Dag van Dialoog 14 november ook in Hengevelde

In de afgelopen jaren hebben al meerdere Hengeveldenaren aan de tafel van de Dag van de Dialoog deel genomen. Dat is de reden dat er dit jaar ook in Hengevelde een tafelgesprek zal plaatsvinden.

 
Wat houdt de Dag van de Dialoog in:
Vanuit de wetenschap van  "Onbekend blijft Onbemind" willen we er aan werken, dat we elkanders achtergrond beter leren kennen door gezamenlijk aan een tafelgesprek deel te nemen. Deelnemers zijn onder meer afkomstig uit: Syrie, Somalie, Duitsland, Noord Holland en natuurlijk ook uit Twente.
Vaak kom je met goed luisteren en je eigen verhaal vertellen een heel eind.
 
De maaltijd wordt gehouden aan de Elfersstraat 3 in Hengevelde. Rob Geerlings is in zijn huis de gastheer.
Diny Vaarhorst-Nollen treedt op als gespreksleider om zorg te dragen dat iedereen zijn of haar woordje kan doen. 
De maaltijd duurt van 17.00 tot 19.30 uur
 
Na afloop van de maaltijd worden de deelnemers ontvangen door burgemeester Ellen Nauta in de Reggehof in Goor.
Vervolgens kunnen zij deelnemen aan een leerzame maar vooral gezellige bijeenkomst. 
Einde: 21.15 uur. 
Er hebben zich mensen beschikbaar gesteld voor vervoer naar Goor.
Maximaal 12 mensen kunnen aan dit tafelgesprek deelnemen. 
Bij grote belangstelling worden er in de toekomst meerdere tafels in Hengevelde en Bentelo georganiseerd.
 
Vooraf aanmelden bij:
- Diny Vaarhorst-Nollen 
  email: dvaarhorst@gmail.com    tel: 0547 261 228
- Rob Geerlings
  email: r.geerlings3@gmail.com  tel: 06 371 99 320
 
info: