Collecte Nierstichting van 17 t/m 23 september

In de week van 17 tot en met 23 september vindt de jaarlijkse collecte plaats voor de Nierstichting. Graag bevelen wij deze collecte bij u aan.

Ongeveer tien procent van de Nederlanders heeft chronische nierschade. Dat is verraderlijk en vaak merk je het pas als het te laat is. Een steeds slechter wordende conditie en afhankelijkheid van dialyse is voor veel patiënten het voorland. Daarom pleiten steeds meer arts-onderzoekers voor extra inspanningen op de terreinen van vroege opsporing en preventie, naast verbetering van behandelmethodes. Één van de wegen daartoe zou een periodiek bevolkingsonderzoek kunnen zijn, zoals dat ook wordt gehanteerd voor vormen van kanker. Om het onderzoek naar het voorkomen en behandelen van nierziekten te ondersteunen komt er in de week van 17 tot en met 23 september een collectant bij u langs. Wij hopen dat u de Nierstichting wilt steunen in haar onmisbare werk. Bij voorbaat hartelijk dank!Namens de Nierstichting en de Hengeveldse collectanten,Truus SanderJan Put