De Zonnebloem naar Het Loo

Op 4 juli brachten wij, de afdeling Hengevelde, met onze gasten een bezoek aan Paleis het Loo in Apeldoorn. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met de landelijke Zonnebloem die hier het initiatief voor heeft genomen. Om 9.30 uur vertrok de bus van ter Doest met 25 zonnebloemgasten en 25 vrijwilligers richting Apeldoorn voor een gezellige dag uit. Bij aankomst werden de gasten ontvangen door 2 zonnebloemvrijwilligsters uit Apeldoorn, en iemand van het nationaal bureau van de Zonnebloem, waar we de hele dag met onze vragen terecht konden. Er stonden rolstoelen klaar voor elke gast die daar gebruik van wenste te maken. Hier werd i.v.m. het warme weer gretig gebruik van gemaakt. Na een kopje koffie met appelgebak gingen we in twee groepen resp. het paleis en de tuinen bezichtigen, vooral de tuinen werden fantastisch gevonden.

Na de goed verzorgde lunch was er nog gelegenheid een kijkje te nemen in de stallen of te genieten van een drankje op het terras. Voor diegene voor wie de afstanden te groot waren of het duwen door het grind te zwaar, was er een pendeldienst beschikbaar.
Dit was een elektrisch aangedreven busje waarin één rolstoel met gast en nog 5 extra gasten vervoerd konden worden. De Zonnebloem heeft op het Loo in samenwerking met de Vrienden Loterij extra voorzieningen getroffen om de toegankelijkheid te vergroten. Zo is er in het paleis een lift aangebracht zodat de rolstoelers ook de bovenverdiepingen kunnen bezoeken, maar grind blijft grind, zodat spierballen op sommige plaatsen noodzakelijk blijven.

Om 15.45 uur vertrok de bus, die door de RABO bank gesponsord werd,
weer richting Hengevelde. Hier werd de dag bij zalencentrum Assink afgesloten met een diner. De Zonnebloem Hengevelde bedankt iedereen die deze dag zo geslaagd maakte voor haar inzet, speciaal de dames en heren die als extra vrijwilligers mee zijn geweest, zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest.
Het is bij de Zonnebloem mogelijk een maatschappelijke stage te doen, de 5 jongeren die dat de afgelopen jaren hebben gedaan gingen deze dag ook mee naar het Loo, hun deelname is voor de gasten een prettige bijkomstigheid, want hun aanwezigheid geeft de Zonnebloem een fris gezicht.

De overheid is voornemens de verplichte maatschappelijke stage weer af te schaffen, iets wat wij zeer betreuren want het laat de jongeren op een leuke manier kennis maken met vrijwilligerswerk. Geeft jouw school nog wel ruimte voor de maatschappelijke stage en vind je het leuk om met (oudere)mensen en mensen met een fysieke beperking te werken dan kun je voor informatie terecht bij Ria Doeschot, afd. Hengevelde, telf: 0547-333538.