Conclusie meedenkavond parochie Hengevelde: “Samenwerken met andere geloofsgemeenschappen noodzakelijk”

Gisterenavond was onder grote belangstelling (zo’n 70 parochianen) de ‘Meedenkavond parochie Hengevelde’ in Herberg de Gebrande Waateren om te komen tot een toekomstbestendige parochie.
Het doel was om te kijken naar kosten, bouwkundige toestand van de (kerk)gebouwen, vitaliteit en pastoraat en met elkaar van gedachten wisselen over het vernieuwen van het katholieke-kerk-zijn binnen de gezamenlijke geloofsgemeenschappen passend in deze tijd.
Het bestuur was verheugd dat er zo massaal gehoor is gegeven om te komen op deze maandagavond. Wel zullen ze ook hebben moeten concluderen dat de gemiddelde leeftijd ruim boven de 65 jaar was en er vrijwel niemand onder de 40 jaar aanwezig was.
Na een introductie door Peter Helle over de matige bezoekersaantallen in de kerk, de financiële gezondheid van de Hengeveldse kerk (in tegenstelling tot andere geloofsgemeenschappen om hen heen), vele vrijwilligers die de Hengeveldse kerk rijk is werden er vragen bij de diverse tafels in de zaal neergelegd. Aan elke tafel schoof een bestuurslid van de Petrus en Paulus kerk aan om te notuleren. De antwoorden werden uiteindelijk samengevoegd en stapsgewijs opgelezen door Peter Helle (vragen en antwoorden bij lees meer). Hieruit werd geconcludeerd dat er meer samengewerkt moet worden door de kerken en dat dit gepaard zal gaan met geven en nemen. Ook de jeugd zal meer betrokken moeten worden en de vieringen eventueel in een moderner jasje gestoken moeten worden door de ‘taal van het volk’ te spreken.
Alles wordt nogmaals op een rij gelegd en voor de zomer van 2019 zal de parochie de richting bepalen voor de geloofsgemeenschap en hiermee naar buiten treden. Opvallend was dat de hele avond het woord internet of social media niet genoemd werd, waaruit geconcludeerd kan worden dat dit door de parochianen niet als middel wordt gezien om te komen tot een toekomstbestendige parochie.


Er werd flink meegedacht door de aanwezigen, veelal senioren uit Hengevelde

1. Wat zijn volgens u de sterkte en zwakke punten van de geloofsgemeenschap van HH Petrus en Paulus in Hengevelde?

Sterk: Grote betrokkenheid, saamhorigheid en gemeenschapszin. Een goed bestuur, locatieraad makkelijk te bereiken, financieel gezond, voldoende werkgroepen en veel vrijwilligers. Onderhoud kerk, indeling gebouw (dagkapel), goede voorgangers.

Zwak: Betrokkenheid jeugd gering en kennis bij jeugd, weinig pastorale ondersteuning. gebrek aan vrijwilligers. weinig kerkgangers, gemiddelde leeftijd hoog. Samengaan andere parochies te weinig. Kerk te weinig in de school. Te weinig openheid. Weinig openstaan voor gezamenlijke jongeren activiteiten.

2. Welke mogelijkheden ziet u om de vitaliteit van de geloofsgemeenschap zelf te verbeteren?
Modernisering, meer samenwerken pastorale team. Communicatie. Kerk multifunctioneel inzetten. Kerk moet ontmoetingspunt zijn. Bekendheid. Jeugd en scholen betrekken. Taal van het volk spreken. Contact zoeken andere geloofsgemeenschappen.

3. Ziet u een rol voor de geloofsgemeenschap Hengevelde richting andere geloofsgemeenschap als daar kerken aan de eredienst onttrokken worden?
Kerkbus. Wat je doet doe het samen, niet om en om. Vrijwilligers samenwerken in diverse geloofsgemeenschappen. Dit wil men ook van de koren zien, maar dit is nog moeilijk. Koffie na de dienst. Uitnodigen kerken diensten bijwonen. Overtuigend zijn, noaberschap en multifunctionele kerk.

4. Wat verwacht u van de andere geloofsgemeenschappen binnen de heilige Geestparochie om goed te kunnen functioneren in Hengevelde en meerdere geloofsgemeenschappen?
Durven samen te werken. Open houding. Bentelo sterk koor. Ieder voor zich en God voor ons allen. De anderen moeten willen samen werken.

5. Welke andere ideeën of suggesties heeft u die het pastoraal team en bestuur kunnen gebruiken bij toekomstbestendig maken van de parochie?
Sacramenten te ouderwets en te traditioneel. Teveel dogmatiek. Openheid, communciatieversterking, veel samenwerken. Dagkerk flexibeler maken. Beamers en schermen installeren.