Carbid alweer te koop, schieten gebonden aan regels

Het is een traditie “Carbidschieten op oudejaarsdag”. Wie de laatste dag van het oude jaar toch graag uitluidt met knallen overdag, kan zijn toevlucht nemen tot carbid. Rotink IJzerwaren staat er al jaren onder meer om bekend dat ze aan het eind van het kalenderjaar carbid te koop hebben. Sinds deze week is het weer te verkrijgen bij Rotink in Hengevelde. De laatse jaren is er veel discussie geweest of carbid schieten is toegestaan, dit verschilt namelijk per gemeente. In de Hof van Twente is carbid schieten toegestaan, maar moet er wel aan behoorlijk wat regels worden voldaan. Hieronder de regels in de Hof van Twente en carbidprijzen van Rotink.

Prijzen Carbid:

1 kilo € 4.50 

 • carbidschieten vindt in beginsel plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 uur en 02.00 uur waarbij gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumcarbid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht of degene, onder wiens toezicht hij staat, weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

 • -

  de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

   • -

    op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing of scholen;

   • -

    op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;

   • -

    op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;

   • -

    op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied;

   • -

    zodat een vrijschootsveld van minimaal 75 meter aanwezig is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;

   • -

    binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt en in totaliteit niet meer dan tien bussen worden aanwezig zijn;

 • -

  er worden geen busdeksels of soortgelijke gevaarlijke projectielen gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten en

 • -

  er wordt geschoten door een persoon van 16 jaar of ouder, niet onder invloed zijnde van alcohol of drugs, mits het schieten door een persoon van 16 of 17 jaar plaatsvindt onder toezicht van één of meerdere personen van 18 jaar of ouder.

 • -

  de locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen.

 • -

  eventuele aanwijzingen gegeven door of namens de commandant brandweer, de Regiopolitie Twente of het hoofd van de afdeling Openbare Werken dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

 • -

  het terrein waarop het carbid wordt afgeschoten, dient schoon te worden achtergelaten, één en ander ten genoegen van het Hoofd van de afdeling Openbare Werken;

 • -

  er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens en milieu;

 • -

  tijdens de activiteiten dient de houder van de ontheffing bereikbaar en aanspreekbaar te zijn op het in de aanvraag vermelde telefoonnummer;

 • -

  de ontheffing dient op eerste vordering van de Politie en/of Brandweer aan haar te worden getoond en desgewenst ter inzage te worden afgegeven;

 • -

  bij niet-naleving van de voorwaarden en indien nog niet bekende omstandigheden dit vereisen kan de ontheffing worden ingetrokken.