiker, thee, fruit en groente in blik, rijst, pasta, maar ook tandpasta worden ingezameld. De gezinnen die hiervan afhankelijk zijn zullen u dankbaar zijn.

** In HENGEVELDE kunt u de voedselproducten ( droge en houdbare levensmiddelen met een goede houdbaarheidsdatum ) inleveren tijdens de openingstijden ( 9.00 uur- 18.00 uur ) in de MARIAKAPEL van de H. H. PETRUS EN PAULUSKERK. Het voedsel kunt u neerleggen in de krat dat voor het hek staat, dat als afsluiting dient tussen de kapel en de kerk.

**Voor dit doel staat een kast voor de ingang van de KLOKKENKAMP DIEPENHEIMSEWEG 2 ( bij De Hofkerk ) te GOOR waarin u de GEHELE DAG van maandag tot en met zaterdag uw producten ( droge en houdbare levensmiddelen ) kunt deponeren.Op de genoemde dagen zal er van 10.00 uur tot 12.00 ook iemand aanwezig zijn om eventueel uw vragen te beantwoorden. De kast zal elke avond worden geleegd.

** Een volgend inzamelpunt is het koffiehuisje bij de Fam. Koebrugge Spenkelinksweg 6 Zeldam.

Kent u gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank of door deze coronacrisis in problemen zijn gekomen geef het ons door. Informatie kunt u vragen bij Marianne Koebrugge – Mulder, voorzitter van P. C. I. Bestuur H. Geestparochie. Tel. 06-51207788. De coordinator van dit project is Yke de Jong van de Hofkerk tel. 06-15551426.

Zullen we elkaar in deze barre tijden niet in de steek laten ? Donaties zijn van harte welkom op rek.nr NL54 RABO 0157 1414 11 t.n.v. Caritas H. Geestparochie.

P. C. I. Bestuur H. Geestparochie wenst u allen goede gezondheid.