Bridgeclub Vriendschap Troef: Uitslagen van 12 maart

Bridgeclub Vriendschap Troef

Uitslagen van 12 maart 2020:

Lijn A
1. Lidy Haverkate & Annie Schrooten      56.5%
2. Betsie Cent & Aloy Meijer             56.3%
3. Juul Bergevoet & Henk Bergevoet       51.8%

Lijn B
1. Folkje Kortier & Gerrie Kortier       63.6%
2. Marja Wassenberg & Gerrit Classens    61.7%
3. Thea Broshuis & Frans Broshuis        53.4%

Lijn C
1. Annie Leferink & Henk Leferink        62.8%
2. Joke Dragt & Wies Wassenberg          60.6%
3. Edith te Vaarwerk & Tjalling de Vries 55.9%