De andere Paul W op de stoel!

De andere Paul Wegdam, nog even wonende aan de Goorsestraat met vrouw Manon en kinderen Nouk, Pem en Lev is 40 jaar geworden. Daarmee willen zijn vrienden hem bij deze nogmaals van harte feliciteren.

Paul:

Proficiat man!